Bài viết

Việc thêm dữ liệu có cấu trúc vào các trang tin tức, blog và tin thể thao có thể tăng cường mức hiển thị của bạn trong kết quả của Google Tìm kiếm. Các tính năng nâng cao có thể bao gồm vị trí trong băng chuyền Tin bài hàng đầu, băng chuyền dành riêng cho từng máy chủ, Câu chuyện bằng hình ảnh và các tính năng kết quả nhiều định dạng như văn bản tiêu đề và hình ảnh lớn hơn hình thu nhỏ. Trang của bạn có thể đủ điều kiện cho nhiều tính năng tùy thuộc vào cách bạn mã hóa trang:

 • AMP có dữ liệu có cấu trúc: [Nên dùng] Các trang AMP có dữ liệu có cấu trúc có thể xuất hiện trong băng chuyền Tin bài hàng đầu, băng chuyền kết quả nhiều định dạng theo loại nội dung, Câu chuyện bằng hình ảnh và kết quả nhiều định dạng trong kết quả Tìm kiếm trên thiết bị di động. Những kết quả này có thể bao gồm hình ảnh, biểu trưng trang và các tính năng kết quả tìm kiếm thú vị khác.
 • Trang web không phải AMP có dữ liệu có cấu trúc: Các trang bài viết không phải AMP chứa dữ liệu có cấu trúc có thể tăng khả năng xuất hiện trong kết quả tìm kiếm với các tính năng kết quả nhiều định dạng.

Ví dụ

Dưới đây là ví dụ về mã JSON-LD cho một đối tượng Article.

Cách triển khai

AMP có dữ liệu có cấu trúc

Một băng chuyền kết quả AMP về một bài báo.

Các trang AMP có dữ liệu có cấu trúc có thể xuất hiện trong một băng chuyền tin bài trong kết quả tìm kiếm. Khi không có dữ liệu có cấu trúc, các trang AMP chỉ có thể xuất hiện dưới dạng các đường liên kết màu xanh thông thường trong kết quả của Google Tìm kiếm. Để biết thêm thông tin về AMP trong kết quả tìm kiếm, hãy xem phần Giới thiệu về AMP trên Google Tìm kiếm.

Cách tạo một trang AMP có dữ liệu có cấu trúc:

 1. Thực hiện theo phần đặc tả của Dự án AMP.
 2. Thực hiện theo các nguyên tắc bổ sung về trang để đảm bảo rằng Google có thể thu thập dữ liệu trang của bạn.
 3. Thêm một phần tử dữ liệu có cấu trúc mô tả bài viết trên trang.
 4. Kiểm tra dữ liệu có cấu trúc của bạn bằng Công cụ kiểm tra dữ liệu có cấu trúc.

Trang không phải AMP có dữ liệu có cấu trúc

Các trang không phải AMP có thể hiển thị dưới dạng kết quả nhiều định dạng trong một danh sách kết quả thuộc loại này hoặc trong một băng chuyền gồm các trang không phải AMP tương tự nhau. Kết quả nhiều định dạng có thể bao gồm tiêu đề và hình ảnh. Mặc dù Google có thể tự động trích xuất thông tin thích hợp từ trang của bạn để đủ điều kiện cho các tính năng này, nhưng nếu bạn bao gồm dữ liệu có cấu trúc trên trang, thì điều đó có thể giúp Google hiểu rõ hơn nội dung trang và tăng khả năng hiển thị trang dưới dạng kết quả nhiều định dạng hoặc băng chuyền.

Kết quả tìm kiếm không phải AMP có thể bao gồm tiêu đề và hình ảnh, như minh họa bên dưới:

Hai kết quả không phải AMP về một bài báo, trong đó một kết quả có hình ảnh còn kết quả còn lại không có hình ảnh. Kết quả không phải AMP về
Hai kết quả không ở dạng băng chuyền cho các trang web không phải AMP. Kết quả dạng băng chuyền cho các trang web không phải AMP

Cách thêm dữ liệu có cấu trúc vào trang bài viết không phải AMP của bạn:

 1. Thêm một phần tử dữ liệu có cấu trúc mô tả bài viết trên trang.
 2. Đọc các nguyên tắc để đảm bảo rằng Google có thể thu thập dữ liệu trang của bạn.
 3. Kiểm tra dữ liệu có cấu trúc của bạn bằng Công cụ kiểm tra dữ liệu có cấu trúc.

