Thêm dữ liệu có cấu trúc vào tin tuyển dụng

Bạn có thể cải thiện trải nghiệm tìm kiếm việc làm bằng cách thêm dữ liệu có cấu trúc JobPosting vào trang web tuyển dụng của mình. Việc thêm dữ liệu có cấu trúc giúp các tin tuyển dụng của bạn đủ điều kiện để xuất hiện trong một tính năng đặc biệt dành cho người dùng trong kết quả của Google Tìm kiếm. Bạn cũng có thể tích hợp với Google bằng cách sử dụng trang web việc làm của bên thứ ba.

Ví dụ về tin tuyển dụng trong kết quả tìm kiếm

Đối với nhà tuyển dụng và chủ sở hữu trang web nội dung việc làm, tính năng này mang lại nhiều lợi ích như sau:

 • Kết quả giàu tính tương tác hơn: Các tin tuyển dụng của bạn có thể đủ điều kiện hiển thị trong tính năng tìm kiếm việc làm trên Google, kèm theo biểu trưng, bài đánh giá, thông tin xếp hạng và chi tiết về việc làm của bạn.
 • Ứng viên nhiều hơn, có động lực hơn: Tính năng mới dành cho người dùng cho phép người tìm việc lọc theo các tiêu chí khác nhau như địa điểm làm việc hoặc chức danh công việc. Điều này nghĩa là bạn có nhiều khả năng thu hút những ứng viên đang tìm đúng công việc đó.
 • Tăng cơ hội khám phá và chuyển đổi: Người tìm việc sẽ có một kênh mới để tương tác với tin đăng tuyển của bạn và nhấp vào trang web của bạn.

Cách thêm dữ liệu có cấu trúc

Dữ liệu có cấu trúc là một định dạng chuẩn để cung cấp thông tin về một trang và phân loại nội dung trang. Nếu mới sử dụng dữ liệu có cấu trúc, bạn có thể tìm hiểu thêm về cách hoạt động của dữ liệu có cấu trúc.

Dưới đây là thông tin tổng quan về cách xây dựng, kiểm tra và phát hành dữ liệu có cấu trúc. Để tìm hiểu từng bước về cách thêm dữ liệu có cấu trúc vào một trang web, hãy xem lớp học mã về dữ liệu có cấu trúc.

 1. Đảm bảo rằng Googlebot có thể thu thập dữ liệu các trang web tuyển dụng của bạn (bạn không được dùng tệp robots.txt hay thẻ meta robots để chặn trang).
 2. Đảm bảo rằng các tùy chọn cài đặt về tải trên máy chủ lưu trữ của bạn cho phép thu thập dữ liệu thường xuyên.
 3. Nếu cùng một tin tuyển dụng trên trang web của bạn có nhiều bản sao nằm tại nhiều URL, hãy nêu rõ URL chính tắc trên mỗi trang trùng lặp.
 4. Thêm các thuộc tính bắt buộc và nên có. Để biết thông tin về nơi đặt dữ liệu có cấu trúc trên trang, hãy xem Dữ liệu có cấu trúc JSON-LD: Vị trí chèn dữ liệu trên trang.
 5. Tuân thủ nguyên tắc kỹ thuậtchính sách nội dung về tin tuyển dụng.
 6. Xác thực mã của bạn bằng công cụ Kiểm tra kết quả nhiều định dạng. Bạn cũng có thể xem trước cách dữ liệu có cấu trúc hiển thị trên Google Tìm kiếm.
 7. Triển khai một vài trang có chứa dữ liệu có cấu trúc và dùng Công cụ kiểm tra URL để kiểm tra xem Google nhìn thấy trang đó như thế nào. Hãy đảm bảo rằng Google có thể truy cập trang của bạn và bạn không chặn trang bằng tệp robots.txt, thẻ noindex hoặc yêu cầu đăng nhập. Nếu trang có vẻ không gặp vấn đề nào, bạn có thể yêu cầu Google thu thập lại dữ liệu đối với các URL này.
 8. Thông báo cho Google bằng cách thực hiện một trong các hành động sau:
  • Sử dụng API lập chỉ mục để thông báo cho Google về một URL mới cần thu thập dữ liệu hoặc về nội dung mới cập nhật tại một URL.
  • Nếu bạn không sử dụng API lập chỉ mục, hãy gửi sơ đồ trang web mới cho Google bằng cách gửi yêu cầu GET đến URL sau:
   http://www.google.com/ping?sitemap=location_of_sitemap

   Ví dụ:

   http://www.google.com/ping?sitemap=http://www.example.com/sitemap.xml

   Chúng tôi nhập toàn bộ sơ đồ trang web và thu thập lại dữ liệu đối với các trang mà thời gian lastmod ở mốc gần đây hơn so với thời điểm các trang đó được thu thập dữ liệu lần cuối.

Ví dụ

Tin tuyển dụng thông thường

Sau đây là ví dụ về một tin tuyển dụng riêng lẻ sử dụng mã JSON-LD.


