סקירה כללית וכשירות

בהמשך מתוארים פרטי תהליך השילוב מקצה לקצה של הזמנות במרכז הפעולות.

שילוב

פועלים לפי התהליך הסטנדרטי של שילוב ברמה גבוהה, שמפורטת במדריך השילוב מקצה לקצה.

הנחיות מקצה לקצה עבור הזמנות חשובות

בהמשך תוכלו למצוא דוגמאות ומדריכים לגבי התכונות שנדרשות על ידי השילוב מקצה לקצה של הזמנות:

תכונות מקצה לקצה להזמנות אופציונליות

בהמשך מופיעה רשימה של התכונות שתואמות לשילוב של 'הזמנות מקצה לקצה'. אף אחת מהאפשרויות האלה אינה הכרחית, אבל יש לעמוד בהן כדי לוודא שמרכז הפעולות פועל על פי ההיגיון העסקי של החברה בזמן הצגת המלאי שלכם: