Đưa video của bạn lên Google

Mọi người sử dụng Google Tìm kiếm để tìm và xem video. Mặc dù Google sẽ cố gắng tự động tìm hiểu chi tiết về video của bạn, nhưng bạn có thể cung cấp thông tin rõ ràng, chẳng hạn như phần mô tả, URL hình thu nhỏ, ngày tải lên và thời lượng, bằng cách đánh dấu video bằng thuộc tính VideoObject. Video có thể xuất hiện trong kết quả của Google Tìm kiếm, kết quả tìm kiếm video, Google Hình ảnh và Google Khám phá.

Ảnh chụp màn hình hiển thị nội dung video trong kết quả tìm kiếm của Google, thẻ video và Khám phá

Dựa trên cách bạn đánh dấu nội dung của mình, video của bạn có thể đủ điều kiện hiển thị kèm theo các tính năng nâng cao sau:

Các tính năng nâng cao cho video

Huy hiệu TRỰC TIẾP: Đánh dấu video của bạn bằng thuộc tính BroadcastEvent để video hiển thị kèm theo huy hiệu TRỰC TIẾP. Huy hiệu TRỰC TIẾP có thể hiển thị trên bất kỳ video công khai nào được phát trực tiếp trong khoảng thời lượng bất kỳ. Dưới đây là một số ví dụ:

 • Sự kiện thể thao
 • Chương trình giải thưởng
 • Video của người ảnh hưởng
 • Trò chơi điện tử phát trực tiếp

Đảm bảo bạn tuân theo nguyên tắc đối với huy hiệu TRỰC TIẾP và sử dụng API lập chỉ mục để đảm bảo Google thu thập dữ liệu về trang của bạn vào đúng thời điểm.

Video có huy hiệu TRỰC TIẾP trong kết quả tìm kiếm
Đoạn video (chưa được cung cấp rộng rãi): Giúp người dùng nhanh chóng chuyển đến các điểm cụ thể trong video. Video có các đoạn hiển thị trong kết quả tìm kiếm
Băng chuyền dành riêng cho video (chưa được cung cấp rộng rãi): Giúp người dùng khám phá các trang trong thư viện video của bạn bằng cách thêm dữ liệu có cấu trúc ItemList.

Cách thêm dữ liệu có cấu trúc

Dữ liệu có cấu trúc là một định dạng chuẩn để cung cấp thông tin về một trang và phân loại nội dung trang. Nếu mới sử dụng dữ liệu có cấu trúc, bạn có thể tìm hiểu thêm về cách hoạt động của dữ liệu có cấu trúc.

Dưới đây là thông tin tổng quan về cách xây dựng, kiểm tra và phát hành dữ liệu có cấu trúc. Để biết hướng dẫn từng bước về cách thêm dữ liệu có cấu trúc vào một trang web, hãy xem lớp học mã về dữ liệu có cấu trúc.

 1. Thêm thuộc tính bắt buộc. Để biết thông tin về nơi để đặt dữ liệu có cấu trúc trên trang, hãy xem Dữ liệu có cấu trúc JSON-LD: Vị trí chèn dữ liệu vào trang.
 2. Làm theo các nguyên tắc.
 3. Xác thực mã của bạn bằng công cụ Kiểm tra kết quả nhiều định dạng.
 4. Triển khai một vài trang có chứa dữ liệu có cấu trúc và sử dụng Công cụ kiểm tra URL để kiểm tra cách Google nhìn thấy trang. Hãy đảm bảo rằng Google có thể truy cập trang của bạn và bạn không chặn trang bằng tệp robots.txt, thẻ noindex hoặc yêu cầu đăng nhập. Nếu trang có vẻ không gặp vấn đề nào, bạn có thể yêu cầu Google thu thập lại dữ liệu đối với các URL này.
 5. Để thông báo cho Google về các thay đổi sau này, bạn nên gửi sơ đồ trang web. Bạn có thể tự động hóa quy trình này bằng cách sử dụng API sơ đồ trang web của Search Console.