<html>
 <head>
  <title>Software Engineer</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context" : "https://schema.org/",
   "@type" : "JobPosting",
   "title" : "Software Engineer",
   "description" : "<p>Google aspires to be an organization that reflects the globally diverse audience that our products and technology serve. We believe that in addition to hiring the best talent, a diversity of perspectives, ideas and cultures leads to the creation of better products and services.</p>",
   "identifier": {
    "@type": "PropertyValue",
    "name": "Google",
    "value": "1234567"
   },
   "datePosted" : "2017-01-18",
   "validThrough" : "2017-03-18T00:00",
   "employmentType" : "CONTRACTOR",
   "hiringOrganization" : {
    "@type" : "Organization",
    "name" : "Google",
    "sameAs" : "http://www.google.com",
    "logo" : "http://www.example.com/images/logo.png"
   },
   "jobLocation": {
   "@type": "Place",
    "address": {
    "@type": "PostalAddress",
    "streetAddress": "1600 Amphitheatre Pkwy",
    "addressLocality": "Mountain View",
    "addressRegion": "CA",
    "postalCode": "94043",
    "addressCountry": "US"
    }
   },
   "baseSalary": {
    "@type": "MonetaryAmount",
    "currency": "USD",
    "value": {
     "@type": "QuantitativeValue",
     "value": 40.00,
     "unitText": "HOUR"
    }
   }
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

Tin tuyển dụng về việc làm tại nhà

Sau đây là ví dụ về một tin tuyển dụng về Việc làm tại nhà bằng mã JSON-LD.


<html>
 <head>
  <title>Software Engineer</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context" : "https://schema.org/",
   "@type" : "JobPosting",
   "title" : "Software Engineer",
   "description" : "<p>Google aspires to be an organization that reflects the globally diverse audience that our products and technology serve. We believe that in addition to hiring the best talent, a diversity of perspectives, ideas and cultures leads to the creation of better products and services.</p>",
   "identifier": {
    "@type": "PropertyValue",
    "name": "Google",
    "value": "1234567"
   },
   "datePosted" : "2017-01-18",
   "validThrough" : "2017-03-18T00:00",
   "applicantLocationRequirements": {
    "@type": "Country",
    "name": "USA"
   },
   "jobLocationType": "TELECOMMUTE",
   "employmentType": "FULL_TIME",
   "hiringOrganization" : {
    "@type" : "Organization",
    "name" : "Google",
    "sameAs" : "http://www.google.com",
    "logo" : "http://www.example.com/images/logo.png"
   },
   "baseSalary": {
    "@type": "MonetaryAmount",
    "currency": "USD",
    "value": {
     "@type": "QuantitativeValue",
     "value": 40.00,
     "unitText": "HOUR"
    }
   }
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

Xóa tin tuyển dụng

Để xóa tin tuyển dụng đã hết hạn, hãy làm theo các bước dưới đây:

 1. Hãy nhớ xóa trang của bạn bằng một trong các hành động sau:
  • Đảm bảo rằng thuộc tính validThrough đã được điền và ở trong quá khứ.
  • Xóa toàn bộ trang (để các yêu cầu về trang sẽ nhận được mã trạng thái 404 hoặc 410).
  • Xóa dữ liệu có cấu trúc JobPosting khỏi trang.
  • Sử dụng API lập chỉ mục để yêu cầu xóa một URL tin tuyển dụng khỏi chỉ mục của Google Tìm kiếm.
  • Nếu bạn không sử dụng API lập chỉ mục, hãy gửi sơ đồ trang web mới cho Google bằng cách gửi yêu cầu GET đến URL sau:
   http://www.google.com/ping?sitemap=location_of_sitemap

   Ví dụ:

   http://www.google.com/ping?sitemap=http://www.example.com/sitemap.xml

   Chúng tôi nhập toàn bộ sơ đồ trang web và thu thập lại dữ liệu đối với các trang mà thời gian lastmod ở mốc gần đây hơn so với thời điểm các trang đó được thu thập dữ liệu lần cuối.

Đánh dấu việc làm tại nhà

Trước ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đến các doanh nghiệp và tình hình việc làm, Google nhận thấy người tìm việc quan tâm hơn đến cơ hội việc làm tại nhà và việc làm từ xa. Để giúp người tìm việc khám phá các lựa chọn công việc phù hợp một cách dễ dàng hơn, bạn thêm dữ liệu có cấu trúc cho các việc làm tại nhà.

Sau đây là cách chúng tôi hiển thị việc làm tại nhà trong Google Tìm kiếm:

Ví dụ về tin tuyển dụng việc làm tại nhà trong Kết quả tìm kiếm

Bạn cũng có thể tìm thử trong Google Tìm kiếm:

Việc làm tại nhà

Có ba thuộc tính giúp Google hiểu việc làm nào có thể làm tại nhà:

 • jobLocationType: Sử dụng thuộc tính này để xác định đây là việc làm tại nhà.
 • applicantLocationRequirements: Sử dụng thuộc tính này để chỉ định (các) vị trí địa lý mà nhân viên ở nơi đó có thể làm việc tại nhà. Bạn cần chỉ định ít nhất một quốc gia.
 • jobLocation: Sử dụng thuộc tính này để xác định nơi làm việc thực tế. Bạn không cần sử dụng thuộc tính này nếu không có địa điểm thực tế để làm việc (ví dụ: văn phòng hoặc công trường xây dựng).

