Tin tuyển dụng

Bạn có thể cải thiện trải nghiệm tìm kiếm việc làm bằng cách thêm dữ liệu có cấu trúc tin tuyển dụng vào trang web tuyển dụng của mình. Việc thêm dữ liệu có cấu trúc giúp các tin tuyển dụng của bạn đủ điều kiện để xuất hiện trong trải nghiệm người dùng đặc biệt trong kết quả của Google Tìm kiếm. Bạn cũng có thể tích hợp với Google bằng cách sử dụng trang web việc làm của bên thứ ba. Đối với nhà tuyển dụng và chủ sở hữu trang web nội dung việc làm, tính năng này mang lại nhiều lợi ích như sau:

 • Kết quả được bao gồm trong kết quả tìm kiếm được bổ sung chi tiết: Các tin tuyển dụng của bạn có thể đủ điều kiện hiển thị trong trải nghiệm tìm kiếm việc làm trên Google, kèm theo biểu trưng, ​​bài đánh giá, thông tin xếp hạng và chi tiết về việc làm của bạn.
 • Ứng viên nhiều hơn, có động lực hơn: Trải nghiệm người dùng mới cho phép người tìm việc lọc theo các tiêu chí khác nhau như vị trí hoặc chức danh công việc. Điều này nghĩa là bạn có nhiều khả năng thu hút những ứng viên đang tìm chính công việc đó.
 • Tăng cơ hội khám phá và chuyển đổi: Người tìm kiếm việc làm sẽ có một kênh mới để tương tác với tin của bạn và nhấp đến trang web của bạn.

Phạm vi cung cấp theo khu vực

Chúng tôi mong sẽ được cung cấp trải nghiệm tìm kiếm việc làm trên Google cho nhiều quốc gia trên thế giới hơn. Hiện tại, chúng tôi đang cung cấp trải nghiệm này ở các quốc gia sau.

Ví dụ

Dưới đây là ví dụ về kết quả tìm kiếm việc làm.

Ví dụ về tin tuyển dụng trong kết quả tìm kiếm

Dưới đây là ví dụ về một tin tuyển dụng riêng lẻ sử dụng mã JSON-LD trong Công cụ kiểm tra dữ liệu có cấu trúc.

Tạo tin tuyển dụng

 1. Đảm bảo rằng Googlebot có thể thu thập dữ liệu các trang tin tuyển dụng của bạn (không được bảo vệ bởi tệp robots.txt hay thẻ meta robot).
 2. Đảm bảo rằng các tùy chọn cài đặt tải trên máy chủ lưu trữ của bạn cho phép thu thập dữ liệu thường xuyên.
 3. Đảm bảo bạn tuân theo các nguyên tắc của chúng tôi.
 4. Thêm dữ liệu có cấu trúc tin tuyển dụng vào trang web của bạn.
 5. Nếu tin tuyển dụng trên trang web của bạn có một số bản sao được lưu trữ tại các URL khác nhau, hãy sử dụng URL chuẩn trên mỗi bản sao của trang.
 6. Kiểm tra và xem trước dữ liệu có cấu trúc của bạn.
 7. Cập nhật thông tin cho Google bằng một trong những cách sau:
  • Sử dụng API lập chỉ mục để thông báo cho Google về một URL mới cần thu thập dữ liệu hoặc về việc nội dung tại một URL đã được cập nhật.
  • Nếu bạn không sử dụng API lập chỉ mục, hãy gửi sơ đồ trang web mới cho Google bằng cách gửi yêu cầu GET đến URL sau:
   http://www.google.com/ping?sitemap=location_of_sitemap

   Ví dụ:

   http://www.google.com/ping?sitemap=http://www.example.com/sitemap.xml

   Chúng tôi nhập toàn bộ sơ đồ trang web và thu thập lại dữ liệu các trang có thời gian lastmod gần hơn thời điểm mà các trang đó được thu thập dữ liệu lần cuối.