Ví dụ

Kết quả nhiều định dạng tiêu chuẩn về video

Ví dụ về kết quả tìm kiếm tiêu chuẩn về video

Dưới đây là ví dụ về một thuộc tính VideoObject duy nhất.


<html>
 <head>
  <title>Introducing the self-driving bicycle in the Netherlands</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org",
   "@type": "VideoObject",
   "name": "Introducing the self-driving bicycle in the Netherlands",
   "description": "This spring, Google is introducing the self-driving bicycle in Amsterdam, the world’s premier cycling city. The Dutch cycle more than any other nation in the world, almost 900 kilometres per year per person, amounting to over 15 billion kilometres annually. The self-driving bicycle enables safe navigation through the city for Amsterdam residents, and furthers Google’s ambition to improve urban mobility with technology. Google Netherlands takes enormous pride in the fact that a Dutch team worked on this innovation that will have great impact in their home country.",
   "thumbnailUrl": [
    "https://example.com/photos/1x1/photo.jpg",
    "https://example.com/photos/4x3/photo.jpg",
    "https://example.com/photos/16x9/photo.jpg"
    ],
   "uploadDate": "2016-03-31T08:00:00+08:00",
   "duration": "PT1M54S",
   "contentUrl": "https://www.example.com/video/123/file.mp4",
   "embedUrl": "https://www.example.com/embed/123",
   "interactionStatistic": {
    "@type": "InteractionCounter",
    "interactionType": { "@type": "http://schema.org/WatchAction" },
    "userInteractionCount": 5647018
   }
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

Huy hiệu TRỰC TIẾP

Ví dụ về video trong kết quả tìm kiếm kèm theo huy hiệu TRỰC TIẾP

Dưới đây là ví dụ về thuộc tính VideoObjectBroadcastEvent trong mã JSON-LD.

<html>
 <head>
  <title>Bald Eagle at the Park - Livestream</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org",
   "@type": "VideoObject",
   "contentURL": "https://example.com/bald-eagle-at-the-park.mp4",
   "description": "Bald eagle at the park livestream.",
   "duration": "PT37M14S",
   "embedUrl": "https://example.com/bald-eagle-at-the-park",
   "expires": "2018-10-30T14:37:14+00:00",
   "interactionStatistic": {
    "@type": "InteractionCounter",
    "interactionType": { "@type": "http://schema.org/WatchAction" },
    "userInteractionCount": 4756
   },
   "name": "Bald eagle nest livestream!",
   "thumbnailUrl": "https://example.com/bald-eagle-at-the-park",
   "uploadDate": "2018-10-27T14:00:00+00:00",
   "publication": [
    {
     "@type": "BroadcastEvent",
     "isLiveBroadcast": true,
     "startDate": "2018-10-27T14:00:00+00:00",
     "endDate": "2018-10-27T14:37:14+00:00"
    },
    {
     "@type": "BroadcastEvent",
     "isLiveBroadcast": true,
     "startDate": "2018-10-27T18:00:00+00:00",
     "endDate": "2018-10-27T18:37:14+00:00"
    }
   ]
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

Dưới đây là ví dụ về dữ liệu có cấu trúc VideoObjectItemList. Hiện chúng tôi chỉ cung cấp tính năng này cho một số ít nhà cung cấp.