Dưới đây là một số tình huống phổ biến mà bạn nên đánh dấu việc làm ở nhà:

 • Việc làm có thể thực hiện tại nhà, nhưng có hạn chế về địa lý đối với nơi làm việc của nhân viên. Nhân viên không phải đi đến một địa điểm hoặc văn phòng làm việc cụ thể. Hãy sử dụng applicantLocationRequirementsjobLocationType.
  "applicantLocationRequirements": {
   "@type": "Country",
   "name": "USA"
  },
  "jobLocationType": "TELECOMMUTE"
 • Việc làm có thể thực hiện tại một địa điểm cụ thể ở Detroit, Michigan, hoặc tại nhà trong phạm vi Hoa Kỳ. Hãy sử dụng jobLocationjobLocationType.
  "jobLocation": {
   "@type": "Place",
   "address": {
    "@type": "PostalAddress",
    "addressLocality": "Detroit",
    "addressRegion": "MI",
    "addressCountry": "US"
   }
   },
  "jobLocationType": "TELECOMMUTE"
 • Việc làm có thể thực hiện tại một địa điểm cụ thể ở Detroit hoặc tại nhà ở Michigan hoặc Texas. Hãy sử dụng jobLocation, jobLocationTypeapplicantLocationRequirements.
  "jobLocation": {
   "@type": "Place",
   "address": {
    "@type": "PostalAddress",
    "streetAddress": "555 Clancy St",
    "addressLocality": "Detroit",
    "addressRegion": "MI",
    "postalCode": "48201",
    "addressCountry": "US"
   }
   },
  "applicantLocationRequirements": [{
    "@type": "State",
    "name": "Michigan, USA"
   },{
    "@type": "State",
    "name": "Texas, USA"
   }],
  "jobLocationType": "TELECOMMUTE"

Biểu trưng mà Google sử dụng cho tin tuyển dụng của bạn sẽ giống với hình ảnh hiển thị trong thẻ Sơ đồ tri thức của công ty bạn. Bạn có thể đề xuất thay đổi nếu muốn sử dụng một biểu trưng khác, hoặc bạn cũng có thể chỉ định biểu trưng bạn muốn (cho cả thẻ Sơ đồ tri thức và tin tuyển dụng của công ty) bằng cách sử dụng dữ liệu có cấu trúc.

Nếu có trang web việc làm của bên thứ ba, bạn có thể cung cấp biểu trưng khác cho một tổ chức cụ thể thay vì hình ảnh hiển thị trong thẻ Sơ đồ tri thức của tổ chức đó. Google sẽ chọn biểu trưng thích hợp nhất để hiển thị trong kết quả Tìm kiếm, bất kể đó là biểu trưng Sơ đồ tri thức hay biểu trưng hiringOrganization. Thuộc tính biểu trưng chỉ đủ điều kiện hiển thị trên trang web việc làm của bạn và không được coi là biểu trưng chuẩn cho tổ chức. Để biết thêm thông tin, hãy xem hiringOrganization.

Theo dõi hiệu suất trong Tìm kiếm

Bạn có thể hiểu cách người dùng tương tác với tin tuyển dụng của bạn bằng cách sử dụng các công cụ Google sau:

 • Sử dụng Báo cáo hiệu suất trong Search Console để hiển thị danh sách việc làm hoặc xem chi tiết dữ liệu cho kết quả nhiều định dạng của một tin tuyển dụng. Bạn có thể tự động truy xuất các kết quả này bằng API của Search Console.
 • Sử dụng các tham số UTM tùy chỉnh của chúng tôi để theo dõi số lượt hiển thị sau khi người dùng chuyển từ trang chi tiết công việc đến trang web của bạn. Bạn có thể sử dụng các tham số với Google Analytics hoặc các công cụ theo dõi khác của bên thứ ba:
  • utm_campaign=google_jobs_apply
  • utm_source=google_jobs_apply
  • utm_medium=organic

Nếu bạn thấy những biến động bất ngờ hoặc sự không nhất quán trong lưu lượng truy cập, hãy sử dụng trình khắc phục sự cố để xác định và giải quyết các vấn đề.

Nguyên tắc kỹ thuật

 • Đặt dữ liệu có cấu trúc lên trang thông tin chi tiết nhất. Không thêm dữ liệu có cấu trúc vào các trang đăng danh sách việc làm (ví dụ: các trang kết quả tìm kiếm). Thay vào đó, hãy sử dụng dữ liệu có cấu trúc trên trang cung cấp chi tiết liên quan và cụ thể nhất về một công việc riêng lẻ.
 • Thêm thuộc tính JobPosting cho mỗi tin tuyển dụng mà bạn muốn quảng cáo. Dữ liệu có cấu trúc sẽ xuất hiện trên cùng một trang với phần mô tả công việc mà người tìm việc có thể đọc trong trình duyệt của họ.
 • Hầu hết tài sản chỉ xuất hiện một lần trên trang tuyển dụng của bạn, trừ trường hợp phần mô tả cụ thể cho biết tài sản đó có thể được thêm nhiều lần.
 • Nếu bạn chọn sử dụng sơ đồ trang web để thông báo cho Google về các thay đổi đối với URL của tin tuyển dụng, hãy tuân thủ các nguyên tắc chung về sơ đồ trang web. Ngoài ra, URL của tin tuyển dụng cũng phải tuân theo các nguyên tắc sau về sơ đồ trang web:

  • Đảm bảo Googlebot có thể truy cập các URL trong sơ đồ trang web. Đảm bảo rằng các URL bạn đưa vào sơ đồ trang web không nằm sau tường lửa hoặc bị chặn bởi tệp robots.txt.
  • Sử dụng thời gian chính xác nhất có thể cho các giá trị <lastmod> (sơ đồ trang web), <pubDate> (RSS), hoặc <updated> (Atom) để cho biết thời điểm trang được thêm hay thay đổi. Giá trị này phải là thời điểm gần đây nhất mà nội dung tại URL này thay đổi. Điều quan trọng là bạn cần sử dụng thời gian chính xác. Băng thông thu thập dữ liệu rất hạn chế và thời gian chính xác sẽ giúp chúng tôi tránh việc thu thập lại dữ liệu các trang chưa thay đổi. Ngoài ra, Google phải thu thập dữ liệu các trang của bạn càng nhiều lần thì máy chủ của bạn phải chịu càng nhiều tải.
  • Đừng đưa các trang kết quả tìm kiếm, trang danh sách hoặc các trang động khác vào sơ đồ trang web.
  • Các URL trong sơ đồ trang web phải bao gồm trang chuẩn cho mỗi tin tuyển dụng.

Chính sách nội dung về tin tuyển dụng

Chúng tôi đã tạo chính sách nội dung về tin tuyển dụng để đảm bảo rằng người dùng tìm được các việc làm đang cần người, liên quan và dễ ứng tuyển. Các nguyên tắc chung về dữ liệu có cấu trúcnguyên tắc chất lượng quản trị trang web cũng áp dụng cho các tin tuyển dụng. Nếu phát hiện nội dung vi phạm các nguyên tắc này, chúng tôi sẽ có những hành động thích đáng, bao gồm cả thao tác thủ công và xóa (các) tin tuyển dụng khỏi tính năng tìm việc trên Google.

Nội dung không liên quan

Chỉ đánh dấu JobPosting trên các trang chứa một tin tuyển dụng duy nhất. Chúng tôi không cho phép sử dụng mã đánh dấu JobPosting trong bất kỳ trang nào khác, bao gồm cả các trang không có tin tuyển dụng.

Nội dung không đầy đủ

Chúng tôi không cho phép tin tuyển dụng thiếu thông tin mô tả việc làm.

Nội dung xuyên tạc

Chúng tôi không cho phép tin tuyển dụng cố ý mạo danh người hoặc tổ chức khác, hay tham gia các hoạt động nhằm đánh lừa, lừa gạt hoặc gây hiểu nhầm cho người khác. Chẳng hạn như việc ngụ ý không chính xác rằng tin tuyển dụng có liên kết với một cá nhân hoặc tổ chức khác hoặc được một cá nhân hoặc tổ chức khác chứng thực. Một ví dụ khác là việc sử dụng nhiều tài khoản để né tránh các chính sách của chúng tôi, tránh bị chặn hoặc phá vỡ các hạn chế đặt ra cho tài khoản.

Ví dụ về các lỗi vi phạm chính sách bao gồm:

 • Công việc hoặc nội dung mô tả không chính xác, không thực tế hoặc không đúng sự thực về nhà tuyển dụng.
 • Tin tuyển dụng cho các việc làm giả hoặc không tồn tại. Chẳng hạn như các tin tuyển dụng có mục đích chính là thu thập thông tin về ứng viên thay vì muốn tuyển dụng những ứng viên này.
 • Chức danh, thông tin mô tả, và các chi tiết khác sử dụng mánh khóe nhồi nhét từ khóa để thao túng xếp hạng tìm kiếm.
 • Cung cấp dữ liệu vị trí không khớp với vị trí thực tế của việc làm.
 • Tin tuyển dụng thay mặt cho một tổ chức hoặc công ty khi chưa có sự ủy quyền của họ.

Ngôn ngữ thô tục và khiếm nhã

Chúng tôi không cho phép các tin tuyển dụng chứa ngôn ngữ khiêu dâm, tục tĩu hoặc xúc phạm.

Quảng cáo giả dạng là tin tuyển dụng

Chúng tôi không chấp nhận nội dung quảng cáo ngụy trang dưới dạng tin tuyển dụng, chẳng hạn như nội dung do bên thứ ba đăng (ví dụ: chương trình liên kết).

Nếu nhận được khiếu nại rằng tin tuyển dụng có khả năng vi phạm pháp luật, Google sẽ xử lý tin tuyển dụng theo các chính sách của Google Tìm kiếm.

Tin tuyển dụng đã hết hạn

Chúng tôi không cho phép tin tuyển dụng đã hết hạn. Tốt nhất là bạn nên xóa tin tuyển dụng đã hết hạn khỏi trang web. Nếu không muốn xóa thì bạn phải đảm bảo rằng thuộc tính validThrough đã được điền và ở trong quá khứ. Điều này giúp mọi người chỉ nhìn thấy các tin tuyển dụng đang tuyển người.

Công việc không cung cấp cách ứng tuyển

Chúng tôi không cho phép tin tuyển dụng không cung cấp cách ứng tuyển. Điều này bao gồm:

 • Tin tuyển dụng quảng cáo các sự kiện như hội chợ nghề nghiệp.
 • Tin tuyển dụng yêu cầu đăng nhập để xem mô tả việc làm. Người dùng phải xem được chi tiết tin tuyển dụng mà không cần phải đăng nhập.

Thu thập hồ sơ cá nhân

Nhà xuất bản chỉ được phép thu thập hồ sơ cá nhân cho các vị trí đang tuyển người. Chúng tôi có thể xóa các nội dung chào mời nhằm thu thập dữ liệu ứng viên nhưng không tuyển dụng.

