Đảm bảo Google có thể thấy nội dung tải chậm

Việc trì hoãn tải nội dung không quan trọng hoặc không hiển thị, còn gọi là "tải chậm", là một phương pháp phổ biến và giúp mang lại trải nghiệm người dùng tốt. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Hướng dẫn về cách tải chậm hình ảnh và video trên trang Kiến thức cơ bản về web. Tuy nhiên, nếu không được triển khai đúng cách, kỹ thuật này có thể vô tình ẩn nội dung khỏi Google. Tài liệu này giải thích cách đảm bảo Google có thể thu thập dữ liệu và lập chỉ mục nội dung tải chậm.

Tải nội dung khi nội dung đó hiển thị trong khung nhìn

Để đảm bảo rằng Googlebot nhìn thấy tất cả nội dung trên trang của bạn, hãy đảm bảo rằng cấu hình triển khai tải chậm của bạn sẽ tải tất cả nội dung có liên quan bất cứ khi nào nội dung đó hiển thị trong khung nhìn bằng cách sử dụng IntersectionObserver APIpolyfill.

Hỗ trợ tải theo trang cho kỹ thuật cuộn vô hạn

Nếu bạn đang triển khai trải nghiệm cuộn vô hạn, hãy đảm bảo hỗ trợ việc tải theo trang. Việc tải theo trang rất quan trọng đối với người dùng vì phương thức này cho phép họ chia sẻ và tương tác lại với nội dung của bạn. Tải theo trang cũng cho phép Google hiển thị một liên kết đến một điểm cụ thể trong nội dung, thay vì vị trí trên cùng của trang cuộn vô hạn.

Để hỗ trợ tải theo trang, hãy cung cấp một liên kết riêng biệt đến mỗi phần mà người dùng có thể chia sẻ và tải trực tiếp. Bạn nên sử dụng API lịch sử để cập nhật URL khi nội dung được tải động.

Thử nghiệm

Sau khi thiết lập cấu hình triển khai, bạn nên đảm bảo cấu hình đó hoạt động đúng cách. Một cách để làm điều này là bằng cách sử dụng tập lệnh Puppeteer để kiểm tra cục bộ cấu hình triển khai của bạn. Puppeteer là thư viện Node.js để kiểm soát Chrome không có giao diện người dùng. Để chạy tập lệnh, bạn sẽ cần Node.js. Sử dụng các lệnh sau để kiểm tra và chạy tập lệnh:

git checkout https://github.com/GoogleChromeLabs/puppeteer-examples
cd puppeteer-examples
npm i
node lazyimages_without_scroll_events.js -h

Sau khi chạy tập lệnh, hãy tự mình xem lại các ảnh chụp màn hình mà tập lệnh đã tạo để đảm bảo chúng chứa tất cả nội dung mà bạn muốn Googlebot nhìn thấy và lập chỉ mục.

Gửi phản hồi về...