JSON-LD
<html>
 <head>
  <title>Introducing the self-driving bicycle in the Netherlands</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org",
   "@type": "ItemList",
   "itemListElement": [
    {
     "@type": "VideoObject",
     "position": 1,
     "name": "Introducing the self-driving bicycle in the Netherlands",
     "url": "https://www.example.com/video/self-driving-bicycle",
     "description": "This spring, Google is introducing the self-driving bicycle in Amsterdam, the world’s premier cycling city. The Dutch cycle more than any other nation in the world, almost 900 kilometres per year per person, amounting to over 15 billion kilometres annually. The self-driving bicycle enables safe navigation through the city for Amsterdam residents, and furthers Google’s ambition to improve urban mobility with technology. Google Netherlands takes enormous pride in the fact that a Dutch team worked on this innovation that will have great impact in their home country.",
     "thumbnailUrl": [
      "https://www.example.com/video/self-driving-bicycle/1x1/photo.jpg",
      "https://www.example.com/video/self-driving-bicycle/4x3/photo.jpg",
      "https://www.example.com/video/self-driving-bicycle/16x9/photo.jpg"
     ],
     "uploadDate": "2016-03-31T08:00:00+08:00",
     "duration": "PT1M54S",
     "contentUrl": "https://www.example.com/video/self-driving-bicycle/file.mp4",
     "embedUrl": "https://www.example.com/embed/self-driving-bicycle",
     "interactionStatistic": {
      "@type": "InteractionCounter",
      "interactionType": { "@type": "http://schema.org/WatchAction" },
      "userInteractionCount": 5647018
     }
    },
    {
     "@type": "VideoObject",
     "position": 2,
     "name": "How to tie a tie",
     "url": "https://www.example.com/video/how-to-tie-a-tie",
     "description": "How to tie a four-in-hand knot.",
     "thumbnailUrl": [
      "https://www.example.com/video/how-to-tie-a-tie/1x1/photo.jpg",
      "https://www.example.com/video/how-to-tie-a-tie/4x3/photo.jpg",
      "https://www.example.com/video/how-to-tie-a-tie/16x9/photo.jpg"
     ],
     "uploadDate": "2019-02-28T08:00:00+08:00",
     "duration": "PT5M01S",
     "contentUrl": "https://www.example.com/video/how-to-tie-a-tie/file.mp4",
     "embedUrl": "https://www.example.com/embed/how-to-tie-a-tie",
     "interactionStatistic": {
      "@type": "InteractionCounter",
      "interactionType": { "@type": "http://schema.org/WatchAction" },
      "userInteractionCount": 102111
     }
    }
   ]
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>
Microdata
<div>
   <div itemprop="video" itemscope itemtype="http://schema.org/VideoObject">
    <!-- Thumbnail -->
    <a href="https://example.com/videos/self-driving-bicycle"
      title="Introducing the self-driving bicycle in the Netherlands">
     <img src="https://example.com/videos/self-driving-bicycle/thumbnail.jpg"
        alt="Introducing the self-driving bicycle in the Netherlands"
        title="Introducing the self-driving bicycle in the Netherlands"
        itemprop="thumbnailUrl">
    </a>
    <!-- URL, name, and description -->
    <h1>
     <a itemprop="contentUrl" href="https://example.com/videos/self-driving-bicycle"
       title="Introducing the self-driving bicycle in the Netherlands">
      <span itemprop="name">Introducing the self-driving bicycle in the Netherlands</span>
     </a>
    </h1>
    <a href="https://example.com/videos/self-driving-bicycle"
       title="Introducing the self-driving bicycle in the Netherlands">
     <div itemprop="description">"This spring, Google is introducing the self-driving bicycle
      in Amsterdam, the world’s premier cycling city. The Dutch cycle more than any other
      nation in the world, almost 900 kilometres per year per person, amounting to over 15
      billion kilometres annually. The self-driving bicycle enables safe navigation through
      the city for Amsterdam residents, and furthers Google’s ambition to improve urban
      mobility with technology. Google Netherlands takes enormous pride in the fact that a
      Dutch team worked on this innovation that will have great impact in their home country.
     "</div>
    </a>
    <!-- Other metadata -->
    <meta itemprop="duration" content="PT1M54S" />
    <meta itemprop="uploadDate" content="2016-03-31T08:00:00+08:00" />
    <span itemprop="interactionStatistic" itemscope itemtype="http://schema.org/InteractionCounter">
    	<span itemprop="interactionType" itemscope itemtype="http://schema.org/WatchAction"></span>
    	<meta itemprop="userInteractionCount" content="5647018" />
    </span>
   </div>

