Sử dụng và thanh toán API tĩnh của Chế độ xem phố

API tĩnh của Chế độ xem phố sử dụng mô hình định giá trả tiền theo mức dùng. Ảnh toàn cảnh của Chế độ xem phố tĩnh được tính phí theo SKU cho ảnh toàn cảnh của Chế độ xem phố tĩnh. Cùng với Điều khoản sử dụng chung của Google, có các giới hạn sử dụng dành riêng cho API tĩnh của Chế độ xem phố. Quản lý chi phí và mức sử dụng bằng các công cụ có trong Google Cloud Console.

Cách thanh toán API tĩnh của Chế độ xem phố

API tĩnh của Chế độ xem phố sử dụng mô hình định giá trả tiền theo mức dùng. Các API và SDK của Nền tảng Google Maps sẽ do SKU tính phí. Mức sử dụng được theo dõi cho từng SKU và mọi API hoặc SDK có thể có nhiều SKU sản phẩm. Chi phí được tính theo

Mức sử dụng SKU × Giá mỗi lần sử dụng

Hãy dùng Công cụ tính giá và mức sử dụng để ước tính chi phí sử dụng cho mỗi API hoặc SDK. Đối với các SKU Google Maps Platform đủ điều kiện, khoản tín dụng Nền tảng Google Maps là 200 đô la Mỹ mỗi tháng cho mỗi tài khoản thanh toán. Khoản tín dụng này được tự động áp dụng1 cho các SKU đủ điều kiện.

Quy tắc đặt giá cho API tĩnh của Chế độ xem phố

SKU: Chế độ xem phố tĩnh

Ảnh toàn cảnh trong Chế độ xem phố và lượt tải bản đồ hiện được tính riêng. Toàn cảnh Chế độ xem phố tĩnh sẽ được tính cho mỗi yêu cầu đối với API tĩnh của Chế độ xem phố để nhúng ảnh toàn cảnh tĩnh (không có tính tương tác). Việc sử dụng điểm cuối Siêu dữ liệu hình ảnh ở Chế độ xem phố sẽ không bị tính phí.

PHẠM VI THỜI LƯỢNG HÀNG THÁNG
(Giá mỗi PANORAMA)
0 – 100.000 100.001 – 500.000 hơn 500.000
0,007 USD cho mỗi
(7,00 USD cho mỗi 1000)
0,0056 USD cho mỗi
(5,60 USD cho mỗi 1000)
Liên hệ với bộ phận bán hàng để biết giá theo số lượng

Các hạn mức sử dụng khác

Mặc dù không có số lượng yêu cầu tối đa mỗi ngày, nhưng hạn mức sử dụng sau đây áp dụng cho API tĩnh của Chế độ xem phố:

 • Số truy vấn tối đa mỗi phút (QPM): 30.000

Xác thực yêu cầu

Việc xác thực các yêu cầu đối với API tĩnh của Chế độ xem phố được dựa trên mức sử dụng:

 • Các yêu cầu lên tới 25.000 mỗi ngày cần phải có khóa API.
 • Những yêu cầu vượt quá 25.000 yêu cầu mỗi ngày cần phải có khóa API và chữ ký số.

Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Tạo chữ ký số.

Kích thước hình ảnh

Bạn có thể trả về hình ảnh API tĩnh của Chế độ xem phố ở bất kỳ kích thước nào lên đến 640 x 640 pixel.

Hạn chế về điều khoản sử dụng

Để biết toàn bộ thông tin chi tiết về cách sử dụng giấy phép, hãy tham khảo mục Hạn chế giấy phép trong Điều khoản dịch vụ của Nền tảng Google Maps.

Quản lý chi phí sử dụng của bạn

Để quản lý chi phí sử dụng API Nền tảng Google Maps, hãy đặt giới hạn hằng ngày cho tất cả yêu cầu đối với mọi API có thể lập hoá đơn. Hạn mức hằng ngày được đặt lại vào lúc nửa đêm theo giờ Thái Bình Dương.

Cách xem hoặc thay đổi hạn mức cho API tĩnh của Chế độ xem phố:

 1. Trong Cloud Console, hãy mở trang Hạn mức nền tảng Google Maps.
 2. Nhấp vào trình đơn thả xuống API và chọn API tĩnh Chế độ xem phố.
 3. Để xem các giới hạn định mức, hãy di chuyển xuống thẻ Yêu cầu có chữ ký, Yêu cầu chưa ký hoặc Yêu cầu siêu dữ liệu.
  Bảng có liệt kê tên hạn mức và hạn mức.
 4. Để thay đổi hạn mức, hãy nhấp vào biểu tượng Chỉnh sửa cho hạn mức đó.
  Trong hộp thoại xuất hiện, trong trường Giới hạn định mức, hãy nhập hạn mức hằng ngày có thể lập hoá đơn ưu tiên (tối đa là hạn mức, nếu có, do Google chỉ định) rồi chọn Lưu.

Nếu mức sử dụng API đạt đến hạn mức có thể thanh toán vào một ngày cụ thể, thì ứng dụng sẽ không thể truy cập API trong thời gian còn lại của ngày đó.


 1. Người dùng ở Ấn Độ phải tạo tài khoản thanh toán trên Google Cloud Platform trước khi tạo tài khoản thanh toán trên Nền tảng Google Maps để nhận được khoản tín dụng trên Nền tảng Maps.