Giúp người dùng điền vào các biểu mẫu địa chỉ một cách nhanh chóng và dễ dàng bằng tính năng Tự động hoàn thành địa điểm. Hướng dẫn này giải thích cách quá trình nâng cấp trải nghiệm người dùng này có thể giúp giảm số lượng giỏ hàng bị bỏ ngang và cải thiện tỷ lệ chuyển đổi cũng như cải thiện độ chính xác của việc vận chuyển và giao hàng.

Tài liệu

Tài liệu
Tích hợp tính năng Tự động hoàn thành địa điểm vào trang web của bạn với Thư viện địa điểm, API Maps JavaScript.
Tài liệu
Tích hợp tính năng Tự động hoàn thành địa điểm vào ứng dụng Android với SDK Địa điểm dành cho Android.
Tài liệu
Tích hợp tính năng Tự động hoàn thành địa điểm vào ứng dụng iOS với SDK Địa điểm dành cho iOS.
Tài liệu
Gọi dịch vụ Tự động hoàn thành địa điểm thông qua các yêu cầu HTTP.