Google khuyên bạn nên tạo phiên bản AMP của trang để cung cấp trải nghiệm tốt hơn cho người dùng trên thiết bị di động. Đọc thêm về lợi ích của AMP trên thiết bị di động.

Nguyên tắc

Bạn phải tuân thủ các nguyên tắc này để dữ liệu có cấu trúc của bạn đủ điều kiện xuất hiện trong kết quả Google Tìm kiếm.

Nguyên tắc kỹ thuật

 • Nếu bạn cung cấp quyền truy cập vào nội dung trang web của mình dựa trên gói đăng ký, hay nói cách khác là người dùng phải đăng ký để được truy cập, thì bạn nên thêm dữ liệu có cấu trúc cho nội dung đăng ký và nội dung có tường phí.
 • Đối với nội dung có nhiều phần, hãy đảm bảo rằng thuộc tính rel=canonical trỏ đến mỗi trang riêng lẻ hoặc trang "view-all" (xem tất cả) (chứ không phải đến trang 1 của loạt bài gồm nhiều phần). Hãy tìm hiểu thêm về quy trình chuẩn hóa.

Nguyên tắc về biểu trưng AMP

Các nguyên tắc sau đây áp dụng cho biểu trưng của tất cả các trang AMP, bao gồm cả câu chuyện AMP.

 • Tệp này phải là tệp raster, chẳng hạn như .jpg, .png hoặc .gif. Không sử dụng các tệp vector, chẳng hạn như .svg hoặc .eps.
 • Không sử dụng ảnh động.
 • Phần đồ họa của biểu trưng phải dễ nhìn trên màu nền.

Các nguyên tắc sau đây áp dụng cho các biểu trưng dùng cho các trang AMP chung, không phải các câu chuyện AMP. Có nhiều yêu cầu khác nhau đối với biểu trưng của câu chuyện AMP.

 • Biểu trưng phải là hình chữ nhật, không phải hình vuông.
 • Biểu trưng phải vừa với hình chữ nhật 60x600px và có chiều cao bằng đúng 60px (ưu tiên) hoặc chiều rộng 600px. Ví dụ: chúng tôi không chấp nhận kích thước 450x45px, mặc dù biểu trưng này đặt vừa bên trong hình chữ nhật 600x60px.

 • Các nhà xuất bản chỉ nên sử dụng một biểu trưng thống nhất cho mỗi thương hiệu trên các trang AMP chung.
 • Sử dụng biểu trưng ký tự hoặc biểu trưng đầy đủ chứ không phải biểu tượng.
 • Văn bản trong biểu trưng dạng ký tự phải cao tối đa 48px và được căn giữa theo chiều dọc 60px. Hãy thêm khoảng trống bổ sung để tăng chiều cao đến 60px.

 • Biểu trưng có nền một màu phải bao gồm khoảng đệm tối thiểu 6px xung quanh hình đồ họa.

Định nghĩa kiểu dữ liệu có cấu trúc

Phần sau đây mô tả các yêu cầu về thuộc tính đối với dữ liệu có cấu trúc Article (Bài viết). Bạn phải bao gồm các thuộc tính bắt buộc để nội dung của mình đủ điều kiện hiển thị dưới dạng kết quả nhiều định dạng. Bạn cũng có thể bao gồm các thuộc tính nên dùng để thêm thông tin về nội dung nhằm mang lại trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Đối tượng bài viết

Các đối tượng bài viết phải dựa trên một trong các loại schema.org sau: Article, NewsArticle, BlogPosting.

AMP

Sau đây là các thuộc tính cho trang AMP.

Thuộc tính bắt buộc
author

Person hoặc Organization

Tác giả của bài viết.

author.name

Text

Tên của tác giả.

datePublished

DateTime

Ngày giờ xuất bản bài viết lần đầu, ở định dạng ISO 8601.

Các phương pháp hay nhất

 • Ngày không được thay đổi theo thời gian.
 • Bạn nên bao gồm thông tin giờ bên cạnh ngày trong dấu thời gian.
 • Giá trị cho dateModified phải gần đây hơn so với giá trị của datePublished.
headline

Text

Tiêu đề của bài viết. Tiêu đề không được vượt quá 110 ký tự. Đối với các câu chuyện AMP, tiêu đề phải trùng với văn bản trong trang bìa đầu tiên trong Câu chuyện AMP.

image

Thuộc tính trùng lặp với ImageObject hoặc URL

URL đến một hình ảnh đại diện cho bài viết hoặc câu chuyện AMP.

