Nguyên tắc đối với Tỷ lệ nội dung mẫu linh hoạt

Để hiểu rõ hơn về tác động tiềm tàng của việc thay đổi tỷ lệ nội dung mẫu miễn phí đến người dùng Google và mô hình đăng ký của nhà xuất bản, chúng tôi đã hợp tác với các đối tác xuất bản để phát triển một loạt thử nghiệm. Qua những thử nghiệm này, chúng tôi nhận thấy rằng ngay cả những thay đổi nhỏ trong tỷ lệ nội dung mẫu hiện hành cũng có thể ảnh hưởng xấu đến trải nghiệm người dùng, đồng thời vô tình tác động đến thứ hạng của bài viết trên Google Tìm kiếm do quyền truy cập của người dùng bị hạn chế.

Có hai hình thức cung cấp nội dung mẫu mà bạn nên dùng: định mức (hình thức cung cấp cho người dùng một số bài viết miễn phí nhất định, sau đó tường phí sẽ bắt đầu xuất hiện) và dẫn nhập (hình thức cung cấp một phần nội dung bài viết mà không hiển thị toàn bộ bài viết).

Nhà xuất bản nên thận trọng khi thử nghiệm nhiều tỷ lệ nội dung mẫu miễn phí. Dưới đây là một số hướng dẫn chung để triển khai tỷ lệ nội dung mẫu linh hoạt.

Định mức

Nhìn chung, chúng tôi nghĩ rằng định mức hằng tháng (thay vì hằng ngày) cung cấp mức độ linh hoạt cao hơn và môi trường an toàn hơn cho hoạt động thử nghiệm. Tác động đến người dùng của việc thay đổi từ giá trị số nguyên này sang giá trị số nguyên khác sẽ ít hơn ở mức 10 mẫu hằng tháng so với 3 mẫu hằng ngày. Định mức hằng tháng cũng có lợi thế là tập trung tường phí vào những người dùng tương tác nhiều nhất (chính là những người có khả năng đăng ký cao nhất), đồng thời vẫn cho phép những người dùng mới và ít tương tác hơn làm quen với giá trị của nội dung của bạn trước khi gặp tường phí. ("Tường phí", trong ngữ cảnh này, áp dụng tương tự như các rào cản yêu cầu đăng ký hoặc chỉ đăng ký để truy cập vào nội dung.)

Bao nhiêu nội dung miễn phí là thích hợp?

Không có giá trị tối ưu nào về mức nội dung mẫu miễn phí áp dụng cho mọi nhà xuất bản. Tuy nhiên, đối với hầu hết nhà xuất bản tin tức hằng ngày, chúng tôi cho rằng giá trị nằm trong khoảng từ 6 đến 10 bài viết miễn phí cho mỗi người dùng mỗi tháng. Chúng tôi cho rằng hầu hết nhà xuất bản sẽ tìm thấy một con số phù hợp trong phạm vi đó để có thể duy trì trải nghiệm tốt cho những người đăng ký mới tiềm năng, đồng thời thúc đẩy cơ hội chuyển đổi đối với những người dùng có mức độ tương tác cao nhất.

Khi khởi đầu trong quá trình khám phá, bạn nên cung cấp 10 bài viết mỗi tháng cho người dùng của Google Tìm kiếm và lặp lại thử nghiệm từ mức đó. Chúng tôi để các nhà xuất bản tự quyết định con số chính xác vì họ là những người hiểu rõ nhất nhu cầu đặc thù của doanh nghiệp. Nhà xuất bản nên phân tích tỷ lệ phần trăm hiện tại của những người dùng tìm kiếm gặp tường phí và chọn một con số hằng tháng sẽ dẫn đến kết quả tương tự. Bạn luôn có thể giảm giá trị đó khi bạn tự tin rằng tình hình đang ổn định.

Dẫn nhập

Bên cạnh việc áp dụng định mức, một số nhà xuất bản cho hiển thị vài câu đầu tiên của một bài viết "trong màn hình đầu tiên" của tường phí sau khi hết định mức. Chúng tôi cho rằng đây là một phương pháp hay. Bằng cách hiển thị đoạn dẫn nhập của bài viết, nhà xuất bản có thể cho phép người dùng trải nghiệm giá trị của nội dung và vì vậy mang lại thêm giá trị cho người dùng so với trang có nội dung bị chặn hoàn toàn. Đoạn dẫn nhập cũng khiến người dùng tò mò về phần tiếp theo của bài viết và nhờ đó dẫn đến hoạt động chuyển đổi.

Thực hiện thay đổi

Nhà xuất bản nên thử nghiệm nhiều giá trị nội dung mẫu miễn phí để xác định ảnh hưởng của những giá trị đó đến lưu lượng truy cập giới thiệu và số lượt chuyển đổi.

Xin lưu ý rằng nghiên cứu người dùng của chúng tôi cho thấy những người dùng chỉ mới xem được một phần nhỏ nội dung mà đã nhìn thấy yêu cầu đăng ký để xem tiếp sẽ giảm hẳn hứng thú đối với sản phẩm. Phân tích của chúng tôi cho thấy sự hài lòng của người dùng nói chung bắt đầu giảm đáng kể khi tường phí hiển thị hơn 10% thời gian (thường thì có nghĩa là khoảng 3% người xem gặp phải tường phí). Bạn nên thận trọng khi tiếp cận giới hạn đó vì những người dùng chưa tin tưởng vào giá trị nội dung của bạn có thể rời đi.

Nhà xuất bản có nguồn lực kỹ thuật tiên tiến hơn nên tập trung vào những người dùng cụ thể trong phân khúc tương tác tích cực. Bằng cách xác định những người dùng thường xuyên sử dụng hết định mức hằng tháng, nhà xuất bản có thể nhắm mục tiêu đến họ bằng cách giảm mức nội dung mẫu cho đối tượng cụ thể đó. Và bằng cách cho phép người dùng khác xem nội dung mẫu miễn phí một cách tự do hơn, nhà xuất bản có thể hạ thấp nguy cơ gây suy giảm sự hài lòng và ảnh hưởng tiêu cực đến hành vi của người dùng.

Cách chỉ báo nội dung có tường phí

Hãy đính kèm nội dung có tường phí với dữ liệu có cấu trúc để giúp Google phân biệt nội dung có tường phí với kỹ thuật che giấu, trong đó, nội dung phân phối cho Googlebot khác với nội dung phân phối cho người dùng.

Hãy tìm hiểu thêm về cách dùng dữ liệu có cấu trúc để chỉ báo nội dung có tường phí.