Xóa tin tuyển dụng

Để xóa tin tuyển dụng đã hết hạn, hãy làm theo các bước dưới đây:

 1. Đảm bảo xóa trang của bạn bằng một trong các hành động sau:
  • Đảm bảo thuộc tính validThrough đã được điền và ở trong quá khứ.
  • Xóa toàn bộ trang (để các yêu cầu về trang sẽ trả lại mã trạng thái 404 hoặc 410).
  • Xóa dữ liệu có cấu trúc JobPosting khỏi trang.
 2. Cập nhật thông tin cho Google bằng một trong những cách sau:
  • Sử dụng API lập chỉ mục để yêu cầu xóa một URL tin tuyển dụng khỏi chỉ mục của Google Tìm kiếm.
  • Nếu bạn không sử dụng API lập chỉ mục, hãy gửi sơ đồ trang web mới cho Google bằng cách gửi yêu cầu GET đến URL sau:
   http://www.google.com/ping?sitemap=location_of_sitemap

   Ví dụ:

   http://www.google.com/ping?sitemap=http://www.example.com/sitemap.xml

   Chúng tôi nhập toàn bộ sơ đồ trang web và thu thập lại dữ liệu các trang có thời gian lastmod gần hơn thời điểm mà các trang đó được thu thập dữ liệu lần cuối.

Biểu trưng mà Google sử dụng cho tin tuyển dụng của bạn sẽ giống với hình ảnh hiển thị trong thẻ Sơ đồ tri thức của công ty bạn. Bạn có thể đề xuất thay đổi nếu thích một biểu trưng khác hoặc chỉ định biểu trưng bạn thích (cho cả thẻ Sơ đồ tri thức và tin tuyển dụng của công ty) bằng cách sử dụng dữ liệu có cấu trúc.

Nếu có trang web việc làm của bên thứ ba, bạn có thể cung cấp biểu trưng khác cho một tổ chức cụ thể ngoài hình ảnh hiển thị trong thẻ Sơ đồ tri thức của tổ chức. Google sẽ chọn biểu trưng tốt nhất để hiển thị trong kết quả Tìm kiếm, cho dù đó là biểu trưng Sơ đồ tri thức hay biểu trưng hiringOrganization. Thuộc tính biểu trưng chỉ đủ điều kiện hiển thị trên trang web công việc của bạn và không được coi là biểu trưng chuẩn cho tổ chức. Để biết thêm thông tin, hãy xem hiringOrganization.

Đánh dấu việc làm từ xa

Có ba thuộc tính giúp Google hiểu việc làm nào có thể làm từ xa:

 • jobLocation: Sử dụng thuộc tính này để xác định nơi làm việc thực tế. Bạn không cần sử dụng thuộc tính này nếu không địa điểm thực tế để làm việc (ví dụ: văn phòng hoặc công trường xây dựng).
 • jobLocationType: Sử dụng thuộc tính này để thể hiện rằng đó là việc làm từ xa.
 • applicantLocationRequirements: Sử dụng thuộc tính này để chỉ định (các) vị trí địa lý mà nhân viên ở những nơi đó có thể làm việc từ xa. Bạn cần chỉ định ít nhất một quốc gia.

Dưới đây là một số tình huống phổ biến mà bạn nên đánh dấu việc làm từ xa:

 • Việc làm có thể thực hiện tại một địa điểm làm việc cụ thể ở Detroit, Michigan hoặc một địa điểm từ xa trong phạm vi Hoa Kỳ. Hãy sử dụng jobLocationjobLocationType.
 • Việc làm có thể thực hiện tại một địa điểm cụ thể ở Detroit hoặc một địa điểm từ xa tại Michigan hoặc Texas. Hãy sử dụng jobLocation, jobLocationTypeapplicantLocationRequirements.
 • Việc làm có thể thực hiện tại một địa điểm từ xa, nhưng có những hạn chế về mặt địa lý về những nơi có thể thực hiện công việc từ xa. Nhân viên không phải đi đến một địa điểm hoặc văn phòng làm việc cụ thể. Hãy sử dụng applicantLocationRequirementsjobLocationType.

