Tổng quan về gói Premium

Quan trọng: Gói Google Maps Platform Premium không còn được hỗ trợ để đăng ký hoặc trở thành khách hàng mới.

Chào mừng bạn đến với Gói cao cấp của Nền tảng Google Maps

Sau khi đăng ký Gói cao cấp của Nền tảng Google Maps, bạn sẽ nhận được thư chào mừng của Google theo địa chỉ email liên hệ mà bạn đã cung cấp. Thư chào mừng của bạn có chứa những thông tin mà bạn cần để bắt đầu:

 • Mã dự án
 • Client ID
 • Bí mật ký URL riêng tư hoặc khoá mã hoá cho mã ứng dụng khách của bạn
 • Tài khoản Google

Gói của bạn có những gì?

Gói cao cấp của bạn cung cấp quyền truy cập vào bộ dịch vụ và tài liệu của chúng tôi cho từng API, bao gồm cả hướng dẫn tham khảo API và hướng dẫn cho nhà phát triển.

API web Web Service API (API Dịch vụ web) SDK dành cho thiết bị di động

1 Places API không được đưa vào Giấy phép theo dõi tài sản của Gói cao cấp. Nếu bạn có Giấy phép theo dõi tài sản và muốn sử dụng API Địa điểm, hãy liên hệ với nhóm Bán hàng API Google Maps.

Cấp phép API

Tất cả API bạn đã mua trong dự án Google Cloud Console đều được bật. Để truy cập API, hãy đăng nhập bằng Tài khoản Google của bạn, sau đó chọn mã dự án, bắt đầu bằng API Google Maps for Business hoặc Google Maps for Work hoặc Google Maps. Cả mã tài khoản và mã dự án đều có trong thư chào mừng.

Xác thực và uỷ quyền

Để gửi yêu cầu đến API của chúng tôi, bạn phải xác thực ứng dụng bằng khoá API hoặc mã ứng dụng khách của bạn. Ngoài ra, các yêu cầu đối với một số API cũng đòi hỏi chữ ký số.

Khóa API

Bạn có thể sử dụng khoá API để xác thực yêu cầu tới bất kỳ API nào của chúng tôi. Để tạo khoá, bạn sẽ sử dụng dự án Cloud Console liên kết với mã dự án của mình. Bằng cách sử dụng khoá API, bạn có thể:

 • Quản lý tất cả API trong Cloud Console

 • Truy cập dữ liệu sử dụng theo thời gian thực và dữ liệu sử dụng trước đây trong 30 ngày cho ứng dụng của bạn trong Cloud Console [Google Maps Platform Metrics

Client ID

Thay vì khoá API, bạn có thể sử dụng mã ứng dụng khách để gửi yêu cầu đến bất kỳ API nào ngoại trừ những API sau: Places API, API vị trí địa lý, API đường, SDK bản đồ cho Android và SDK bản đồ cho iOS.

Với mã khách hàng, bạn có thể:

 • Quản lý Mã ứng dụng khách và truy cập vào bí mật ký URL riêng tư hoặc khoá mã hoá của bạn trong Cloud Console.

 • Truy cập dữ liệu sử dụng theo thời gian thực và dữ liệu sử dụng trong 30 ngày trước cho ứng dụng của bạn trên trang Chỉ số của Cloud Console.

  Đối với ID ứng dụng khách, nhãn có định dạng sau sẽ được sử dụng: project_number:<YOUR_PROJECT_NUMBER>.

 • Thêm tham số channel vào các yêu cầu để bạn có thể xem báo cáo sử dụng chi tiết hơn.

Nơi quản lý Mã ứng dụng khách trong Google Cloud Console

Chức năng quản lý mã ứng dụng khách của gói cao cấp có trong Cloud Console ở cuối trang Thông tin xác thực của Nền tảng Google Maps, trong phần Mã ứng dụng khách.

Vùng mã ứng dụng khách mới trên trang Thông tin xác thực

Bạn có thể truy cập vào các tác vụ quản lý mã ứng dụng khách khác, bao gồm cả việc uỷ quyền URL và quản lý bí mật ký mã ứng dụng khách, trên trang Mã ứng dụng khách riêng biệt, bằng cách nhấp vào biểu tượng chỉnh sửa ở ngoài cùng bên phải của phần Mã ứng dụng khách.

Chữ ký số

Ngoài khoá API hoặc mã ứng dụng khách, các yêu cầu gửi đến một số API cũng cần có một chữ ký số duy nhất để truy cập vào hạn mức và các tính năng của Gói cao cấp. Bạn có thể tạo chữ ký số bằng bí mật ký URL riêng tư hoặc khoá mã hoá được cung cấp trong Thư chào mừng (và có trong Cloud Console). Cụ thể, bạn cần phải sử dụng chữ ký số nếu sử dụng:

 • Mã ứng dụng khách có API dịch vụ web, API tĩnh của Maps hoặc API tĩnh của Chế độ xem đường phố

 • Khoá API với API Tĩnh của Maps hoặc API Tĩnh của Chế độ xem đường phố

Thông tin khác

Để biết hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng khoá API hoặc mã ứng dụng khách và tạo chữ ký số, hãy xem bài viết Tổng quan về việc xác thực gói cao cấp.

Câu hỏi thường gặp

Nếu bạn có câu hỏi về Nền tảng Google Maps, hãy xem các câu hỏi thường gặp (FAQ):

Nhận trợ giúp

Là khách hàng sử dụng Gói cao cấp của Nền tảng Google Maps, bạn có thể truy cập vào Cloud Console. Tại đây, bạn có thể tìm thông tin liên hệ hỗ trợ cũng như truy cập vào các công cụ và tài nguyên độc quyền. Để biết thông tin chi tiết, hãy xem bài viết Hỗ trợ và tài nguyên của Nền tảng Google Maps.