Katmanlar

Platform seçin: Android JavaScript

Katmanlar, harita üzerindeki bir veya daha fazla ayrı öğeden oluşan, ancak tek bir birim gibi işlenen nesnelerdir. Katmanlar genellikle ortak bir ilişkilendirme belirtmek için haritanın üstüne eklediğiniz nesne koleksiyonlarını yansıtır. Maps JavaScript API, katmanların bileşenlerini tek bir nesnede (genellikle bir karo yer paylaşımında) oluşturup, haritanın görüntü alanı değiştikçe göstererek katmanlar içindeki nesnelerin sunumunu yönetir. Katmanlar, haritanın kendisinin sunum katmanını da değiştirerek, temel parçaları katmanla tutarlı olacak şekilde biraz değiştirebilir. Tasarım gereği çoğu katmana ayrı nesneler kullanılarak erişilemeyebilir, ancak yalnızca bir birim olarak değiştirilebileceğine dikkat edin.

Katmanlara Genel Bakış

Maps JavaScript API'de çeşitli katman türleri bulunur:

  • Google Haritalar Veri katmanı rastgele coğrafi veriler için bir kapsayıcı sağlar. Veri katmanını özel verilerinizi depolamak veya GeoJSON verilerini bir Google haritasında görüntülemek için kullanabilirsiniz.
  • Isı haritası katmanı, İlgi haritası görselleştirmesi kullanarak coğrafi verileri oluşturur.
  • KML katmanı, KML ve GeoRSS öğelerini bir Maps JavaScript API karosu yer paylaşımında oluşturur.
  • Trafik katmanı, trafik koşullarını haritada gösterir.
  • Toplu taşıma katmanı, şehrinizin toplu taşıma ağını haritada gösterir.
  • Bisiklet katmanı nesnesi, bisiklet yollarından ve/veya bisikletlere özel yer paylaşımlarından oluşan bir katmanı ortak bir katmanda oluşturur. BICYCLING ulaşım şekli için yol tarifi istenirken bu katman varsayılan olarak DirectionsRenderer içinde döndürülür.

Katman ekleyin

Bir haritaya katman eklemek için, setMap() yöntemini çağırmanız ve bunu, katmanın görüntüleneceği harita nesnesine aktarmanız yeterlidir. Benzer şekilde, bir katmanı gizlemek için null ile birlikte setMap() yöntemini çağırın.

Aşağıdaki snippet, haritayı Londra, Birleşik Krallık'ta ortalar ve Toplu taşıma katmanını ekler.

var mapOptions = {
  zoom: 13,
  center: new google.maps.LatLng(51.5,-0.11)
}

var map = new google.maps.Map(document.getElementById("map"), mapOptions);

var transitLayer = new google.maps.TransitLayer();
transitLayer.setMap(map);