Yêu cầu công việc

Tin tuyển dụng phải mô tả công việc đang tuyển người, trong đó có nêu mọi bằng cấp cần thiết và chứa thông tin khác hữu ích đối với người đang tìm việc. Chúng tôi không cho phép tin tuyển dụng mà người xin việc đăng để tìm việc làm.

Yêu cầu thanh toán

Chúng tôi không cho phép tin tuyển dụng yêu cầu ứng viên đóng tiền.

Định nghĩa các loại dữ liệu có cấu trúc

Phần này mô tả các kiểu dữ liệu có cấu trúc liên quan đến tin tuyển dụng.

Bạn phải bao gồm các thuộc tính bắt buộc để nội dung của bạn đủ điều kiện hiển thị trong tính năng tìm việc trên Google Tìm kiếm. Bạn cũng có thể bao gồm các thuộc tính mà chúng tôi khuyên dùng để thêm thông tin về nội dung nhằm mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng.

JobPosting

Bạn có thể xem định nghĩa đầy đủ về JobPosting tại schema.org/JobPosting.

Thuộc tính bắt buộc
datePosted

Date

Ngày ban đầu mà nhà tuyển dụng đăng việc làm, theo định dạng ISO 8601. Ví dụ, "2017-01-24" hay "2017-01-24T19:33:17+00:00".


"datePosted": "2016-02-18"
description

Text

Thông tin mô tả đầy đủ về công việc ở định dạng HTML.

description phải chứa đầy đủ thông tin về công việc, bao gồm trách nhiệm, bằng cấp, kỹ năng, giờ làm việc, yêu cầu về trình độ học vấn và yêu cầu về kinh nghiệm. description không được giống với title.

Nguyên tắc bổ sung:

 • Bạn phải định dạng phần mô tả bằng HTML.
 • Ở mức tối thiểu, hãy ngắt đoạn bằng cách sử dụng <br>, <p>, hoặc \n.
 • Tính năng này nhận ra các thẻ HTML sau: <p>, <ul>, và <li>.
 • Tính năng này không nhận ra tiêu đề và thẻ ở cấp ký tự, chẳng hạn như <h1>, <strong>, và <em>. Vì thẻ sẽ không ảnh hưởng đến định dạng trong tính năng, nên bạn có thể yên tâm đưa thẻ vào trang.
hiringOrganization

Organization

Tổ chức cung cấp việc làm. Đây phải là tên công ty (ví dụ: "Starbucks, Inc"), thay vì địa chỉ cụ thể của nơi tuyển dụng (ví dụ: "Starbucks trên đường Xuân Thủy"). Ví dụ:


"hiringOrganization": {
 "@type": "Organization",
 "name": "MagsRUs Wheel Company",
 "sameAs": "http://www.magsruswheelcompany.com"
}

Biểu trưng trên trang web việc làm của bên thứ ba

Nếu có trang web việc làm của bên thứ ba, bạn có thể cung cấp biểu trưng khác cho một tổ chức cụ thể ngoài hình ảnh hiển thị trong thẻ Sơ đồ tri thức của tổ chức đó. Để yêu cầu một biểu trưng khác cho một tổ chức tuyển dụng, hãy thêm thuộc tính biểu trưng vào mảng hiringOrganization. Đối với dữ liệu có cấu trúc JobPosting, tỷ lệ giữa chiều dài và chiều rộng của hình ảnh phải trong khoảng từ 0,75 đến 2,5. Đảm bảo rằng bạn tuân thủ nguyên tắc về hình ảnh biểu trưngnguyên tắc về Biểu trưng công ty. Ví dụ:


"hiringOrganization": {
 "@type": "Organization",
 "name": "MagsRUs Wheel Company",
 "sameAs": "http://www.magsruswheelcompany.com",
 "logo": "http://www.example.com/images/logo.png"
}
jobLocation

Place

(Các) địa điểm thực tế của doanh nghiệp mà nhân viên sẽ làm việc (chẳng hạn như văn phòng hoặc nơi làm việc), chứ không phải là nơi đăng việc làm. Hãy cung cấp nhiều thuộc tính nhất có thể. Bạn càng cung cấp nhiều thuộc tính thì tin tuyển dụng đó càng có chất lượng cao hơn cho người dùng của chúng tôi. Ví dụ:


"jobLocation": {
 "@type": "Place",
 "address": {
  "@type": "PostalAddress",
  "streetAddress": "555 Clancy St",
  "addressLocality": "Detroit",
  "addressRegion": "MI",
  "postalCode": "48201",
  "addressCountry": "US"
 }
}

Nhiều vị trí thực tế

Nếu công việc có nhiều vị trí, hãy thêm nhiều thuộc tính jobLocation vào một mảng. Google sẽ chọn vị trí tốt nhất để hiển thị dựa trên truy vấn của người tìm việc.

Việc làm từ xa

Đối với các công việc mà nhân viên có thể hoặc phải làm việc từ xa 100% thời gian, bạn phải sử dụng thuộc tính jobLocationType. Thuộc tính jobLocation không bắt buộc nếu bạn đã chỉ định thuộc tính applicantLocationRequirements.

title

Text

Chức danh công việc (không phải là tiêu đề của tin tuyển dụng). Ví dụ: "Kỹ sư phần mềm" hoặc "Nhân viên pha chế cà phê". Ví dụ:


"title": "Software Engineer"

Các phương pháp hay nhất:

 • Chỉ nên xác định chức danh công việc trong thuộc tính này.
 • Đừng đưa mã công việc, địa chỉ, ngày tháng, tiền lương hoặc tên công ty vào thuộc tính title.

