Xếp hạng tổng hợp về nhà tuyển dụng

Nếu trang web của bạn công bố thông tin xếp hạng do người dùng tạo về các tổ chức tuyển dụng, bạn nên thêm dữ liệu có cấu trúc EmployerAggregateRating vào trang web của mình. EmployerAggregateRating là chỉ số đánh giá về tổ chức tuyển dụng được tổng hợp từ nhiều người dùng. Thêm EmployerAggregateRating có thể cung cấp cho người tìm việc thông tin xếp hạng về tổ chức tuyển dụng để giúp họ lựa chọn công việc. Nó cũng mang lại vị trí nổi bật cho thương hiệu trong trải nghiệm tìm kiếm việc làm được bổ sung chi tiết trên Google.

Ví dụ

Dưới đây là ví dụ về EmployerAggregateRating sử dụng mã JSON-LD trong Công cụ kiểm tra dữ liệu có cấu trúc.

Dưới đây là cách hiển thị xếp hạng về tổ chức tuyển dụng trong trải nghiệm tìm kiếm việc làm được bổ sung chi tiết trên Google.

Ví dụ về xếp hạng nhà tuyển dụng trong kết quả tìm kiếm

Thêm xếp hạng tổng hợp

 1. Đảm bảo rằng Googlebot có thể thu thập dữ liệu từ các trang web có đăng xếp hạng tổng hợp về nhà tuyển dụng của bạn (không dùng tệp robots.txt hoặc thẻ meta robots để bảo vệ các trang này).
 2. Thực hiện nguyên tắc của chúng tôi.
 3. Thêm dữ liệu có cấu trúc EmployerAggregateRating vào trang web của bạn.
 4. Xác thực mã của bạn bằng Công cụ kiểm tra dữ liệu có cấu trúc. Dán mã của bạn vào công cụ và nhấp vào nút xác thực.
 5. Triển khai một vài trang bằng cách sử dụng dữ liệu có cấu trúc của bạn và dùng công cụ Tìm nạp như Google để kiểm tra cách Google hiển thị trang. Đảm bảo rằng trang của bạn có thể truy cập được vào Google và không bị chặn bởi các yêu cầu về robots, noindex hoặc thông tin đăng nhập. Nếu trang của bạn hiển thị bình thường, hãy sử dụng công cụ đó để yêu cầu lập chỉ mục của trang. Đọc ở đây để tìm hiểu cách kiểm tra trang được lưu trữ trên máy chủ cục bộ hoặc phía sau tường lửa.
 6. Để kiểm soát lỗi, hãy xác minh quyền sở hữu trang web của bạn trong Search Console. Nếu Search Console nhận thấy bất kỳ thay đổi đáng kể nào về tỷ lệ lỗi, có thể bạn sẽ được thông báo qua email về thay đổi đó.
 7. Sau khi Google lập chỉ mục cho trang của bạn, hãy tìm lỗi và xử lý dữ liệu đúng cách bằng báo cáo Dữ liệu có cấu trúc trong Search Console. Kết quả lý tưởng nhất là bạn sẽ nhận thấy sự gia tăng trong các kết quả nhiều định dạng hoặc các loại dữ liệu có cấu trúc nhưng tỷ lệ lỗi không tăng.
  • Nếu bạn thấy dữ liệu có cấu trúc của mình được thu thập mà không xảy ra lỗi, hãy cập nhật sơ đồ trang web của bạn để Google thu thập dữ liệu các trang đó một cách thường xuyên.
  • Nếu bạn phát hiện vấn đề trong dữ liệu có cấu trúc của mình, hãy khắc phục chúng, kiểm tra lại trên công cụ Tìm nạp như Google và yêu cầu lập chỉ mục khác cho đến khi mọi thứ trong báo cáo đều ổn. Sau đó hãy triển khai các trang còn lại.
 8. Theo dõi định kỳ tỷ lệ lỗi của bạn bằng Thẻ thông tin hoặc báo cáo Dữ liệu có cấu trúc, đặc biệt là sau khi bạn phát hành mẫu mới hoặc cập nhật mã.

Nguyên tắc

Bạn phải tuân thủ các nguyên tắc này để đủ điều kiện xuất hiện trong trải nghiệm tìm kiếm việc làm của Google.

Nguyên tắc về kỹ thuật

 • Đảm bảo trang mà bạn thêm dữ liệu có cấu trúc EmployerAggregateRating cung cấp thông tin xếp hạngcho người dùng. Người dùng phải ngay lập tức có thể nhận ra đây là trang có nội dung xếp hạng.
 • Bạn cần cung cấp thông tin xếp hạng về một tổ chức tuyển dụng cụ thể thay vì một danh mục hoặc danh sách các mục. Ví dụ: “10 nơi làm việc tốt nhất” và “công ty công nghệ” không phải tổ chức tuyển dụng cụ thể.
 • Theo mặc định, Google giả định rằng trang web của bạn sử dụng thang điểm 5, trong đó 5 là xếp hạng cao nhất có thể và 1 là thấp nhất, nhưng bạn có thể sử dụng bất kỳ thang điểm nào khác. Nếu bạn sử dụng thang điểm khác, bạn có thể chỉ định xếp hạng cao nhất và thấp nhất và Google sẽ quy về thang điểm 5 sao.

Nguyên tắc về nội dung

 • Người dùng phải có khả năng đăng xếp hạng của riêng họ trên trang web của bạn và trang web của bạn phải lưu trữ các xếp hạng của người dùng đó.
 • Số lượng xếp hạng phải phản ánh xếp hạng thực tế mà người dùng cung cấp.
 • Điểm tổng hợp phải được thu thập chính xác từ các xếp hạng được cung cấp.

Định nghĩa về các loại dữ liệu có cấu trúc

Phần này mô tả các loại dữ liệu có cấu trúc liên quan đến xếp hạng tổng hợp về nhà tuyển dụng. Bạn phải bao gồm các thuộc tính bắt buộc để nội dung của bạn đủ điều kiện hiển thị trong kết quả tìm kiếm.

EmployerAggregateRating

Định nghĩa đầy đủ của EmployerAggregateRating có sẵn tại schema.org/EmployerAggregateRating.

Thuộc tính bắt buộc
bestRating

Number

Giá trị cao nhất được phép sử dụng trong hệ thống xếp hạng này. Thuộc tính này chỉ bắt buộc phải có nếu hệ thống xếp hạng không phải là thang điểm 5. Nếu bạn bỏ qua bestRating, giá trị này được giả định là 5.

itemReviewed

Thing

Tổ chức đang được xếp hạng. Thuộc tính itemReviewed phải trỏ đến schema.org/Organization đại diện cho công ty đang được xếp hạng. Ví dụ:

{
 "@context" : "http://schema.org/",
 "@type": "EmployerAggregateRating",
 "itemReviewed": {
  "@type": "Organization",
  "name" : "World's Best Coffee Shop",
  "sameAs" : "http://www.worlds-best-coffee-shop.example.com"
 }
}
ratingCount

Number

Tổng số lượt xếp hạng về tổ chức trên trang web của bạn.

ratingValue

Number

Xếp hạng bằng số về chất lượng của tổ chức. Điểm xếp hạng phải là điểm tổng hợp được thu thập một cách chính xác từ các lượt xếp hạng được cung cấp.

worstRating

Number

Giá trị thấp nhất được phép sử dụng trong hệ thống xếp hạng này. Thuộc tính này chỉ bắt buộc phải có nếu hệ thống xếp hạng không phải là thang điểm 5. Nếu bạn bỏ qua worstRating, giá trị này được giả định là 1.

Gửi phản hồi về...