Google Haritasını Özelleştirme: Özel İşaretçiler

Platform seçin: Android iOS JavaScript

Genel bakış

Bu eğitim, bir Google Haritalar işaretçisinin simgesini nasıl değiştireceğinizi öğretir. Bu eğiticiyi kullanırken işaretçi oluşturma ile ilgili temel bilgileri bilmek faydalıdır.

Aşağıdaki harita, özelleştirilmiş işaretçileri kullanan bir harita örneğidir.

Aşağıdaki bölümde, bu eğiticide haritayı oluşturmak için ihtiyacınız olan tüm kodlar listelenmiştir.

TypeScript

let map: google.maps.Map;

function initMap(): void {
 map = new google.maps.Map(document.getElementById("map") as HTMLElement, {
  center: new google.maps.LatLng(-33.91722, 151.23064),
  zoom: 16,
 });

 const iconBase =
  "https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/examples/full/images/";

 const icons: Record<string, { icon: string }> = {
  parking: {
   icon: iconBase + "parking_lot_maps.png",
  },
  library: {
   icon: iconBase + "library_maps.png",
  },
  info: {
   icon: iconBase + "info-i_maps.png",
  },
 };

 const features = [
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91721, 151.2263),
   type: "info",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91539, 151.2282),
   type: "info",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91747, 151.22912),
   type: "info",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.9191, 151.22907),
   type: "info",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91725, 151.23011),
   type: "info",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91872, 151.23089),
   type: "info",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91784, 151.23094),
   type: "info",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91682, 151.23149),
   type: "info",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.9179, 151.23463),
   type: "info",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91666, 151.23468),
   type: "info",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.916988, 151.23364),
   type: "info",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91662347903106, 151.22879464019775),
   type: "parking",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.916365282092855, 151.22937399734496),
   type: "parking",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91665018901448, 151.2282474695587),
   type: "parking",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.919543720969806, 151.23112279762267),
   type: "parking",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91608037421864, 151.23288232673644),
   type: "parking",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91851096391805, 151.2344058214569),
   type: "parking",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91818154739766, 151.2346203981781),
   type: "parking",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91727341958453, 151.23348314155578),
   type: "library",
  },
 ];

 // Create markers.
 for (let i = 0; i < features.length; i++) {
  const marker = new google.maps.Marker({
   position: features[i].position,
   icon: icons[features[i].type].icon,
   map: map,
  });
 }
}

declare global {
 interface Window {
  initMap: () => void;
 }
}
window.initMap = initMap;

JavaScript

let map;

function initMap() {
 map = new google.maps.Map(document.getElementById("map"), {
  center: new google.maps.LatLng(-33.91722, 151.23064),
  zoom: 16,
 });

 const iconBase =
  "https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/examples/full/images/";
 const icons = {
  parking: {
   icon: iconBase + "parking_lot_maps.png",
  },
  library: {
   icon: iconBase + "library_maps.png",
  },
  info: {
   icon: iconBase + "info-i_maps.png",
  },
 };
 const features = [
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91721, 151.2263),
   type: "info",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91539, 151.2282),
   type: "info",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91747, 151.22912),
   type: "info",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.9191, 151.22907),
   type: "info",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91725, 151.23011),
   type: "info",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91872, 151.23089),
   type: "info",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91784, 151.23094),
   type: "info",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91682, 151.23149),
   type: "info",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.9179, 151.23463),
   type: "info",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91666, 151.23468),
   type: "info",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.916988, 151.23364),
   type: "info",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91662347903106, 151.22879464019775),
   type: "parking",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.916365282092855, 151.22937399734496),
   type: "parking",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91665018901448, 151.2282474695587),
   type: "parking",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.919543720969806, 151.23112279762267),
   type: "parking",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91608037421864, 151.23288232673644),
   type: "parking",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91851096391805, 151.2344058214569),
   type: "parking",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91818154739766, 151.2346203981781),
   type: "parking",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91727341958453, 151.23348314155578),
   type: "library",
  },
 ];

 // Create markers.
 for (let i = 0; i < features.length; i++) {
  const marker = new google.maps.Marker({
   position: features[i].position,
   icon: icons[features[i].type].icon,
   map: map,
  });
 }
}

window.initMap = initMap;

CSS

/* 
 * Always set the map height explicitly to define the size of the div element
 * that contains the map. 
 */
#map {
 height: 100%;
}

/* 
 * Optional: Makes the sample page fill the window. 
 */
html,
body {
 height: 100%;
 margin: 0;
 padding: 0;
}

HTML

<html>
 <head>
  <title>Custom Markers</title>
  <script src="https://polyfill.io/v3/polyfill.min.js?features=default"></script>

  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="./style.css" />
  <script type="module" src="./index.js"></script>
 </head>
 <body>
  <div id="map"></div>

  <!-- 
   The `defer` attribute causes the callback to execute after the full HTML
   document has been parsed. For non-blocking uses, avoiding race conditions,
   and consistent behavior across browsers, consider loading using Promises
   with https://www.npmjs.com/package/@googlemaps/js-api-loader.
  -->
  <script
   src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=AIzaSyB41DRUbKWJHPxaFjMAwdrzWzbVKartNGg&callback=initMap&v=weekly"
   defer
  ></script>
 </body>
</html>

Örneği Dene

Harita işaretleyiciyi özelleştirme

Aşağıdaki resimde, varsayılan kırmızı simgeyi içeren bir Google Haritalar işaretçisi görüntülenmektedir.

Bu simgeyi istediğiniz bir resim olarak değiştirebilirsiniz. Aşağıdaki tabloda, varsayılan işaretçiyi otopark alanları için bir simge kullanacak şekilde özelleştiren kod açıklanmaktadır.

Kod ve açıklama
var iconBase = 'https://maps.google.com/mapfiles/kml/shapes/';
 var marker = new google.maps.Marker({
  position: myLatLng,
  map: map,
  icon: iconBase + 'parking_lot_maps.png'
 });

İşaretçinin simgesini değiştirmek için icon nesnesini MarkerOptions nesnesine ekler.
icon özelliği bir dize (işaretçi simgesinin URL'si) veya Icon nesnesi olabilir.
Aşağıdaki özelleştirilmiş işaretçi simgesine bakın.

Harita özelliklerine göre işaretçileri özelleştirme

Kampüs özellikleri listesindeki her önemli noktanın bir type özelliği vardır. Aşağıdaki kod çıkarmanın parking, library ve info türlerini nasıl belirttiğine dikkat edin. İşaretçi simgesini, belirlediğiniz harita özelliğine type göre özelleştirebilirsiniz.

var iconBase = 'https://maps.google.com/mapfiles/kml/shapes/';
var icons = {
 parking: {
  icon: iconBase + 'parking_lot_maps.png'
 },
 library: {
  icon: iconBase + 'library_maps.png'
 },
 info: {
  icon: iconBase + 'info-i_maps.png'
 }
};

function addMarker(feature) {
 var marker = new google.maps.Marker({
  position: feature.position,
  icon: icons[feature.type].icon,
  map: map
 });
}

Daha fazla bilgi

 • İşaretçideki resme "simge" denir.
 • İşaretçi, "sabitleme" olarak da bilinir.