Theo dõi hiệu suất trong Tìm kiếm

Bạn có thể hiểu cách người dùng tương tác với tin tuyển dụng của bạn bằng cách sử dụng các công cụ Google sau:

 • Sử dụng Báo cáo hiệu suất trong Search Console để hiển thị danh sách công việc hoặc xem chi tiết dữ liệu cho kết quả nhiều định dạng của một tin tuyển dụng. Bạn có thể tự động lấy các kết quả này bằng API của Search Console.
 • Sử dụng các tham số UTM tùy chỉnh của chúng tôi để theo dõi số lần hiển thị sau khi người dùng được chuyển từ trang chi tiết việc làm đến trang web của bạn. Bạn có thể sử dụng các tham số với Google Analytics hoặc các công cụ theo dõi của bên thứ ba khác:
  • utm_campaign=google_jobs_apply
  • utm_source=google_jobs_apply
  • utm_medium=organic

Nếu bạn thấy những biến động bất ngờ hoặc sự không nhất quán trong lưu lượng truy cập, hãy sử dụng trình khắc phục sự cốđể xác định và giải quyết các vấn đề.

Nguyên tắc

Bạn phải tuân thủ các nguyên tắc này để đủ điều kiện xuất hiện trong trải nghiệm tìm kiếm việc làm của Google.

Nguyên tắc về kỹ thuật

 • Đặt dữ liệu có cấu trúc trên trang chi tiết nhất. Không thêm dữ liệu có cấu trúc vào các trang đăng danh sách việc làm (ví dụ: các trang kết quả tìm kiếm). Thay vào đó, hãy áp dụng dữ liệu có cấu trúc cho trang mô tả cụ thể nhất về một công việc riêng lẻ kèm theo chi tiết liên quan.
 • Thêm thuộc tính JobPosting cho mỗi tin tuyển dụng mà bạn muốn quảng cáo. Dữ liệu có cấu trúc sẽ xuất hiện trên cùng một trang với phần mô tả công việc mà người tìm việc có thể đọc trong trình duyệt của họ.
 • Hầu hết các thuộc tính chỉ xuất hiện một lần trong trang tuyển dụng của bạn, trừ khi phần mô tả cụ thể cho biết rằng thuộc tính có thể được thêm nhiều lần.
 • Nếu bạn chọn sử dụng sơ đồ trang web để thông báo cho Google về những sự thay đổi đối với URL của tin tuyển dụng, hãy tuân thủ các nguyên tắc chung về sơ đồ trang web. Ngoài ra, URL của tin tuyển dụng cũng phải tuân theo các nguyên tắc sau về sơ đồ trang web:

  • Đảm bảo Googlebot có thể truy cập các URL trong sơ đồ trang web. Đảm bảo rằng các URL bạn đưa vào sơ đồ trang web không nằm sau tường lửa hoặc bị chặn bởi tệp robots.txt.
  • Sử dụng thời gian chính xác hết mức có thể cho các giá trị <lastmod> (sơ đồ trang web), <pubDate> (RSS) hoặc <updated> (Atom) để cho biết thời điểm trang được thêm hoặc thay đổi. Giá trị này phải là thời điểm cuối cùng khi nội dung trên URL thay đổi. Điều quan trọng là bạn cần sử dụng thời gian chính xác. Băng thông thu thập dữ liệu rất hạn chế và thời gian chính xác giúp chúng tôi tránh được việc thu thập lại dữ liệu các trang chưa thay đổi. Ngoài ra, Google càng phải thu thập dữ liệu các trang của bạn nhiều lần thì máy chủ của bạn càng phải chịu nhiều tải.
  • Không đưa các trang kết quả tìm kiếm, trang danh sách hoặc các trang động khác vào sơ đồ trang web.
  • Các URL trong sơ đồ trang web phải bao gồm trang chuẩn cho mỗi tin tuyển dụng.

Nguyên tắc về nội dung

 • Tin tuyển dụng phải hợp lệ. Tin tuyển dụng hợp lệ cho phép người tìm việc ứng tuyển trực tiếp trên mạng vào một vị trí có sẵn tại một công ty hoặc đại lý.
 • Các tin tuyển dụng phải mô tả đúng sự thực về tổ chức tuyển dụng và công việc mà ứng viên sẽ phải thực hiện.
 • Nếu Google nhận được khiếu nại rằng nội dung trong một tin tuyển dụng có thể vi phạm pháp luật (ví dụ: nếu thương hiệu hoặc chủ sở hữu bản quyền báo cáo một tin tuyển dụng đang sử dụng nội dung của họ mà không được phép), chúng tôi sẽ xử lý theo chính sách xóa của chúng tôi.
 • Không sử dụng ngôn ngữ khiêu dâm, tục tĩu hoặc xúc phạm.