   <div itemprop="video" itemscope itemtype="http://schema.org/VideoObject">
    <!-- Thumbnail -->
    <a href="https://example.com/videos/how-to-tie-a-tie"
      title="How to tie a tie">
     <img src="https://example.com/videos/how-to-tie-a-tie/thumbnail.jpg"
        alt="How to tie a tie"
        title="How to tie a tie"
        itemprop="thumbnailUrl">
    </a>
    <!-- URL, name, and description -->
    <h1>
     <a itemprop="contentUrl" href="https://example.com/videos/how-to-tie-a-tie"
       title="Tie a Tie">
      <span itemprop="name">Tie a Tie</span>
     </a>
    </h1>
    <a href="https://example.com/videos/how-to-tie-a-tie"
       title="Tie a Tie">
     <div itemprop="description">How to tie a four-in-hand knot.</div>
    </a>
    <!-- Other metadata -->
    <meta itemprop="duration" content="PT5M01S" />
    <meta itemprop="uploadDate" content="2019-01-05T08:00:00+08:00" />
    <span itemprop="interactionStatistic" itemscope itemtype="http://schema.org/InteractionCounter">
    	<span itemprop="interactionType" itemscope itemtype="http://schema.org/WatchAction"></span>
    	<meta itemprop="userInteractionCount" content="102111" />
    </span>
   </div>
  </div>
 

Đoạn video (chưa được cung cấp rộng rãi)

Ví dụ về một video có các đoạn trong kết quả tìm kiếm

Dưới đây là ví dụ về thuộc tính VideoObjectClip trong mã JSON-LD. Hiện chúng tôi chỉ cung cấp tính năng này cho một số ít nhà cung cấp. Nếu bạn muốn sử dụng tính năng này, hãy đăng ký tham gia trong biểu mẫu của chúng tôi.

<html>
 <head>
  <title>Cat jumps over the fence</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "http://schema.org/",
   "@type": "VideoObject",
   "name": "Cat video",
   "duration": "P10M",
   "uploadDate": "2019-07-19",
   "thumbnailUrl": "http://www.example.com/cat.jpg",
   "description": "Watch this cat jump over a fence!",
   "contentUrl": "http://www.example.com/cat_video_full.mp4",
   "hasPart": [{
    "@type": "Clip",
    "name": "Cat jumps",
    "startOffset": 30,
    "endOffset": 45,
    "url": "http://www.example.com/example?t=30"
   },
   {
    "@type": "Clip",
    "name": "Cat misses the fence",
    "startOffset": 111,
    "endOffset": 150,
    "url": "http://www.example.com/example?t=111"
   }]
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

Trang AMP có video

Dưới đây là ví dụ về VideoObject trên trang AMP.

<html amp>
 <head>
  <title>Introducing the self-driving bicycle in the Netherlands</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org",
   "@type": "VideoObject",
   "name": "Introducing the self-driving bicycle in the Netherlands",
   "description": "This spring, Google is introducing the self-driving bicycle in Amsterdam, the world’s premier cycling city. The Dutch cycle more than any other nation in the world, almost 900 kilometres per year per person, amounting to over 15 billion kilometres annually. The self-driving bicycle enables safe navigation through the city for Amsterdam residents, and furthers Google’s ambition to improve urban mobility with technology. Google Netherlands takes enormous pride in the fact that a Dutch team worked on this innovation that will have great impact in their home country.",
   "thumbnailUrl": "https://www.example.com/thumbnail.jpg",
   "uploadDate": "2016-03-31T08:00:00+08:00",
   "duration": "PT1M54S",
   "publisher": {
    "@type": "Organization",
    "name": "Google Nederland",
    "logo": {
     "@type": "ImageObject",
     "url": "https://example.com/logo.jpg",
     "width": 600,
     "height": 60
    }
   },
   "contentUrl": "https://www.example.com/video/123/file.mp4",
   "embedUrl": "https://www.example.com/embed/123",
   "interactionStatistic": {
    "@type": "InteractionCounter",
    "interactionType": { "@type": "http://schema.org/WatchAction" },
    "userInteractionCount": 5647018
   }
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

