Di chuyển từ Google Mobile Vision

Google Mobile Vision đã ngừng hoạt động và chúng tôi đang yêu cầu nhà phát triển chuyển sang SDK Bộ công cụ máy học thay cho SDK đó. Việc di chuyển sang SDK mới giúp bạn có được hiệu suất, độ ổn định tốt nhất và các tính năng mới nhất. Ngoài ra, Bộ công cụ máy học còn cung cấp thêm các API có công nghệ máy học, không chỉ cho Vision mà còn cho các trường hợp sử dụng Ngôn ngữ tự nhiên.

Nếu bạn đang sử dụng API quét mã vạch, nhận dạng văn bản hoặc phát hiện khuôn mặt trên Mobile Vision ngay hôm nay, vui lòng chuyển sang SDK Bộ công cụ máy học mới bằng cách làm theo Hướng dẫn di chuyển Bộ công cụ máy học cho AndroidHướng dẫn di chuyển Bộ công cụ máy học cho iOS.

Câu hỏi thường gặp

Làm cách nào để biết ứng dụng của tôi có đang sử dụng Mobile Vision hay không?

Trên Android, hãy kiểm tra xem tệp Gradle mô-đun (cấp ứng dụng) (thường là app/build.gradle) có chứa phần phụ thuộc này hay không:

  • com.google.android.gms:play-services-vision:x.x.x

Trên iOS, hãy kiểm tra xem tệp podfile của bạn có chứa một trong các phần phụ thuộc sau không:

  • pod 'GoogleMobileVision/FaceDetector', '3.2.0'
  • pod 'GoogleMobileVision/BarcodeDetector', '3.2.0'
  • pod 'GoogleMobileVision/TextDetector', '3.2.0'

Tôi sẽ nhận được lợi ích gì khi chuyển sang SDK Bộ công cụ máy học?

Vì các API hiện có do Mobile Vision SDK ngừng sử dụng, nên các API đó sẽ không nhận được bản cập nhật nữa. Việc di chuyển sang Bộ công cụ máy học giúp đảm bảo ứng dụng của bạn được hưởng những lợi ích từ các bản sửa lỗi và cải tiến mới nhất đối với các API này, bao gồm cả mô hình máy học và tính năng tăng tốc phần cứng được cập nhật.

Ngoài ra, các API của Bộ công cụ máy học cũng mang lại một số lợi ích khác:

  • Các biến thể mới đi kèm của API trên Android cho phép bạn liên kết tĩnh SDK Bộ công cụ máy học với ứng dụng của mình.
  • Những điểm cải tiến cụ thể liên quan đến API, chẳng hạn như:

  • Chúng tôi thêm tính năng hỗ trợ Vòng đời Android Jetpack vào tất cả các API. Giờ đây, bạn có thể sử dụng addObserver để tự động quản lý việc khởi động và chia nhỏ API Bộ công cụ máy học khi ứng dụng trải qua quá trình xoay hoặc đóng màn hình của người dùng/hệ thống. Điều này giúp việc tích hợp với CameraX trở nên dễ dàng hơn.

Bạn có thể xem danh sách đầy đủ các thay đổi mới nhất trong ghi chú phát hành về SDK Bộ công cụ máy học.

API Bộ công cụ máy học có cung cấp chức năng tương tự như API Mobile Vision không?

Các tính năng quét mã vạch, Nhận dạng văn bản và Phát hiện khuôn mặt cung cấp chức năng và chức năng giống như các API của ứng dụng Mobile Vision.

Công cụ ML không còn hỗ trợ các trình phát hiện đa năng, đa bộ xử lý và bộ xử lý lấy nét trong Mobile Vision. Nhà phát triển có thể triển khai chức năng tương tự dễ dàng nếu muốn.

Nhận trợ giúp

Nếu bạn gặp bất kỳ sự cố nào, hãy xem trang Cộng đồng để biết những kênh có thể liên hệ với chúng tôi.