ภาพรวมข้อมูลอ้างอิง

เอกสารอ้างอิงปัจจุบัน

โปรดไปที่ลิงก์ต่อไปนี้ไปยังจุดเข้าถึงหลักสำหรับ Places SDK สำหรับ Android เวอร์ชันปัจจุบัน

ไลบรารีของไคลเอ็นต์

เอกสารอ้างอิงเดิม (เลิกใช้งานแล้ว)

ไปยังลิงก์ต่อไปนี้ไปยังจุดแรกเข้าหลักสำหรับ Places SDK สำหรับ Android เวอร์ชันก่อนหน้า (ในบริการ Google Play v16.0.0)