Tổng quan về API năng lượng mặt trời

API năng lượng mặt trời của Nền tảng Google Maps là dịch vụ tập trung vào việc giúp tăng tốc độ cài đặt hệ thống năng lượng mặt trời và năng lượng. API năng lượng mặt trời cung cấp dữ liệu chi tiết cho mái nhà dựa trên nguồn tài nguyên điện toán và lập bản đồ mở rộng của Google để giúp ước tính tiềm năng và mức tiết kiệm được từ năng lượng mặt trời trên mái nhà.

Lý do bạn nên sử dụng API năng lượng mặt trời

API chấp nhận các yêu cầu cho 3 điểm cuối:

  • buildingInsights: Điểm cuối dịch vụ này trả về thông tin chi tiết về vị trí, kích thước và tiềm năng năng lượng mặt trời của một toà nhà.

  • dataLayers: Điểm cuối dịch vụ này trả về URL cho các tập dữ liệu thông tin thô về năng lượng mặt trời cho một khu vực xung quanh một vị trí.

  • geoTiff: Điểm cuối này tìm nạp đường quét bằng thông tin được mã hoá về năng lượng mặt trời, bao gồm mô hình bề mặt kỹ thuật số, hình ảnh trên không, bản đồ thông lượng hằng năm và hằng tháng, cũng như bóng theo giờ.

Dữ liệu này có thể giúp người dùng:

  • Thiết kế từ xa một hệ thống năng lượng mặt trời
  • Giảm thời gian đánh giá về khu vực lắp đặt điện mặt trời
  • Ưu tiên vị trí cài đặt
  • Tạo đề xuất chính xác hơn
  • Tăng tỷ lệ chuyển đổi của khách hàng
  • Cung cấp thông tin chi tiết hữu ích để hướng dẫn người tiêu dùng

Phạm vi bao phủ theo quốc gia và khu vực của API năng lượng mặt trời

Hãy xem bài viết Các quốc gia và khu vực được hỗ trợ API Solar để biết thông tin chi tiết mới nhất về phạm vi áp dụng theo từng quốc gia.

Cách sử dụng API năng lượng mặt trời

1 Thiết lập. Hãy bắt đầu từ việc Thiết lập dự án Google Cloud rồi hoàn thành các hướng dẫn sau.
2 Nhận thông tin chi tiết về vị trí, kích thước và tiềm năng sử dụng năng lượng mặt trời của một toà nhà. Xem Tạo yêu cầu Thông tin chi tiết về toà nhà.
3 Nhận thông tin thô về năng lượng mặt trời cho một khu vực xung quanh một vị trí. Xem Tạo yêu cầu Lớp dữ liệu.

Bước tiếp theo