Nguyên tắc

Để giúp Google hiểu rõ hơn về video của bạn, hãy nhớ tuân theo các nguyên tắc sau:

Nguyên tắc về huy hiệu TRỰC TIẾP

Nếu bạn có ý định thêm BroadcastEvent vào video phát trực tiếp, hãy làm theo các nguyên tắc sau:

 • Không sử dụng ngôn ngữ thô tục hoặc phản cảm trong dữ liệu có cấu trúc.
 • Để đảm bảo Google thu thập dữ liệu về video phát trực tiếp của bạn vào đúng thời điểm, hãy sử dụng API lập chỉ mục. Hãy gọi API khi có các sự kiện sau:
  • Khi video bắt đầu phát
  • Khi video đã dừng phát trực tiếp và thẻ đánh dấu của trang đã được cập nhật để cho biết endDate
  • Bất cứ khi nào có thay đổi đối với thẻ đánh dấu và bạn cần thông báo cho Google

Phương pháp hay nhất để chỉ định dấu thời gian trên YouTube

Nếu video của bạn được lưu trữ trên YouTube, thì Google Tìm kiếm có thể tự động hiển thị các đoạn của video dựa trên phần mô tả video trên YouTube; bạn không cần phải chỉ định dấu thời gian cụ thể trong nội dung trên YouTube. Tuy nhiên, bạn có thể cho chúng tôi biết rõ hơn về những điểm quan trọng trong video của bạn và chúng tôi sẽ ưu tiên thông tin đó. Sơ đồ sau cho biết cách dấu thời gian và nhãn trong phần mô tả video YouTube có thể xuất hiện trong kết quả tìm kiếm:

Một video hiển thị kèm theo dấu thời gian và nhãn trong kết quả tìm kiếm
1. Dấu thời gian: Thời điểm bắt đầu của đoạn video.
2. Nhãn: Tên của đoạn video.

Hãy ghi nhớ các nguyên tắc sau khi đặt định dạng dấu thời gian và nhãn cho phần mô tả trên YouTube:

 • Đặt dấu thời gian theo định dạng sau: [hour]:[minute]:[second]. Nếu không có giờ, bạn không cần phải chỉ định giờ.
 • Chỉ định nhãn của dấu thời gian trên cùng dòng với dấu thời gian.
 • Đặt mỗi dấu thời gian trên một dòng mới trong phần mô tả video.
 • Liên kết dấu thời gian với điểm được chỉ định trong video.
 • Đảm bảo nhãn chứa ít nhất một từ.
 • Liệt kê các dấu thời gian theo thứ tự thời gian.

Nguyên tắc về đoạn video (chưa được cung cấp rộng rãi)

Nếu bạn có ý định thêm Clip để đánh dấu các đoạn video, hãy làm theo các nguyên tắc sau:

 • Video phải có thể xem công khai mà không yêu cầu phải đăng ký.
 • Video phải có khả năng liên kết sâu đến một điểm khác với điểm bắt đầu trong URL video. Ví dụ: http://www.example.com/example?t=30 sẽ bắt đầu sau khi video phát được 30 giây.
 • Bạn phải thêm dữ liệu có cấu trúc Clip vào trang mà người dùng có thể xem video. Nếu người dùng được đưa đến một trang mà họ không thể xem video, thì đó sẽ là một trải nghiệm kém.
 • Tổng thời lượng video ít nhất phải bằng 30 giây.
 • Đảm bảo rằng bạn không chỉ định điểm bắt đầu giống nhau cho hai đoạn trong cùng một video được xác định trên cùng một trang.
 • Video phải có dữ liệu có cấu trúc VideoObject.

