Đánh dấu mục nội dung của bạn

Khi sử dụng dữ liệu có cấu trúc để đánh dấu nội dung, bạn sẽ giúp Google hiểu rõ hơn về ngữ cảnh của nội dung để hiển thị trong Tìm kiếm, nhờ đó nội dung của bạn sẽ được phân phối tới người dùng phù hợp trong Tìm kiếm. Bạn làm điều này bằng cách đánh dấu các thuộc tính nội dung và cho phép thực hiện hành động khi phù hợp. Điều này làm cho nội dung đủ điều kiện để hiển thị trong kết quả nhiều định dạng. Để biết thêm thông tin về kết quả nhiều định dạng, hãy xem Giới thiệu về tính năng tìm kiếm. Đối với một số loại nội dung, kết quả nhiều định dạng cho phép người dùng tương tác trực tiếp với nội dung của bạn ngay trong kết quả Tìm kiếm.

Mục đánh dấu này cũng là bước đầu tiên để làm cho một số nội dung đủ điều kiện cho danh sách và tính năng xem trước danh sách của riêng từng máy chủ. Hãy xem phần Đánh dấu danh sách của bạn để biết thêm chi tiết.

Các loại nội dung đủ điều kiện

Có nhiều loại nội dung đủ điều kiện để xuất hiện trong kết quả nhiều định dạng. CreativeWork là một định nghĩa loại schema.org áp dụng cho nội dung đủ điều kiện được tạo để đọc, xem, nghe hoặc cho hình thức sử dụng khác, chẳng hạn như các bài báo, công thức nấu ăn và video. Các loại nội dung khác, chẳng hạn như sản phẩm và danh sách doanh nghiệp địa phương, thuộc danh mục thương mại, là một danh mục tùy chỉnh mà chúng tôi sử dụng để mô tả các loại schema.org thường dành cho mục đích bán lẻ.

Bảng dưới đây liệt kê các tính năng được hỗ trợ cho từng loại nội dung.

Loại nội dung Tính năng được hỗ trợ Lưu ý
Bài viết

Băng chuyền tin bài hàng đầu

Kết quả nhiều định dạng

Để đủ điều kiện cho băng chuyền tin bài hàng đầu, nội dung của bạn phải được xuất bản trong AMP. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần AMP với dữ liệu có cấu trúc.
Doanh nghiệp địa phương Danh sách doanh nghiệp địa phương
Doanh nghiệp địa phương Hành động có thể thực hiện tại một địa điểm Bạn phải chọn sử dụng tính năng này một cách rõ ràng. Chọn sử dụng.
Công thức

Kết quả nhiều định dạng

Danh sách của từng máy chủ

Bài đánh giá của nhà phê bình Thẻ bài đánh giá của nhà phê bình
Video Kết quả nhiều định dạng

Phần còn lại của tài liệu này mô tả các cách triển khai đánh dấu để bật các tính năng cho các loại này. Để biết thông tin đặc tả thực tế về mục đánh dấu, hãy xem phần Creative Works (bắt đầu với Bài viết) và phần Thương mại (bắt đầu với Doanh nghiệp địa phương) trong tài liệu tham khảo cho từng loại.

Đánh dấu các thuộc tính nội dung của bạn

 1. Xác định loại dữ liệu từ bảng về nội dung của bạn ở trên và di chuyển đến tài liệu tham khảo về đánh dấu thuộc loại đó để tìm các thuộc tính bắt buộc và được đề xuất cho loại dữ liệu đó.

  Bạn có thể thêm đánh dấu cho nhiều loại nội dung vào một trang nội dung HTML hoặc HTML AMP duy nhất. Ví dụ: tin bài của bạn cũng có thể chứa một video, vì vậy bạn có thể thêm đánh dấu thuộc cả hai loại để làm cho trang nội dung của bạn đủ điều kiện cho cả băng chuyền tin bài hàng đầu hoặc kết quả nhiều định dạng cho video. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Giới thiệu về AMP trên Google Tìm kiếm.