Do sự khác biệt về định dạng trong kết quả tìm kiếm, nên các nguyên tắc hình ảnh sau chỉ áp dụng cho các trang AMP chung, mà không áp dụng cho câu chuyện AMP. Hình ảnh trong câu chuyện AMP sẽ phải đáp ứng các yêu cầu khác.

 • Bạn chỉ nên xác định một hình ảnh được đánh dấu nằm trong bài viết.
 • Hình ảnh phải rộng tối thiểu 1200 pixel.
 • Mỗi trang phải chứa ít nhất một hình ảnh (cho dù bạn có đánh dấu hình ảnh đó hay không). Google sẽ chọn hình ảnh tốt nhất để hiển thị trong kết quả Tìm kiếm dựa trên tỷ lệ khung hình và độ phân giải.
 • Google phải có thể thu thập dữ liệu và lập chỉ mục URL hình ảnh.
 • Hình ảnh phải mang tính đại diện cho nội dung được đánh dấu.
 • Hình ảnh phải ở định dạng .jpg, .png hoặc .gif.
 • Để có kết quả tốt nhất, hãy cung cấp nhiều hình ảnh có độ phân giải cao (tối thiểu 800.000 pixel khi nhân chiều rộng với chiều cao) với các tỷ lệ khung hình sau: 16x9, 4x3 và 1x1.

Ví dụ:


{
 "@context": "https://schema.org",
 "@type": "NewsArticle",
 "image": [
  "https://example.com/photos/1x1/photo.jpg",
  "https://example.com/photos/4x3/photo.jpg",
  "https://example.com/photos/16x9/photo.jpg"
 ]
}
publisher

Organization

Nhà xuất bản của bài viết.

publisher.logo

ImageObject

Biểu trưng của nhà xuất bản. Hãy xem phần nguyên tắc về biểu trưng AMP để biết chi tiết.

publisher.logo.height

Number

Chiều cao của biểu trưng, tính bằng pixel.

publisher.logo.url

URL

URL của biểu trưng.

publisher.logo.width

Number

Chiều rộng của biểu trưng, tính bằng pixel.

publisher.name

Text

Tên của nhà xuất bản.

Thuộc tính nên có
dateModified

DateTime

Ngày giờ sửa đổi bài viết lần gần đây nhất, ở định dạng ISO 8601.

description

Text

Phần mô tả ngắn về bài viết.

mainEntityOfPage

URL

URL chính tắc của trang chứa bài viết. Hãy chỉ định mainEntityOfPage khi bài viết là chủ đề chính của trang đó.

Trang không phải AMP

Sau đây là các thuộc tính cho trang không phải AMP.

Thuộc tính nên có
dateModified

DateTime

Ngày giờ sửa đổi bài viết lần gần đây nhất, ở định dạng ISO 8601.

datePublished

DateTime

Ngày giờ xuất bản bài viết lần đầu, ở định dạng ISO 8601.

headline

Text

Tiêu đề của bài viết. Tiêu đề không được vượt quá 110 ký tự.

image

ImageObject hoặc URL trùng lặp

URL đến một hình ảnh đại diện cho bài viết. Bạn chỉ nên xác định một hình ảnh đánh dấu nằm trong bài viết. Hình ảnh phải rộng tối thiểu 696 pixel.

Nguyên tắc bổ sung về hình ảnh:

 • Mỗi trang phải chứa ít nhất một hình ảnh (cho dù bạn có đánh dấu hình ảnh đó hay không). Google sẽ chọn hình ảnh tốt nhất để hiển thị trong kết quả Tìm kiếm dựa trên tỷ lệ khung hình và độ phân giải.
 • Google phải có thể thu thập dữ liệu và lập chỉ mục URL hình ảnh.
 • Hình ảnh phải mang tính đại diện cho nội dung được đánh dấu.
 • Hình ảnh phải ở định dạng .jpg, .png hoặc .gif.
 • Để có kết quả tốt nhất, hãy cung cấp nhiều hình ảnh có độ phân giải cao (tối thiểu 300.000 pixel khi nhân chiều rộng với chiều cao) với các tỷ lệ khung hình sau: 16x9, 4x3 và 1x1.

Ví dụ:


{
 "@context": "https://schema.org",
 "@type": "NewsArticle",
 "image": [
  "https://example.com/photos/1x1/photo.jpg",
  "https://example.com/photos/4x3/photo.jpg",
  "https://example.com/photos/16x9/photo.jpg"
 ]
}