Định nghĩa các loại dữ liệu có cấu trúc

Phần này mô tả các loại dữ liệu có cấu trúc liên quan đến các tính năng video trong Google Tìm kiếm. Bạn phải bao gồm các thuộc tính VideoObject bắt buộc để nội dung của mình đủ điều kiện hiển thị dưới dạng kết quả nhiều định dạng về video. Bạn cũng có thể bao gồm các thuộc tính mà chúng tôi khuyên dùng để thêm thông tin về nội dung nhằm mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng. Ngoài VideoObject, bạn có thể thêm các loại dữ liệu sau để video hiển thị kèm theo các tính năng nâng cao trong Google Tìm kiếm:

 • BroadcastEvent: Đánh dấu video phát trực tiếp của bạn để video hiển thị kèm theo huy hiệu TRỰC TIẾP.
 • ItemList: Đánh dấu các trang có danh sách video để trang hiển thị trong băng chuyền dành riêng cho video.
 • Clip: Đánh dấu các đoạn quan trọng trong video của bạn để giúp người dùng nhanh chóng chuyển đến các điểm cụ thể trong video.

VideoObject

Bạn có thể xem định nghĩa đầy đủ về thuộc tính VideoObject tại schema.org/VideoObject. Nếu bạn không bao gồm các thuộc tính bắt buộc, Google có thể không trích xuất được bất kỳ thông tin nào về video. Bạn cũng có thể bao gồm các thuộc tính mà chúng tôi khuyên dùng để thêm nhiều thông tin hơn về nội dung nhằm mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng.

Thuộc tính bắt buộc
description

Text

Phần mô tả video. Các thẻ HTML sẽ bị bỏ qua.

name

Text

Tiêu đề của video

thumbnailUrl

ImageObject hoặc URL trùng lặp

URL trỏ đến tệp hình thu nhỏ của video.

 • Google phải có thể thu thập dữ liệu và lập chỉ mục URL hình ảnh.
 • Hình ảnh phải mang tính đại diện cho nội dung được đánh dấu.
 • Hình ảnh phải ở định dạng .jpg, .png hoặc .gif.
 • Hình ảnh phải có kích thước tối thiểu là 60px x 30px.
uploadDate

Date

Ngày xuất bản video lần đầu, ở định dạng ISO 8601.

Thuộc tính nên có
contentUrl

URL

URL trỏ đến tệp đa phương tiện thực tế của video, ở một trong các định dạng mã hóa được hỗ trợ. Không liên kết đến trang chứa video; đây phải là URL của tệp đa phương tiện của video.

Hãy nhớ làm theo các phương pháp hay nhất về video của chúng tôi.

duration

Duration

Thời lượng của video, ở định dạng ISO 8601. Ví dụ: T00H30M5S nghĩa là thời lượng bằng "ba mươi phút và năm giây".

embedUrl

URL

URL trỏ đến trình phát cho video cụ thể, ở một trong các định dạng mã hóa được hỗ trợ. Không liên kết đến trang chứa video; đây phải là URL của tệp đa phương tiện của video. Thông thường, đây là thông tin trong phần tử src của thẻ <embed>.

Hãy nhớ làm theo các phương pháp hay nhất về video của chúng tôi.

expires

Date

Nếu có thì đây là ngày mà sau đó video sẽ không xem được nữa, ở định dạng ISO 8601. Không cung cấp thông tin này nếu video của bạn không có ngày hết hạn.

hasPart

Nếu video của bạn có các phần quan trọng, hãy lồng thuộc tính Clip bắt buộc trong VideoObject. Ví dụ:


<script type="application/ld+json">
{
 "@context": "http://schema.org/",
 "@type": "VideoObject",
 "name": "Cat video",
 "hasPart": {
  "@type": "Clip",
  "name": "Cat jumps",
  "startOffset": 30,
  "url": "http://www.example.com/example?t=30"
 }
}
</script>
interactionStatistic

InteractionCounter

Số lần video được xem. Ví dụ:


"interactionStatistic":
 {
  "@type": "InteractionCounter",
  "interactionType": { "@type": "http://schema.org/WatchAction" },
  "userInteractionCount": 12345
 }
publication

