TokenPagination

Jetonları sayfalara ayırma etkinleştirildiğinde Liste işlemi tarafından döndürülen sayfalara ayırma bilgileri.

Sayfalara ayırmayı destekleyen listeleme işlemleri, sonuçların yalnızca bir "sayfası" döndürür. Bu protokol arabelleği mesajı, döndürülen sayfayı açıklar.

Jetonlara ayırma özelliğinden yararlanırken müşteriler, sonuçtaki başka bir sayfayı almak için önceki/sonraki jetonu kullanmalıdır. Sonraki/önceki jetonun varlığı veya olmaması, sonraki/önceki bir sayfanın kullanılabilir olup olmadığını gösterir ve bu sayfaya erişim için bir yol sağlar. ListRequest.page_token, başka bir sayfaya erişmek için nextPageToken veya beforePageToken olarak ayarlanmalıdır.

JSON gösterimi
{
  "nextPageToken": string,
  "previousPageToken": string
}
Alanlar
nextPageToken

string

"pageToken" standart liste alanına geçirilecek jetonlar. Mevcut olduğunda, startIndex'in değiştirilmesi yerine jetonlar tercih edilir.

previousPageToken

string