Mẫu

Phần này trình bày một tập hợp các ứng dụng và tiện ích mẫu minh họa cách dịch một thao tác Tài liệu dự định thành một yêu cầu API.

  • Xuất nội dung tài liệu dưới dạng JSON: Xuất kết xuất JSON của nội dung hoàn chỉnh của tài liệu. Điều này có thể giúp bạn hiểu được cấu trúc của tệp Google Tài liệu hoặc khắc phục sự cố.
  • Trích xuất văn bản từ tài liệu: Chỉ trích xuất văn bản từ tài liệu — thao tác này đặc biệt hữu ích cho việc chuyển văn bản sang dịch vụ khác.
  • Hợp nhất thư: Tài liệu hợp nhất thư từ một mẫu có dữ liệu từ Google Trang tính hoặc văn bản thuần tuý.

Lớp học lập trình