Nếu bạn có ý định phát trực tiếp video của mình và muốn video đủ điều kiện hiển thị kèm theo huy hiệu TRỰC TIẾP, hãy lồng các các thuộc tính BroadcastEvent trong VideoObject. Ví dụ:


<script type="application/ld+json">
{
 "@context": "http://schema.org/",
 "@type": "VideoObject",
 "name": "Cat video",
 "publication": {
  "@type": "BroadcastEvent",
  "name": "First scheduled broadcast",
  "isLiveBroadcast": true,
  "startDate": "2018-10-27T14:00:00+00:00",
  "endDate": "2018-10-27T14:37:14+00:00"
 }
}
</script>

BroadcastEvent

Để đủ điều kiện hiển thị kèm theo huy hiệu TRỰC TIẾP, hãy lồng các thuộc tính sau trong VideoObject của bạn. Mặc dù các thuộc tính BroadcastEvent là không bắt buộc, nhưng bạn phải thêm các thuộc tính sau nếu bạn muốn video của mình hiển thị kèm theo huy hiệu TRỰC TIẾP.

Bạn có thể xem định nghĩa đầy đủ về BroadcastEvent tại schema.org/BroadcastEvent.

Thuộc tính bắt buộc
publication

BroadcastEvent

Mô tả thời điểm bắt đầu phát trực tiếp video. Đây có thể là một danh sách hoặc một đối tượng duy nhất.

publication.endDate

DateTime

Ngày giờ mà video phát trực tiếp sẽ kết thúc hoặc dự kiến kết thúc, ở định dạng ISO 8601.

Bạn buộc phải cung cấp endDate, là ngày mà video sẽ kết thúc và không còn tồn tại. Nếu không xác định được endDate dự kiến trước khi bắt đầu phát trực tiếp, bạn nên cung cấp giá trị endDate gần đúng.

Nếu endDate là một ngày trong quá khứ hoặc hiện tại, thì điều đó nghĩa là video phát trực tiếp đã kết thúc và không còn tồn tại. Nếu endDate là một ngày trong tương lai, thì video phát trực tiếp được lên lịch kết thúc vào thời điểm đó.

publication.isLiveBroadcast

Boolean

Đặt thành true nếu video đang, đã hoặc sẽ được phát trực tiếp.

publication.startDate

DateTime

Ngày giờ mà video phát trực tiếp sẽ bắt đầu hoặc dự kiến bắt đầu, ở định dạng ISO 8601. Nếu startDate là một ngày trong quá khứ hoặc hiện tại, thì điều đó nghĩa là video phát trực tiếp đã bắt đầu. Nếu startDate là một ngày trong tương lai, thì video phát trực tiếp được lên lịch bắt đầu vào thời điểm đó.

ItemList (chưa được cung cấp rộng rãi)

Để giúp Google hiểu rõ hơn về các trang thư viện video của bạn, thì ngoài các thuộc tính của VideoObject, hãy thêm các thuộc tính ItemList sau đây. Để biết thêm thông tin về băng chuyền, hãy xem phần Băng chuyền.

Bạn có thể xem định nghĩa đầy đủ về thuộc tính ItemList tại schema.org/ItemList.

Thuộc tính bắt buộc
itemListElement

ListItem

Chú thích cho một trang về một mục. Mỗi phần tử ListItem phải bao gồm các thuộc tính của VideoObject cũng như các thuộc tính ListItem.

ListItem.position

Integer

Vị trí thông thường của trang về mục đó trong danh sách. Ví dụ:


"itemListElement": [
 {
  "@type": "VideoObject",
  "position": 1,
  ... other VideoObject properties ...
 }, {
  "@type": "VideoObject",
  "position": 2,
  ... other VideoObject properties ...
 }
]
ListItem.url

URL

URL chính tắc của trang về mục đó. Mỗi mục nên có một URL riêng biệt.

Clip (chưa được cung cấp rộng rãi)

Để đủ điều kiện sử dụng các đoạn video, hãy lồng các thuộc tính sau trong VideoObject của bạn. Mặc dù thuộc tính Clip là không bắt buộc, nhưng bạn phải thêm các thuộc tính sau nếu bạn muốn video của mình hiển thị dưới dạng các đoạn video.