Định nghĩa kiểu dữ liệu có cấu trúc

Phần này mô tả các kiểu dữ liệu có cấu trúc liên quan đến tin tuyển dụng.

Bạn phải bao gồm các thuộc tính bắt buộc để nội dung của bạn đủ điều kiện hiển thị trong kết quả tìm kiếm nâng cao. Bạn cũng có thể bao gồm các thuộc tính mà chúng tôi khuyên dùng để thêm thông tin về nội dung nhằm mang lại trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Bạn có thể sử dụng Công cụ kiểm tra dữ liệu có cấu trúc để xác thực và xem trước dữ liệu có cấu trúc của mình.

JobPosting

Bạn có thể xem định nghĩa đầy đủ về JobPosting (Tin tuyển dụng) tại schema.org/JobPosting.

Thuộc tính bắt buộc
datePosted

Date

Ngày ban đầu mà nhà tuyển dụng đăng công việc theo định dạng ISO 8601. Ví dụ: "2017-01-24" hoặc "2017-01-24T19:33:17+00:00".


"datePosted": "2016-02-18"
description

Text

Mô tả đầy đủ về công việc ở định dạng HTML.

description phải bao gồm thông tin đầy đủ về công việc, bao gồm trách nhiệm, bằng cấp, kỹ năng, giờ làm việc, yêu cầu về trình độ giáo dục và các yêu cầu về kinh nghiệm. description không được giống với title.

Nguyên tắc bổ sung:

 • Bạn phải định dạng phần mô tả bằng HTML.
 • Ở mức tối thiểu, hãy thêm ngắt đoạn bằng cách sử dụng <br>, <p> hoặc \n.
 • Tính năng này nhận ra các thẻ HTML sau: <p>, <ul><li>.
 • Tính năng này không nhận ra thẻ tiêu đề và cấp ký tự, chẳng hạn như <h1>, <strong><em>. Vì thẻ sẽ không ảnh hưởng đến định dạng trong tính năng, nên bạn có thể đưa thẻ vào trang một cách an toàn.
hiringOrganization

Organization

Tổ chức cung cấp việc làm. Đây phải là tên của công ty (ví dụ: “Starbucks, Inc”) và không phải là vị trí cụ thể của nơi tuyển dụng (ví dụ: “Starbucks trên đường chính”). Ví dụ:


"hiringOrganization": {
 "@type": "Organization",
 "name": "MagsRUs Wheel Company",
 "sameAs": "http://www.magsruswheelcompany.com"
}

Biểu trưng trên trang web công việc của bên thứ ba

Nếu có trang web công việc của bên thứ ba, bạn có thể cung cấp biểu trưng khác cho một tổ chức cụ thể ngoài hình ảnh hiển thị trong thẻ Sơ đồ tri thức của tổ chức. Để yêu cầu một biểu trưng khác cho một tổ chức tuyển dụng, hãy thêm thuộc tính biểu trưng vào mảng hiringOrganization. Đảm bảo rằng bạn tuân thủ nguyên tắc về hình ảnh biểu trưngNguyên tắc về biểu trưng công ty. Ví dụ:


"hiringOrganization": {
 "@type": "Organization",
 "name": "MagsRUs Wheel Company",
 "sameAs": "http://www.magsruswheelcompany.com",
 "logo": "http://www.example.com/images/logo.png"
}
jobLocation

Place

(Các) địa điểm thực tế của doanh nghiệp mà nhân viên sẽ làm việc (chẳng hạn như văn phòng hoặc nơi làm việc), chứ không phải là nơi đăng việc làm. Hãy cung cấp nhiều thuộc tính nhất có thể. Bạn càng cung cấp nhiều thuộc tính thì tin tuyển dụng đó càng có chất lượng cao hơn cho người dùng của chúng tôi. Ví dụ:


"jobLocation": {
 "@type": "Place",
 "address": {
  "@type": "PostalAddress",
  "streetAddress": "555 Clancy St",
  "addressLocality": "Detroit",
  "addressRegion": "MI",
  "postalCode": "48201",
  "addressCountry": "US"
 }
}

Nhiều địa điểm thực tế

Nếu công việc có nhiều vị trí, hãy thêm nhiều thuộc tính jobLocation vào một mảng. Google sẽ chọn vị trí tốt nhất để hiển thị dựa trên truy vấn của người tìm việc.