  Không nên: Ứng tuyển ngay cho công việc CNTT – người biết tiếng PHÁP ở Bucharest

  Nên: Chuyên gia thị trường biết tiếng Pháp

 • Cung cấp tiêu đề ngắn gọn, dễ đọc.
 • Đừng lạm dụng các ký tự đặc biệt như "!" và "*". Việc lạm dụng các ký tự đặc biệt có thể khiến dữ liệu có cấu trúc của bạn bị coi là Mã đánh dấu có cấu trúc vi phạm. Các số và ký tự như "/" và "-" được chấp nhận.

  Không nên: ***KHO HÀNG ĐANG TUYỂN DỤNG!! LÁI XE BUÝT!! ***

  Nên: Nhân viên giao và nhận hàng

 • Không sử dụng name thay cho title. Các thuộc tính titlename không thể thay thế cho nhau.
 • Nếu bạn là trang web việc làm của bên thứ ba, không cố gắng sửa đổi chức danh công việc theo các hướng dẫn ở trên, vì điều này có thể khiến hệ thống không đọc được tiêu đề. Thay vào đó, hãy cung cấp chức danh mà bạn nhận được từ nhà tuyển dụng.
validThrough

DateTime

Ngày mà tin tuyển dụng sẽ hết hạn, ở định dạng ISO 8601. Ví dụ: "2017-02-24" or "2017-02-24T19:33:17+00:00". Ví dụ:


"validThrough": "2017-03-18T00:00"

Nếu một tin tuyển dụng không bao giờ hết hạn hoặc bạn không biết khi nào công việc sẽ hết hạn, bạn không nên chỉ định thuộc tính này. Nếu tuyển được người cho vị trí trước ngày hết hạn, hãy xóa tin tuyển dụng.

Thuộc tính nên có
applicantLocationRequirements

AdministrativeArea

(Các) vị trí địa lý mà nhân viên ở đó có thể làm việc tại nhà. Phần mô tả công việc phải nêu rõ rằng ứng viên có thể phải ở tại (các) vị trí địa lý nhất định. Bạn chỉ nên sử dụng thuộc tính này nếu ứng viên phải ở tại một hoặc nhiều vị trí địa lý và công việc có thể hoặc phải thực hiện từ xa 100%.

Sau đây là ví dụ về một công việc có thể thực hiện từ xa ở bất kỳ đâu trong phạm vi Hoa Kỳ:


"applicantLocationRequirements": {
 "@type": "Country",
 "name": "USA"
},
"jobLocationType": "TELECOMMUTE"

Sau đây là ví dụ về một việc làm có thể thực hiện từ xa từ Canada hoặc tại một địa điểm thực tế ở Detroit, Michigan:


"jobLocation": {
 "@type": "Place",
 "address": {
  "@type": "PostalAddress",
  "streetAddress": "555 Clancy St",
  "addressLocality": "Detroit",
  "addressRegion": "MI",
  "postalCode": "48201",
  "addressCountry": "US"
 }
 },
"applicantLocationRequirements": {
  "@type": "Country",
  "name": "Canada"
 },
"jobLocationType": "TELECOMMUTE"
baseSalary

MonetaryAmount

Mức lương cơ bản thực tế cho công việc, do nhà tuyển dụng thông báo (không phải là ước tính).

Đối với unitText trong QuantitativeValue, hãy sử dụng một trong các giá trị phân biệt chữ hoa chữ thường sau:

 • "HOUR"
 • "DAY"
 • "WEEK"
 • "MONTH"
 • "YEAR"

Ví dụ:


"baseSalary": {
 "@type": "MonetaryAmount",
 "currency": "USD",
 "value": {
  "@type": "QuantitativeValue",
  "value": 40.00,
  "unitText": "HOUR"
 }
}

Để xác định phạm vi tiền lương, hãy xác định minValuemaxValue thay vì value. Ví dụ:


"baseSalary": {
 "@type": "MonetaryAmount",
 "currency": "USD",
 "value": {
  "@type": "QuantitativeValue",
  "minValue": 40.00,
  "maxValue": 50.00,
  "unitText": "HOUR"
 }
}
employmentType

Text

Loại công việc. Ví dụ:


"employmentType": "CONTRACTOR"

Chọn một hoặc nhiều giá trị phân biệt chữ hoa chữ thường sau đây:

 • "FULL_TIME"
 • "PART_TIME"
 • "CONTRACTOR"
 • "TEMPORARY"
 • "INTERN"
 • "VOLUNTEER"
 • "PER_DIEM"
 • "OTHER"

Bạn có thể bao gồm nhiều thuộc tính employmentType. Ví dụ:


"employmentType": ["FULL_TIME", "CONTRACTOR"]
identifier

PropertyValue

Mã nhận dạng duy nhất của tổ chức tuyển dụng.

Ví dụ:


"identifier": {
 "@type": "PropertyValue",
 "name": "MagsRUs Wheel Company",
 "value": "1234567"
}
jobLocationType

Text

Chỉ định giá trị TELECOMMUTE cho thuộc tính này đối với các việc làm mà nhân viên có thể hoặc phải làm việc từ xa 100% thời gian (từ nhà hoặc một địa điểm khác mà họ chọn). Ngoài việc thêm jobLocationType, phần mô tả công việc phải ghi rõ rằng đây là công việc làm hoàn toàn từ xa. Bạn cần chỉ định thuộc tính jobLocationType nếu đây là công việc làm hoàn toàn từ xa.

