Yerleştirilmiş JSON stili beyanlarını kullanma

Platform seçin: Android iOS JavaScript

Aşağıdakilere yerleştirilmiş JSON stil bildirimleri aracılığıyla özelleştirilmiş stil uygulayabilirsiniz:

 • Varsayılan harita.
 • Kullanıcıların tek bir harita çerçevesi içinde geçiş yapabileceği harita türleri.

Özellikler için stil belirtme

Bir haritadaki farklı özelliklere ve öğelere stil uygulamak için haritanın stil özelliklerinin nasıl olması gerektiğini tanımlayan bir MapTypeStyle nesne dizisi oluşturun.

Dizi aşağıdaki biçimi alır:

var stylesArray = [
 {
  featureType: '',
  elementType: '',
  stylers: [
   {color: ''},
   {visibility: ''},
   // Add any stylers you need.
  ]
 },
 {
  featureType: '',
  // Add the stylers you need.
 }
]

featureType, elementType ve stylers için mevcut tüm değerlerin listesi için JSON stili referansına bakın.

Haritalar Platformu Stil Sihirbazı

JSON stil nesnesi oluşturmanın hızlı bir yolu olarak Haritalar Platformu Stil Sihirbazı'nı kullanın.

Stilleri varsayılan haritaya uygulama

Aşağıda, koyu arka plan üzerinde açık renkli metin ve simgeler (koyu mod) kullanılarak stilize edilmiş bir varsayılan harita örneği gösterilmektedir. Kod örneğini görmek için Stilli Haritalar - Gece Modu kod örneği bölümüne gidin.

Varsayılan haritanın stillerini değiştirmek için, aşağıdaki durumlarda haritanın MapOptions nesnesindeki styles özelliğini stil dizinize ayarlayın:

 • Haritanız oluşturuluyor.
 • Veya Map.setOptions yöntemi çağrılırken.

Etiketler ve yollardaki değişiklikler; arazi, uydu, karma ve varsayılan yol haritası türleri dahil tüm harita türlerini etkiler.

Harita türüne stil uygulama

Aşağıda, haritanın sol üst kısmındaki kontrol panelinde Stilli Harita adlı ek bir harita türü gösterilmektedir. Kod örneğini görmek için Stilli Harita Türleri bölümüne gidin.

Stile sahip bir harita türü oluşturmak için stil dizisini bir StyledMapType nesnesine ayarlayın. Stil özellikleri ayarlanmış yeni bir harita türü oluşturmak, varsayılan harita türlerinin stilini etkilemez.