Hướng dẫn chung về Tỷ lệ nội dung mẫu linh hoạt

Để hiểu rõ hơn về tác động tiềm tàng của việc thay đổi tỷ lệ nội dung mẫu đến người dùng Google và mô hình thuê bao của nhà xuất bản, chúng tôi đã hợp tác với các đối tác xuất bản để phát triển một loạt thử nghiệm. Qua những thử nghiệm này, chúng tôi nhận thấy rằng ngay cả những thay đổi nhỏ trong tỷ lệ nội dung mẫu hiện tại cũng có thể ảnh hưởng xấu đến trải nghiệm người dùng, đồng thời vô tình tác động đến thứ hạng của bài viết trên Google Tìm kiếm do quyền truy cập của người dùng bị hạn chế.

Có hai hình thức cung cấp nội dung mẫu mà bạn nên dùng: định mức (hình thức cung cấp cho người dùng một số bài viết nhất định trước khi yêu cầu người dùng đăng ký hoặc đăng nhập, sau đó tường phí sẽ bắt đầu xuất hiện) và dẫn nhập (hình thức cung cấp một phần nội dung bài viết mà không hiển thị toàn bộ bài viết).

Nhà xuất bản nên thận trọng thử nghiệm nhiều tỷ lệ nội dung mẫu. Sau đây là một số hướng dẫn chung để triển khai tỷ lệ nội dung mẫu linh hoạt.

Định mức

Nhìn chung, chúng tôi nghĩ rằng định mức hằng tháng (thay vì hằng ngày) cung cấp mức độ linh hoạt cao hơn và môi trường an toàn hơn cho hoạt động thử nghiệm. Việc thay đổi tỷ lệ nội dung mẫu theo từng giá trị số nguyên sẽ ít tác động đến người dùng hơn khi họ nhận được 10 nội dung mẫu hằng tháng so với 3 nội dung mẫu hằng ngày chẳng hạn. Định mức hằng tháng cũng có lợi thế là tập trung số lượt xem có tường phí vào những người dùng tương tác nhiều nhất (chính là những người có khả năng đăng ký cao nhất), đồng thời vẫn cho phép những người dùng mới và ít tương tác hơn làm quen với giá trị của nội dung của bạn trước khi gặp tường phí. ("Tường phí", trong ngữ cảnh này, cũng áp dụng tương tự đối với các rào cản yêu cầu đăng ký thuê bao hoặc chỉ đơn giản là đăng ký tài khoản để xem được nội dung.)

Lượng nội dung là bao nhiêu?

Không có một định mức nội dung mẫu nào là tối ưu cho mọi nhà xuất bản. Tuy nhiên, đối với hầu hết nhà xuất bản tin tức hằng ngày, chúng tôi dự kiến giá trị này nằm trong khoảng từ 6 đến 10 bài viết cho mỗi người dùng mỗi tháng. Chúng tôi cho rằng hầu hết nhà xuất bản sẽ tìm thấy một con số phù hợp trong phạm vi đó để có thể duy trì trải nghiệm tốt cho những người đăng ký mới tiềm năng, đồng thời làm tăng cơ hội chuyển đổi trong số những người dùng có mức độ tương tác cao nhất.

Khi bắt đầu thử nghiệm, bạn nên cung cấp 10 bài viết mỗi tháng cho người dùng của Google Tìm kiếm và lặp lại thử nghiệm từ mức đó. Chúng tôi để các nhà xuất bản tự quyết định con số chính xác vì họ là những người hiểu rõ nhất nhu cầu đặc thù của doanh nghiệp. Nhà xuất bản nên phân tích tỷ lệ người dùng tìm kiếm hiện tại đang gặp tường phí và chọn một con số hằng tháng có khả năng dẫn đến kết quả tương tự. Bạn luôn có thể giảm giá trị đó khi bạn tự tin rằng tình hình đang đi vào ổn định.

Dẫn nhập

Bên cạnh việc áp dụng định mức, một số nhà xuất bản cho phép người dùng xem vài câu đầu của một bài viết trên màn hình đầu tiên trước khi xuất hiện tường phí, sau khi người dùng đã sử dụng hết định mức. Chúng tôi cho rằng đây là một phương pháp hay. Bằng cách cho người dùng xem đoạn dẫn nhập của bài viết, nhà xuất bản có thể giúp người dùng hình dung giá trị của nội dung và vì vậy mang lại thêm nhiều giá trị cho người dùng hơn so với một trang chặn hoàn toàn nội dung. Đoạn dẫn nhập cũng khiến người dùng tò mò về phần tiếp theo của bài viết và nhờ đó dẫn đến hoạt động chuyển đổi.

Thực hiện thay đổi

Nhà xuất bản nên thử nghiệm nhiều tỷ lệ nội dung mẫu để xác định mức độ tác động đến lưu lượng truy cập giới thiệu và số lượt chuyển đổi.

Xin lưu ý rằng nghiên cứu người dùng của chúng tôi cho thấy khi người dùng chỉ mới xem được một phần nhỏ nội dung mà đã nhìn thấy yêu cầu đăng ký để xem tiếp, họ sẽ giảm hẳn hứng thú đối với sản phẩm. Kết quả phân tích của chúng tôi chỉ ra rằng sự hài lòng của người dùng nói chung bắt đầu giảm đáng kể khi tường phí xuất hiện trên 10% số lần họ xem (thường thì có nghĩa là khoảng 3% số người xem gặp phải tường phí). Bạn nên thận trọng khi tiệm cận giới hạn đó vì những người dùng chưa tin tưởng vào giá trị nội dung của bạn có thể rời đi.

Nhà xuất bản có nguồn lực kỹ thuật tiên tiến hơn nên tập trung vào những người dùng cụ thể trong phân khúc tương tác tích cực. Bằng cách xác định những người dùng thường xuyên sử dụng hết định mức hằng tháng, nhà xuất bản có thể nhắm đến họ bằng cách giảm tỷ lệ nội dung mẫu cho đối tượng cụ thể đó. Và bằng cách cho phép những người dùng khác xem nhiều nội dung mẫu hơn, nhà xuất bản có thể hạ thấp nguy cơ làm giảm sự hài lòng và ảnh hưởng tiêu cực đến hành vi của người dùng.

Cách cho biết về nội dung có tường phí

Hãy đính kèm nội dung có tường phí với dữ liệu có cấu trúc để giúp Google phân biệt nội dung có tường phí với kỹ thuật che giấu, trong đó, nội dung phân phối cho Googlebot khác với nội dung phân phối cho người dùng.

Tìm hiểu thêm về cách dùng dữ liệu có cấu trúc để cho biết về nội dung có tường phí.