Yêu cầu

 • Việc làm có đánh dấu là TELECOMMUTE phải là việc làm hoàn toàn từ xa. Bạn không được đánh dấu các công việc cho phép làm việc ở nhà vào một số thời điểm, công việc có thể thương lượng làm từ xa, hoặc những hình thức làm việc khác không phải là làm hoàn toàn từ xa. Bản chất "lao động tự do" của một công việc không ngụ ý rằng công việc đó có phải công việc làm từ xa hay không.
 • Bạn phải chỉ định ít nhất một quốc gia mà các ứng viên tại đó sẽ đủ điều kiện để làm việc, bằng cách sử dụng applicantLocationRequirements (nên dùng) hoặc đặt tùy chọn mặc định thành một quốc gia của jobLocation (với điều kiện có một tùy chọn khác để làm việc tại một địa điểm thực tế). Nếu một công việc từ xa không chứa applicantLocationRequirements, thì Google sẽ hiển thị công việc đó cho bất cứ ai ở quốc gia đã xác định tại jobLocation.

Ví dụ sau đây cho thấy rằng nhân viên có thể làm việc tại các địa điểm thực tế ở Tucson, Arizona HOẶC có thể làm việc từ xa trong phạm vi Hoa Kỳ:


"jobLocation": {
 "@type": "Place",
 "address": {
  "@type": "PostalAddress",
  "addressLocality": "Tucson",
  "addressRegion": "AZ",
  "addressCountry": "US"
 }
 },
"jobLocationType": "TELECOMMUTE"

Khắc phục sự cố

Nếu bạn gặp khó khăn khi triển khai dữ liệu có cấu trúc, thì sau đây là một số tài nguyên có thể giúp bạn.

Nếu tin tuyển dụng của bạn không xuất hiện trong các kết quả tìm kiếm việc làm hoặc nếu bạn nhận được thao tác thủ công vì đã sử dụng Mã đánh dấu có cấu trúc vi phạm trong Search Console, hãy cố gắng giải quyết các sự cố thường gặp nhất mà chúng tôi đã liệt kê bên dưới. Nếu bạn vẫn gặp vấn đề, hãy nhớ xem kỹ nguyên tắc của chúng tôi.

Dữ liệu có cấu trúc nằm trên trang không thích hợp

Nguyên nhân gây ra vấn đề: Một trang danh sách việc làm (trang kết quả tìm kiếm có chứa một hoặc nhiều tin tuyển dụng) có dữ liệu cấu trúc JobPosting trên trang. Dữ liệu có cấu trúc JobPosting chỉ được nằm trên một trang tin tuyển dụng (trang có chứa một công việc duy nhất và không phải là trang kết quả tìm kiếm). Bạn có thể đã nhận được thông báo của Search Console: "Vi phạm chính sách về dữ liệu có cấu trúc – Trang danh sách không được bao gồm dữ liệu có cấu trúc về từng công việc riêng lẻ".

Khắc phục vấn đề

 1. Xóa dữ liệu có cấu trúc JobPosting khỏi trang danh sách. Chỉ đặt dữ liệu có cấu trúc JobPosting trên các trang dành riêng cho một tin tuyển dụng duy nhất.
 2. Sau khi bạn giải quyết sự cố, hãy gửi trang web của bạn để chúng tôi xem xét lại.

Nội dung không khớp với dữ liệu có cấu trúc

Nguyên nhân gây ra vấn đề: Một trang chứa nội dung không khớp với dữ liệu có cấu trúc trên trang. Ví dụ: chức danh công việc trên trang không khớp với giá trị được liệt kê cho thuộc tính title. Cũng có thể có nội dung vi phạm (như tiêu đề và phần mô tả kêu gọi người dùng nhấp chuột), công việc có vẻ không có thực hoặc tin tuyển dụng không miêu tả đúng công việc thực tế. Để biết danh sách đầy đủ các ví dụ, hãy xem các ví dụ trong nguyên tắc về nội dung của chúng tôi. Bạn có thể nhận được thông báo này của Search Console: "Vi phạm chính sách dữ liệu có cấu trúc – Nội dung tìm thấy trên trang khác với dữ liệu có cấu trúc trên trang.".

Khắc phục vấn đề

 1. Xác minh rằng dữ liệu có cấu trúc phù hợp với nội dung thực tế trên trang, miêu tả đúng công việc cần làm và không gây hiểu lầm cho người dùng.
 2. Sử dụng Công cụ kiểm tra URL để đảm bảo rằng nội dung hiển thị trên trang được kết xuất (trang được kết xuất là cách Googlebot nhìn thấy trang của bạn).
 3. Sau khi bạn giải quyết vấn đề, hãy gửi trang web của bạn để chúng tôi xem xét lại.

Việc làm đã hết hạn vẫn tồn tại trên trang

Nguyên nhân gây ra vấn đề: Người dùng vẫn có thể truy cập trang thông qua kết quả tìm kiếm việc làm trên Google ngay cả khi công việc đã hết hạn. Thông thường, điều này xảy ra do các lý do sau:

 • Thuộc tính validThrough bị thiếu hoặc không được đặt thành một thời điểm trong quá khứ.
 • Trang vẫn tồn tại.
 • Tùy chọn ứng tuyển của tin tuyển dụng chuyển hướng đến trang tin tuyển dụng đã hết hạn.
 • Dữ liệu có cấu trúc JobPosting vẫn hiển thị trên trang mặc dù công việc đã hết hạn.