 2. Tạo một đoạn đánh dấu mà tối thiểu phải chứa các thuộc tính dữ liệu có cấu trúc bắt buộc cho giao diện mà bạn muốn hiển thị trong Tìm kiếm.

  Chúng tôi khuyên bạn cũng nên đánh dấu tất cả các thuộc tính có sẵn để nội dung của bạn hiển thị theo cách tối ưu nhất trong Tìm kiếm. Tài liệu tham khảo về các loại dữ liệu có rất nhiều ví dụ về đánh dấu mà bạn có thể tùy chỉnh.

  Ví dụ về đánh dấu công thức

 3. Chèn đánh dấu này vào mỗi trang nội dung bạn muốn đủ điều kiện cho một tính năng.

  Nếu một tính năng yêu cầu HTML AMP, điều này có nghĩa là bạn phải đặt đánh dấu trong trang nội dung.

 4. Kiểm tra đánh dấu của bạn bằng cách sử dụng Công cụ kiểm tra dữ liệu có cấu trúc.

  Điều này giúp bạn xác minh rằng đánh dấu của bạn là hợp lệ cho các tính năng bạn muốn kích hoạt cho nội dung của bạn.

Cung cấp đánh dấu hành động

Khi người dùng tìm kiếm một bộ phim hoặc chương trình truyền hình trên Google, họ có thể muốn thực hiện hành động với nội dung đó, ví dụ như xem đoạn phim trên thiết bị di động của họ hoặc đặt chỗ tại nhà hàng của bạn. Nếu trang web hoặc ứng dụng của bạn có thể xử lý các hành động đó, thì đánh dấu dữ liệu có cấu trúc có thể cho Google biết những hành động mà bạn xử lý và hành động đó là cho mục nào. Google sau đó có thể đưa những người dùng như vậy đến trang web hoặc ứng dụng của bạn.

Cách hoạt động?

Đánh dấu dữ liệu có cấu trúc cho phép thực hiện các hành động với nội dung bao gồm hai loại đánh dấu chung sau:

 • Đánh dấu nội dung—mô tả chính nội dung đó, bắt đầu với các thuộc tính cấp cao và sau đó là thuộc tính của loại phụ. Ví dụ: tất cả nội dung TV & Phim đều sử dụng các thuộc tính phổ biến như name, URLstartDate. Ngoài ra, các thuộc tính khác cho phép bạn cung cấp thêm chi tiết, chẳng hạn như liệu nội dung TV này thuộc một tập, một loạt hay một phần.
 • Đánh dấu hành động – xác định các thuộc tính hành động, bắt đầu bằng các thuộc tính hành động bắt buộc cho hầu hết nội dung, chẳng hạn như loại hành động mà nội dung hỗ trợ, như WatchAction (Hành động xem) hoặc OrderAction (Hành động đặt hàng). Các thuộc tính hành động bắt buộc khác bao gồm các phần tử trong vùng chứa target, chẳng hạn như nền tảng mà liên kết đến nội dung sẽ hoạt động, như ứng dụng Android hoặc iOS. Từ đó, bạn có thể cung cấp thêm chi tiết cho hành động, chẳng hạn như các điều kiện để có thể thực hiện hành động.

Tài liệu tham khảo cho từng loại dữ liệu đủ điều kiện sẽ liệt kê các thuộc tính cho các loại nội dung này và hành động đối với loại nội dung.

Google không đảm bảo rằng dữ liệu có cấu trúc của bạn sẽ hiển thị trong kết quả tìm kiếm ngay cả khi dữ liệu có cấu trúc được đánh dấu và có thể trích xuất thành công theo công cụ kiểm tra. Sau đây là một số lý do:

 • Dữ liệu có cấu trúc không thể hiện nội dung chính của trang hoặc có khả năng gây nhầm lẫn.
 • Dữ liệu có cấu trúc không chính xác nhưng công cụ kiểm tra không thể xác định được nguyên nhân.
 • Nội dung được đánh dấu bị ẩn với người dùng.

