Điểm xếp hạng tổng hợp về nhà tuyển dụng

Nếu trang web của bạn công bố thông tin xếp hạng do người dùng tạo về các tổ chức tuyển dụng, bạn nên thêm dữ liệu có cấu trúc EmployerAggregateRating vào trang web của mình. EmployerAggregateRating là chỉ số đánh giá về tổ chức tuyển dụng được tổng hợp từ nhiều người dùng. Việc thêm EmployerAggregateRating có thể cung cấp cho người tìm việc thông tin xếp hạng về tổ chức tuyển dụng để giúp họ lựa chọn công việc. Thuộc tính này cũng mang lại vị trí nổi bật cho thương hiệu trong trải nghiệm tìm kiếm việc làm được bổ sung chi tiết trên Google.

Ví dụ

Dưới đây là ví dụ về EmployerAggregateRating bằng mã JSON-LD trong Công cụ kiểm tra dữ liệu có cấu trúc.

Dưới đây là cách hiển thị xếp hạng về tổ chức tuyển dụng trong trải nghiệm tìm kiếm việc làm được bổ sung chi tiết trên Google.

Ví dụ về xếp hạng nhà tuyển dụng trong kết quả tìm kiếm

Thêm điểm xếp hạng tổng hợp

 1. Đảm bảo rằng Googlebot có thể thu thập dữ liệu về các trang web có đăng điểm xếp hạng tổng hợp về nhà tuyển dụng của bạn (không dùng tệp robots.txt hoặc thẻ meta robots để bảo vệ các trang này).
 2. Tuân theo nguyên tắc của chúng tôi
 3. Thêm dữ liệu có cấu trúc EmployerAggregateRating vào trang web.
 4. Xác thực mã của bạn bằng Công cụ kiểm tra dữ liệu có cấu trúc. Dán mã của bạn vào công cụ và nhấp vào nút xác thực.
 5. Triển khai một vài trang bằng dữ liệu có cấu trúc của bạn và sử dụng công cụ Kiểm tra URL để kiểm tra cách Google nhìn thấy trang. Đảm bảo rằng Google có thể truy cập trang của bạn và không bị chặn bởi các yêu cầu đăng nhập, lệnh ngăn lập chỉ mục hoặc robots.txt. Nếu trang của bạn hiển thị bình thường, hãy sử dụng công cụ đó để yêu cầu lập chỉ mục trang. Hãy đọc ở đây để tìm hiểu cách kiểm tra trang được lưu trữ trên máy chủ cục bộ hoặc có tường lửa.
 6. Để kiểm soát lỗi, hãy xác minh quyền sở hữu trang web của bạn trong Search Console. Nếu Search Console nhận thấy bất kỳ thay đổi đáng kể nào về tỷ lệ lỗi, có thể bạn sẽ được thông báo qua email về thay đổi đó.
 7. Sau khi Google lập chỉ mục trang, hãy tìm lỗi và xử lý dữ liệu đúng cách bằng cách sử dụng báo cáo Kết quả nhiều định dạng thích hợp trong Search Console. Kết quả lý tưởng nhất là bạn sẽ nhận thấy sự gia tăng trong các kết quả nhiều định dạng hoặc các loại dữ liệu có cấu trúc nhưng tỷ lệ lỗi không tăng.
  • Nếu bạn thấy dữ liệu có cấu trúc của mình được thu thập mà không xảy ra lỗi, hãy cập nhật sơ đồ trang web của bạn để yêu cầu Google thu thập dữ liệu các trang đó thường xuyên.
  • Nếu bạn tìm thấy vấn đề trong dữ liệu có cấu trúc của mình, hãy khắc phục vấn đề, kiểm tra lại trong công cụ Kiểm tra URL và yêu cầu Google lập chỉ mục lại cho đến khi không còn vấn đề trong báo cáo. Sau đó, hãy triển khai các trang còn lại.
 8. Theo dõi tỷ lệ lỗi của bạn theo định kỳ bằng cách sử dụng báo cáo Kết quả nhiều định dạng thích hợp, đặc biệt là sau khi phát hành các mẫu mới hoặc cập nhật mã của bạn.