Bạn có thể xem định nghĩa đầy đủ về thuộc tính Clip tại schema.org/Clip.

Thuộc tính bắt buộc
name

Text

Một tiêu đề mô tả nội dung đoạn video.

startOffset

Number

Thời gian bắt đầu của đoạn video, được biểu thị bằng số giây tính từ đầu video.

url

URL

URL trỏ đến thời gian bắt đầu của đoạn video đó.

URL của đoạn phải trỏ đến cùng một đường dẫn URL với video, nhưng có thêm tham số truy vấn để chỉ định thời gian.

Ví dụ: URL sau có nghĩa là video bắt đầu ở phút thứ 2:00:


"url": "https://www.example.com/example?t=120"
Thuộc tính nên có
endOffset

Number

Thời gian kết thúc của đoạn, được biểu thị bằng số giây tính từ đầu video.

Theo dõi kết quả nhiều định dạng bằng Search Console

Search Console là công cụ giúp bạn theo dõi hiệu quả hoạt động của các trang web trong Google Tìm kiếm. Bạn không cần đăng ký sử dụng Search Console để đưa trang web vào Google Tìm kiếm, nhưng việc làm vậy có thể giúp bạn hiểu và cải thiện cách Google nhìn thấy trang web của bạn. Bạn nên kiểm tra Search Console trong các trường hợp sau:

 1. Sau lần đầu triển khai dữ liệu có cấu trúc
 2. Sau khi phát hành các mẫu mới hoặc cập nhật mã của bạn
 3. Phân tích lưu lượng truy cập theo định kỳ

Sau lần đầu triển khai dữ liệu có cấu trúc

Sau khi Google lập chỉ mục các trang của bạn, hãy tìm vấn đề bằng cách sử dụng Báo cáo trạng thái kết quả nhiều định dạng có liên quan. Kết quả lý tưởng nhất là bạn sẽ thấy sự gia tăng về số trang hợp lệ, đồng thời số lỗi hoặc cảnh báo không tăng. Nếu bạn tìm thấy vấn đề trong dữ liệu có cấu trúc:

 1. Sửa lỗi.
 2. Kiểm tra URL đang hoạt động để xem vấn đề còn tồn tại không.
 3. Yêu cầu xác thực bằng cách sử dụng báo cáo trạng thái.

Sau khi phát hành các mẫu mới hoặc cập nhật mã của bạn

Khi bạn thực hiện những thay đổi đáng kể cho trang web của mình, hãy theo dõi xem số lỗi và cảnh báo về dữ liệu có cấu trúc có tăng không.
 • Nếu bạn thấy số lỗi gia tăng, thì có lẽ bạn đã triển khai một mẫu mới không hoạt động được hoặc trang web của bạn tương tác với mẫu hiện có theo cách mới và không hợp lệ.
 • Nếu bạn thấy số mục hợp lệ giảm (nhưng số lỗi không tăng lên), thì có thể bạn không còn nhúng dữ liệu có cấu trúc trong các trang của mình nữa. Hãy sử dụng Công cụ kiểm tra URL để tìm hiểu nguyên nhân gây ra vấn đề.

Phân tích lưu lượng truy cập theo định kỳ

Phân tích lưu lượng truy cập bạn nhận được từ Google Tìm kiếm bằng cách sử dụng Báo cáo hiệu suất. Dữ liệu báo cáo sẽ cho bạn biết bạn tần suất trang web xuất hiện dưới dạng kết quả nhiều định dạng trong Tìm kiếm, tần suất người dùng nhấp vào trang và vị trí trung bình của trang trong kết quả tìm kiếm. Bạn cũng có thể tự động lấy các kết quả này bằng API Search Console.

Khắc phục sự cố

Nếu bạn gặp khó khăn khi triển khai dữ liệu có cấu trúc, thì sau đây là một số tài nguyên có thể giúp bạn.