Kỹ thuật che giấu

Kỹ thuật che giấu đề cập đến việc hiển thị nội dung hay URL khác nhau cho người dùng và công cụ tìm kiếm. Kỹ thuật che giấu bị xem là vi phạm Nguyên tắc quản trị trang web của Google vì nó cung cấp cho người dùng của chúng tôi kết quả khác so với những gì họ mong đợi.

Một số ví dụ về kỹ thuật che giấu, bao gồm:

  • Cung cấp một trang có văn bản HTML cho công cụ tìm kiếm trong khi hiển thị một trang có hình ảnh hoặc Flash tới người dùng.
  • Chèn văn bản hoặc từ khóa vào một trang chỉ khi User-agent yêu cầu trang là công cụ tìm kiếm, không phải là khách truy cập.

Nếu trang web của bạn sử dụng các công nghệ mà công cụ tìm kiếm gặp khó khăn trong việc tiếp cận, như JavaScript, hình ảnh hoặc Flash, hãy xem các khuyến nghị của chúng tôi về việc làm cho nội dung dễ truy cập với công cụ tìm kiếm và người dùng mà không cần đến kỹ thuật che giấu.

Nếu một trang web bị tấn công, việc tin tặc sử dụng kỹ thuật che giấu để làm cho chủ sở hữu trang web khó phát hiện sự cố tấn công hơn không phải là hiếm gặp. Đọc thêm về các trang web bị tấn công.