Nguyên tắc

Bạn phải tuân thủ các nguyên tắc này để đủ điều kiện xuất hiện trong trải nghiệm tìm kiếm việc làm của Google.

Nguyên tắc về kỹ thuật

 • Đảm bảo người dùng có thể xem điểm xếp hạng trên trang mà bạn thêm dữ liệu có cấu trúc EmployerAggregateRating. Người dùng phải ngay lập tức có thể nhận ra đây là trang có nội dung xếp hạng.
 • Bạn cần cung cấp thông tin xếp hạng về một tổ chức tuyển dụng cụ thể thay vì một danh mục hoặc danh sách các mục. Ví dụ: “10 nơi làm việc tốt nhất” và “công ty công nghệ” không phải tổ chức tuyển dụng cụ thể.
 • Theo mặc định, Google giả định rằng trang web của bạn sử dụng thang điểm 5, trong đó 5 là điểm xếp hạng cao nhất và 1 là điểm thấp nhất, nhưng bạn có thể sử dụng một thang điểm bất kỳ khác. Nếu sử dụng thang điểm khác, bạn có thể chỉ định điểm xếp hạng cao nhất và thấp nhất, sau đó Google sẽ quy về thang điểm 5 sao.

Nguyên tắc về nội dung

 • Người dùng phải đăng được điểm xếp hạng của riêng họ trên trang web của bạn và trang web của bạn phải lưu trữ các điểm xếp hạng của người dùng đó.
 • Số lượng điểm xếp hạng phải phản ánh điểm xếp hạng thực tế mà người dùng cung cấp.
 • Điểm tổng hợp phải được tính chính xác từ các điểm xếp hạng đã đưa ra.

Định nghĩa kiểu dữ liệu có cấu trúc

Phần này mô tả các loại dữ liệu có cấu trúc liên quan đến điểm xếp hạng tổng hợp về nhà tuyển dụng. Bạn phải bao gồm các thuộc tính bắt buộc để nội dung của bạn đủ điều kiện hiển thị trong kết quả tìm kiếm nâng cao.

EmployerAggregateRating

Bạn có thể xem định nghĩa đầy đủ về EmployerAggregateRating (Điểm xếp hạng tổng hợp về nhà tuyển dụng) tại schema.org/EmployerAggregateRating.

Thuộc tính bắt buộc
bestRating

Number

Giá trị cao nhất được phép sử dụng trong hệ thống xếp hạng này. Thuộc tính này chỉ bắt buộc phải có nếu hệ thống xếp hạng không phải là thang điểm 5. Nếu bạn bỏ qua bestRating, giá trị mặc định sẽ là 5.

itemReviewed

Thing

Tổ chức đang được xếp hạng. Thuộc tính itemReviewed (Đối tượng đánh giá) phải trỏ đến schema.org/Organization đại diện cho công ty đang được xếp hạng. Ví dụ:


{
 "@context" : "https://schema.org/",
 "@type": "EmployerAggregateRating",
 "itemReviewed": {
  "@type": "Organization",
  "name" : "World's Best Coffee Shop",
  "sameAs" : "http://www.worlds-best-coffee-shop.example.com"
 }
}
ratingCount

Number

Tổng số lượt xếp hạng về tổ chức trên trang web của bạn.

ratingValue

Number

Điểm xếp hạng bằng số về chất lượng của tổ chức. Điểm xếp hạng phải là điểm tổng hợp được tính chính xác từ các lượt xếp hạng đã đưa ra.

worstRating

Number

Giá trị thấp nhất được phép sử dụng trong hệ thống xếp hạng này. Thuộc tính này chỉ bắt buộc phải có nếu hệ thống xếp hạng không phải là thang điểm 5. Nếu bạn bỏ qua worstRating, thì giá trị mặc định sẽ là 1.