Tổng quan về API Ủy quyền quản lý danh bạ

API Ủy quyền quản lý danh bạ cho phép Quản trị viên ủy quyền quyền truy cập của một người dùng, được gọi là người ủy quyền, danh bạ cho người dùng khác, được gọi là đại biểu. Ví dụ: API Ủy quyền quản lý danh bạ có thể cho phép Quản trị viên ủy quyền danh bạ của người điều hành cho trợ lý quản trị của họ để trợ lý có thể đặt lịch hẹn.

Để tìm hiểu cách thực hiện ủy quyền quản lý danh bạ, hãy tham khảo bài viết Quản lý ủy quyền quản lý danh bạ.