Tổng quan về mã mẫu

Chọn nền tảng: Android iOS JavaScript

Kho lưu trữ Mẫu của Google trên GitHub bao gồm các ứng dụng mẫu minh hoạ cách sử dụng SDK Địa điểm dành cho Android.

Ngoài ra, mỗi trang trong hướng dẫn của nhà phát triển có chứa các đoạn mã. Ví dụ: hãy xem hướng dẫn về thông tin chi tiết về địa điểm, tính năng tự động hoàn thànhlấy địa điểm hiện tại.