Tạo đánh dấu hành động

Cách tốt nhất để tạo đánh dấu hành động là thiết kế phần đặc tả cho nội dung của bạn, sau đó tạo một mẫu hoặc khung đánh dấu từ phần đặc tả đó. Sau đó, đối với từng phiên bản của nội dung, hãy cung cấp các giá trị cho mẫu của bạn và chèn đánh dấu đã tạo vào trang HTML. Ví dụ: bạn đã nhúng đánh dấu vào trang đích của mình cho một bộ phim, chẳng hạn như http://www.example.com/movies/forrest_gump. Các bước sau đây cho thấy quy trình cơ bản mà bạn có thể thực hiện để thiết kế và triển khai đánh dấu hành động.

 1. Xác định các thuộc tính phù hợp cho nội dung của bạn.

  Trước tiên, hãy bắt đầu với loại dữ liệu cơ bản, chẳng hạn như TV & Phim hoặc Doanh nghiệp địa phương. Sau đó, hãy tiếp tục cung cấp thêm chi tiết về nội dung, chẳng hạn như có phải bạn chỉ cung cấp nội dung TV theo tập, hay bạn có cung cấp gói đăng ký cho một mùa hay không. Tổng hợp các thuộc tính thích hợp cho phần đặc tả của bạn.

 2. Xác định đánh dấu cho hành động.

  Tất cả các loại hành động đều có thuộc tính bắt buộc, vì vậy bạn sẽ muốn xác định các thuộc tính đó. Bạn có thể tìm danh sách các hành động bắt buộc trong bảng cho từng hành động (chẳng hạn như WatchActions). Bên cạnh các thuộc tính hành động bắt buộc, bạn cũng có thể cung cấp các thuộc tính phụ, như thuộc tính ReserveAction hoặc OrderAction cho doanh nghiệp.

 3. Xác định mục tiêu chính xác.

  Mục tiêu là phần tử con của potentialAction, trong đó xác định tất cả các phần tử và giá trị cần thiết để hỗ trợ kết nối giữa ý định của người dùng và phản hồi của nội dung của bạn. Khi cung cấp liên kết đến nội dung qua urlTemplate, hãy sử dụng URL đủ điều kiện cho một phần nội dung cụ thể trên trang web hoặc ứng dụng gốc Android hoặc iOS. Bạn cũng nên chỉ định rõ ràng các nền tảng hỗ trợ mỗi URL bằng cách sử dụng thuộc tính potentialAction.target.actionPlatform. Để biết chi tiết về việc cung cấp liên kết đến nội dung ứng dụng của bạn và cung cấp các liên kết URL giữa ứng dụng và trang web, hãy xem tài liệu Firebase về Lập chỉ mục ứng dụng.

 4. Thiết kế mẫu.

  Sử dụng một ví dụ bất kỳ trong tài liệu tham khảo cho loại nội dung của bạn. Những ví dụ này tải trực tiếp trong công cụ kiểm tra dữ liệu có cấu trúc để dễ dàng sửa đổi và xác minh.

 5. Chèn đánh dấu vào trang của bạn.

  Khi bạn đã thêm dữ liệu có cấu trúc vào nội dung trang web của mình, Google sẽ phát hiện thấy dữ liệu đó khi chúng tôi xử lý lại trang web của bạn (có thể mất một ít thời gian để kết quả nhiều định dạng (trước đây gọi là đoạn mã chi tiết) xuất hiện trong kết quả tìm kiếm, nếu chúng tôi chọn hiển thị kết quả nhiều định dạng cho trang web của bạn).

 6. Kiểm tra đánh dấu của bạn bằng cách sử dụng Công cụ kiểm tra dữ liệu có cấu trúc.

  Bạn có thể kiểm tra đánh dấu quá trình phát triển bằng cách dán mục đánh dấu đó vào công cụ. Sau khi xuất bản trang của mình, bạn có thể cung cấp URL cho trang của mình để xác minh đánh dấu một lần nữa.