Bạn có thể nhận được thông báo này của Search Console: "Vi phạm chính sách về dữ liệu có cấu trúc – Dữ liệu có cấu trúc JobPosting về việc làm đã hết hạn".

Khắc phục vấn đề

 1. Xóa tin tuyển dụng đã hết hạn bằng cách thực hiện một trong những điều sau:
  • Đảm bảo rằng thuộc tính validThrough đã được điền và ở trong quá khứ.
  • Xóa toàn bộ trang (để các yêu cầu về trang sẽ nhận được mã trạng thái 404 hoặc 410).
  • Xóa dữ liệu có cấu trúc JobPosting khỏi trang.
 2. Cập nhật thông tin cho Google bằng cách dùng API Lập chỉ mục. Nếu bạn không dùng API Lập chỉ mục, hãy gửi sơ đồ trang web mới cho Google bằng cách gửi yêu cầu GET đến URL sau:
  http://www.google.com/ping?sitemap=location_of_sitemap
 3. Sau khi bạn giải quyết vấn đề, hãy gửi trang web của bạn để chúng tôi xem xét lại.

Thiếu tùy chọn để ứng tuyển

Nguyên nhân gây ra vấn đề: Không có cách nào để người dùng ứng tuyển cho công việc trên trang tin tuyển dụng. Bạn có thể nhận được thông báo này của Search Console: "Vi phạm chính sách về dữ liệu có cấu trúc – Không thể gửi hồ sơ ứng tuyển trên trang tuyển dụng".

Khắc phục vấn đề

 1. Đảm bảo luôn có cách để người dùng ứng tuyển việc làm trên trang.
 2. Sau khi bạn giải quyết vấn đề, hãy gửi trang web của bạn để chúng tôi xem xét lại.

Biểu trưng không chính xác

Nguyên nhân gây ra vấn đề: Trang web của bạn không có Sơ đồ tri thức hoặc Sơ đồ tri thức hiển thị biểu trưng không chính xác cho trang web của bạn. Biểu trưng mà Google sử dụng cho tin tuyển dụng của bạn sẽ giống với hình ảnh hiển thị trong thẻ Sơ đồ tri thức của công ty bạn. Để biết thêm thông tin về cách Google chọn biểu trưng của bạn, hãy xem Cập nhật biểu trưng công ty.

Khắc phục vấn đề

Có hai cách bạn có thể khắc phục vấn đề:

 • Đảm bảo rằng bạn chỉ định biểu trưng chính xác bằng thuộc tính hiringOrganization.logo. Đảm bảo rằng tỷ lệ giữa chiều dài và chiều rộng của hình ảnh nằm trong khoảng từ 0,75 đến 2,5. Việc cập nhật dữ liệu có cấu trúc sẽ nhanh hơn việc cập nhật Sơ đồ tri thức và không yêu cầu bạn thực hiện quy trình xác minh cho Sơ đồ tri thức của mình.
 • Đề xuất thay đổi cho Sơ đồ tri thức. Việc cập nhật Sơ đồ tri thức cho phép bạn kiểm soát tốt hơn cách tổ chức của bạn xuất hiện trên Google, nhưng có thể mất nhiều thời gian hơn. Nếu bạn cần nhanh chóng khắc phục vấn đề về biểu trưng, hãy thêm thuộc tính hiringOrganization.logo.

Địa điểm làm việc bị thiếu hoặc không chính xác

Nguyên nhân gây ra vấn đề: Googlebot không hiểu được (các) giá trị đã cung cấp cho thuộc tính jobLocation, addressLocality, hoặc addressRegion. Google cố gắng khớp thông tin địa điểm với địa điểm thực tế, và địa điểm được cung cấp bị thiếu hoặc không chính xác.

Khắc phục vấn đề

 1. Hãy đảm bảo dữ liệu có cấu trúc có chứa giá trị cho jobLocation, addressLocality, hoặc addressRegion (tùy thuộc vào vị trí, không phải tất cả các thuộc tính vị trí đều có thể sử dụng).
 2. Xác thực rằng bạn đã sửa vị trí:
  1. Mở công cụ Kiểm tra kết quả nhiều định dạng.
  2. Nhập URL tin tuyển dụng vào trường Tìm nạp URL.
  3. Nhấp vào Xác thực.
  4. Nhấp vào Xem trước.

   Success (Thành công): Công cụ kiểm tra kết quả nhiều định dạng hiển thị địa điểm làm việc chính xác trong Công cụ xem trước trên Google Tìm kiếm.

   Try again (Thử lại): Công cụ kiểm tra kết quả nhiều định dạng hiển thị giá trị "false" ở vị trí mà lẽ ra địa điểm làm việc phải hiển thị trong Công cụ xem trước trên Google Tìm kiếm. Hãy đảm bảo rằng địa điểm bạn cung cấp là một địa điểm có thực.

Phạm vi cung cấp theo khu vực

Chúng tôi rất vui mừng khi được mang tính năng tìm kiếm việc làm trên Google tới nhiều quốc gia trên thế giới hơn. Hiện tại, chúng tôi đang cung cấp tính năng này ở các quốc gia sau.