Việc làm từ xa

Đối với các việc làm mà nhân viên có thể hoặc phải làm việc từ xa 100% thời gian, bạn phải sử dụng thuộc tính jobLocationType. Bạn không cần dùng thuộc tính jobLocation nếu có thuộc tính applicantLocationRequirements.

title

Text

Chức danh công việc (không phải là tiêu đề của tin tuyển dụng). Ví dụ: "Kỹ sư phần mềm" hoặc "Nhân viên pha chế cà phê". Ví dụ:


"title": "Software Engineer"

Các phương pháp hay nhất:

 • Chỉ nên xác định chức danh công việc trong thuộc tính này.
 • Không bao gồm mã công việc, địa chỉ, ngày tháng, tiền lương hoặc tên công ty trong thuộc tính title.

  Không nên: Ứng tuyển ngay cho công việc CNTT – người biết tiếng PHÁP ở Bucharest

  Nên: Chuyên gia thị trường biết tiếng Pháp

 • Cung cấp tiêu đề ngắn gọn, dễ đọc.
 • Không lạm dụng các ký tự đặc biệt như "!"" và "*". Việc lạm dụng các ký tự đặc biệt có thể khiến dữ liệu có cấu trúc của bạn bị coi là Đánh dấu có cấu trúc spam. Các số và ký tự như "/" và "-" được chấp nhận.

  Không được đề xuất: ***KHO HÀNG ĐANG TUYỂN DỤNG!! LÁI XE BUÝT!! ***

  Được đề xuất: Nhân viên giao và nhận hàng

 • Không sử dụng name thay cho title. Thuộc tính titlename không thể dùng thay cho nhau.
 • Nếu bạn là trang web công việc của bên thứ ba, không cố gắng sửa đổi chức danh công việc theo các hướng dẫn ở trên, vì điều này có thể làm cho tiêu đề không thể đọc được. Thay vào đó, hãy cung cấp chức danh mà bạn nhận được từ nhà tuyển dụng.
validThrough

DateTime

Ngày mà tin tuyển dụng sẽ hết hạn theo định dạng ISO 8601. Ví dụ: "2017-02-24" or "2017-02-24T19:33:17+00:00". Ví dụ:


"validThrough": "2017-03-18T00:00"

Nếu một tin tuyển dụng không bao giờ hết hạn, hoặc bạn không biết khi nào công việc sẽ hết hạn, thì không bao gồm thuộc tính này. Nếu tuyển được người cho vị trí trước ngày hết hạn, hãy xóa tin tuyển dụng.

Thuộc tính nên có
applicantLocationRequirements

AdministrativeArea

Vị trí địa lý mà nhân viên ở những nới đó có thể làm việc từ xa. Phần mô tả việc làm phải nêu rõ rằng ứng viên có thể phải ở tại (các) vị trí địa lý nhất định. Bạn chỉ nên sử dụng thuộc tính này nếu ứng viên phải ở tại một hoặc nhiều vị trí địa lý và việc làm có thể hoặc phải thực hiện từ xa 100%.

Sau đây là ví dụ về một việc làm có thể thực hiện từ xa ở bất kỳ đâu trong phạm vi Hoa Kỳ:


"applicantLocationRequirements": {
 "@type": "Country",
 "name": "USA"
},
"jobLocationType": "TELECOMMUTE"

Sau đây là ví dụ về một việc làm có thể thực hiện từ xa từ Canada hoặc tại một địa điểm thực tế ở Detroit, Michigan:


"jobLocation": {
 "@type": "Place",
 "address": {
  "@type": "PostalAddress",
  "streetAddress": "555 Clancy St",
  "addressLocality": "Detroit",
  "addressRegion": "MI",
  "postalCode": "48201",
  "addressCountry": "US"
 }
 },
"applicantLocationRequirements": {
  "@type": "Country",
  "name": "Canada"
 },
"jobLocationType": "TELECOMMUTE"
baseSalary

MonetaryAmount

Mức lương cơ bản thực tế cho công việc, như được cung cấp bởi nhà tuyển dụng (không phải là ước tính).

