Khắc phục sự cố về API Enterprise License Manager

Trang này mô tả một số vấn đề thường gặp mà bạn có thể gặp phải liên quan đến API Trình quản lý giấy phép của doanh nghiệp với tư cách là đại lý.

403:usageLimits.accessNotConfigured

Lỗi này xảy ra khi bạn không bật API trong dự án trên Google Cloud. Để giải quyết vấn đề này, hãy chuyển đến bảng điều khiển Google Cloud và bật API. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Bật API Google Workspace.

403:domainCannotUseApis

Lỗi này xảy ra khi khách hàng của bạn đã vô hiệu hoá quyền truy cập của đại lý vào API SDK dành cho quản trị viên. Để giải quyết vấn đề này, hãy yêu cầu khách hàng bật lại quyền truy cập vào API SDK dành cho quản trị viên. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Kiểm soát quyền truy cập của API.

403:forbidden

Lỗi này xảy ra khi bạn không sở hữu khách hàng hoặc khách hàng đã vô hiệu hoá quyền truy cập của đại lý vào Bảng điều khiển dành cho quản trị viên của họ.

Để giải quyết vấn đề này, hãy gọi phương thức customers.get trước khi thực hiện cuộc gọi để xác minh quyền sở hữu của đại lý đối với khách hàng hoặc yêu cầu khách hàng của bạn bật lại quyền truy cập của đại lý vào Bảng điều khiển dành cho quản trị viên của họ. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Truy cập vào Bảng điều khiển dành cho quản trị viên của khách hàng.