Đối với unitText của QuantitativeValue, hãy sử dụng một trong các giá trị phân biệt chữ hoa chữ thường sau đây:

 • "HOUR"
 • "DAY"
 • "WEEK"
 • "MONTH"
 • "YEAR"

Ví dụ:


"baseSalary": {
 "@type": "MonetaryAmount",
 "currency": "USD",
 "value": {
  "@type": "QuantitativeValue",
  "value": 40.00,
  "unitText": "HOUR"
 }
}

Để xác định phạm vi tiền lương, hãy xác định minValuemaxValue, chứ không phải là value duy nhất. Ví dụ:


"baseSalary": {
 "@type": "MonetaryAmount",
 "currency": "USD",
 "value": {
  "@type": "QuantitativeValue",
  "minValue": 40.00,
  "maxValue": 50.00,
  "unitText": "HOUR"
 }
}
employmentType

Text

Loại công việc. Ví dụ:


"employmentType": "CONTRACTOR"

Chọn một hoặc nhiều giá trị phân biệt chữ hoa chữ thường sau đây:

 • "FULL_TIME"
 • "PART_TIME"
 • "CONTRACTOR"
 • "TEMPORARY"
 • "INTERN"
 • "VOLUNTEER"
 • "PER_DIEM"
 • "OTHER"

Bạn có thể bao gồm nhiều thuộc tính employmentType. Ví dụ:


"employmentType": ["FULL_TIME", "CONTRACTOR"]
identifier

PropertyValue

Mã nhận dạng duy nhất của tổ chức tuyển dụng.

Ví dụ:


"identifier": {
 "@type": "PropertyValue",
 "name": "MagsRUs Wheel Company",
 "value": "1234567"
}
jobLocationType

Text

Chỉ định giá trị TELECOMMUTE cho thuộc tính này đối với các việc làm mà nhân viên có thể hoặc phải làm việc từ xa 100% thời gian (từ nhà hoặc một địa điểm khác mà họ chọn). Ngoài việc thêm jobLocationType, phần mô tả việc làm phải ghi rõ rằng đây là việc làm từ xa 100%. Bạn cần sử dụng thuộc tính jobLocationType nếu đây là việc làm từ xa 100%.

Yêu cầu

 • Việc làm có đánh dấu là TELECOMMUTE phải là việc làm hoàn toàn từ xa. Bạn không được đánh dấu các việc làm cho phép thỉnh thoảng làm việc ở nhà, việc làm có thể thương lượng làm từ xa, hoặc những cách bố trí khác không phải là từ xa 100%. Bản chất "nền kinh tế gig" (nền kinh tế của những việc làm ngắn hạn, tự do) của một việc làm không ngụ ý rằng việc làm đó có phải việc làm từ xa hay không.
 • Bạn phải chỉ định ít nhất một quốc gia mà các ứng viên tại đó sẽ đủ điều kiện để làm việc, bằng cách sử dụng applicantLocationRequirements (nên dùng) hoặc đặt tùy chọn mặc định thành một quốc gia của jobLocation (với điều kiện có một tùy chọn khác để làm việc tại một địa điểm thực tế). Nếu một việc làm từ xa không chứa applicantLocationRequirements, thì Google hiển thị việc làm đó cho bất cứ ai ở quốc gia đã xác định tại jobLocation.

Ví dụ sau đây cho thấy rằng nhân viên có thể làm việc tại các địa điểm thực tế ở Tucson, Arizona HOẶC có thể làm việc từ xa trong phạm vi Hoa Kỳ:


"jobLocation": {
 "@type": "Place",
 "address": {
  "@type": "PostalAddress",
  "addressLocality": "Tucson",
  "addressRegion": "AZ",
  "addressCountry": "US"
 }
 },
"jobLocationType": "TELECOMMUTE"

Khắc phục sự cố

Nếu tin tuyển dụng của bạn không xuất hiện trong các kết quả tìm kiếm việc làm được bổ sung chi tiết hoặc nếu bạn nhận được hình phạt thao tác thủ công cho phần Đánh dấu có cấu trúc spam trong Search Console, hãy cố gắng giải quyết các sự cố thường gặp nhất mà chúng tôi đã liệt kê bên dưới. Nếu bạn vẫn gặp sự cố, hãy nhớ xem kĩ nguyên tắc của chúng tôi.

Dữ liệu có cấu trúc ở sai trang

error Nguyên nhân gây ra vấn đề: Một trang danh sách việc làm (trang kết quả tìm kiếm có chứa một hoặc nhiều tin tuyển dụng) có dữ liệu có cấu trúc JobPosting trên trang. Dữ liệu có cấu trúc JobPosting chỉ được ở trên một trang tin tuyển dụng (trang có chứa một việc làm duy nhất và không phải là trang kết quả tìm kiếm). Bạn có thể đã nhận được thông báo của Search Console: "Vi phạm chính sách dữ liệu có cấu trúc - Trang danh sách không được bao gồm dữ liệu có cấu trúc cho các việc làm riêng lẻ".

done Khắc phục vấn đề

 1. Xóa dữ liệu có cấu trúc JobPosting khỏi trang danh sách. Chỉ đặt dữ liệu có cấu trúc JobPosting trên các trang dành riêng cho một tin tuyển dụng duy nhất.
 2. Sau khi bạn giải quyết sự cố, hãy gửi trang web của bạn để chúng tôi xem xét lại.

Nội dung không khớp với dữ liệu có cấu trúc

error Nguyên nhân gây ra vấn đề: Một trang chứa nội dung không khớp với dữ liệu có cấu trúc trên trang. Ví dụ: tiêu đề của một việc làm trên trang không khớp với giá trị được liệt kê cho thuộc tính title. Cũng có thể có nội dung spam như tiêu đề và nội mô tả dụ nhấp chuột, việc làm có vẻ là giả mạo hoặc tin tuyển dụng không miêu tả đúng với việc làm thực tế. Để biết danh sách đầy đủ các ví dụ, hãy xem các ví dụ trong nguyên tắc về nội dung của chúng tôi. Bạn có thể nhận được thông báo này của Search Console: "Vi phạm chính sách dữ liệu có cấu trúc - Nội dung trên các trang khác với dữ liệu có cấu trúc trên trang".

done Khắc phục vấn đề

 1. Xác minh rằng dữ liệu có cấu trúc phù hợp với nội dung thực tế trên trang, miêu tả đúng việc làm cần thực hiện và không gây hiểu lầm cho người dùng.
 2. Sử dụng Công cụ kiểm tra URL để đảm bảo rằng nội dung hiển thị trên trang được kết xuất (trang được kết xuất là cách Googlebot nhìn thấy trang của bạn).
 3. Sau khi bạn giải quyết vấn đề, hãy gửi trang web của bạn để chúng tôi xem xét lại.

Việc làm đã hết hạn vẫn tồn tại trên trang

error Nguyên nhân gây ra vấn đề: Người dùng vẫn có thể truy cập trang thông qua kết quả tìm kiếm việc làm được bổ sung chi tiết ngay cả khi việc làm đã hết hạn. Thông thường, điều này xảy ra do các lý do sau:

 • Thuộc tính validThrough bị thiếu hoặc không được đặt thành quá khứ.
 • Trang vẫn tồn tại.
 • Luồng tùy chọn ứng tuyển của tin tuyển dụng chuyển hướng đến trang tin tuyển dụng đã hết hạn.
 • Dữ liệu có cấu trúc JobPosting vẫn còn xuất hiện trên trang mặc dù việc làm đã hết hạn.

Bạn có thể nhận được thông báo này của Search Console: "Vi phạm chính sách dữ liệu có cấu trúc - Dữ liệu có cấu trúc JobPosting về việc làm đã hết hạn".

done Khắc phục vấn đề

 1. Xóa tin tuyển dụng đã hết hạn bằng cách thực hiện một trong những điều sau:
  • Đảm bảo thuộc tính validThrough đã được điền và ở trong quá khứ.
  • Xóa toàn bộ trang (để các yêu cầu về trang sẽ trả lại mã trạng thái 404 hoặc 410).
  • Xóa dữ liệu có cấu trúc JobPosting khỏi trang.
 2. Cập nhật thông tin cho Google bằng cách sử dụng API lập chỉ mục. Nếu bạn không sử dụng API lập chỉ mục, hãy gửi sơ đồ trang web mới cho Google bằng cách gửi yêu cầu GET đến URL sau:
  http://www.google.com/ping?sitemap=location_of_sitemap
 3. Sau khi bạn giải quyết vấn đề, hãy gửi trang web của bạn để chúng tôi xem xét lại.

Thiếu tùy chọn ứng tuyển

error Nguyên nhân gây ra vấn đề: Không có cách nào để người dùng ứng tuyển cho việc làm trên trang tin tuyển dụng. Bạn có thể nhận được thông báo này của Search Console: "Vi phạm chính sách dữ liệu có cấu trúc - Không thể gửi đơn ứng tuyển trên trang tin tuyển dụng".

done Khắc phục vấn đề

 1. Đảm bảo luôn có cách để người dùng ứng tuyển việc làm trên trang.
 2. Sau khi bạn giải quyết vấn đề, hãy gửi trang web của bạn để chúng tôi xem xét lại.

Biểu trưng không chính xác

error Nguyên nhân gây ra vấn đề: Trang web của bạn không cóSơ đồ tri thức hoặc Sơ đồ tri thức hiển thị biểu trưng không chính xác cho trang web của bạn. Biểu trưng mà Google sử dụng cho tin tuyển dụng của bạn sẽ giống với hình ảnh hiển thị trong thẻ Sơ đồ tri thức của công ty bạn. Để biết thêm thông tin về cách Google chọn biểu trưng của bạn, hãy xem Cập nhật biểu trưng công ty.

done Khắc phục vấn đề

Có hai cách bạn có thể khắc phục vấn đề:

 • Đảm bảo rằng bạn chỉ định biểu trưng chính xác bằng thuộc tính hiringOrganization.logo. Việc cập nhật dữ liệu có cấu trúc nhanh hơn cập nhật Sơ đồ tri thức và không yêu cầu bạn phải được xác minh cho Sơ đồ tri thức của mình.
 • Đề xuất thay đổi cho Sơ đồ tri thức. Việc cập nhật Sơ đồ tri thức cho phép bạn kiểm soát tốt hơn cách tổ chức của bạn xuất hiện trên Google, nhưng có thể mất nhiều thời gian hơn để cập nhật. Nếu bạn cần nhanh chóng khắc phục vấn đề về biểu trưng, hãy thêm thuộc tính hiringOrganization.logo.

Địa điểm việc làm bị thiếu hoặc không chính xác

error Nguyên nhân gây ra vấn đề: Googlebot không hiểu được (các) giá trị cung cấp cho các thuộc tính jobLocation, addressLocality hoặc addressRegion. Google cố gắng khớp thông tin địa điểm với địa điểm thực tế, và địa điểm được cung cấp bị thiếu hoặc không chính xác.

done Khắc phục vấn đề

 1. Hãy đảm bảo rằng dữ liệu có cấu trúc bao gồm giá trị cho jobLocation, addressLocality, hoặc addressRegion (tùy thuộc vào địa điểm, không phải tất cả các thuộc tính địa điểm đều có thể áp dụng).
 2. Xác thực việc sửa địa điểm:
  1. Mở Công cụ kiểm tra dữ liệu có cấu trúc.
  2. Nhập URL tin tuyển dụng vào trường Tìm nạp URL.
  3. Nhấp vào Xác thực.
  4. Nhấp vào Xem trước.

   Success: Công cụ kiểm tra dữ liệu có cấu trúc hiển thị chính xác địa điểm làm việc trong Công cụ xem trước Google Tìm kiếm.

   Try again: Công cụ kiểm tra dữ liệu có cấu trúc hiển thị giá trị "false" nơi địa điểm làm việc sẽ hiển thị trong Công cụ xem trước Google Tìm kiếm. Hãy đảm bảo rằng địa điểm bạn cung cấp là một địa điểm có thực.