Tạo bộ định vị trong vài phút.

Tìm hiểu các phương pháp cốt lõi để xây dựng bộ định vị giúp người dùng tìm cửa hàng, sản phẩm, chi nhánh, máy ATM, v.v.
Hướng dẫn triển khai
Hiểu cách các API của Nền tảng Google Maps có thể hoạt động cùng nhau để giúp khách hàng tìm thấy các địa điểm lân cận nhanh hơn.
Hướng dẫn triển khai
Hiểu cách các API của Nền tảng Google Maps có thể phối hợp với nhau để giúp khách hàng của bạn tìm thấy các sản phẩm lân cận nhanh hơn.
Lớp học lập trình
Lớp học lập trình này hướng dẫn bạn cách triển khai giao diện người dùng chỉ dành cho một cửa hàng giả định cho một doanh nghiệp hư cấu. Sử dụng API JavaScript của Maps, Tự động hoàn thành địa điểm và Ma trận khoảng cách với GeoJSON để hiển thị các vị trí gần đó của chuỗi quán cà phê và nhà hàng trong bản đồ web tương tác.
Lớp học lập trình
Lớp học lập trình này hướng dẫn cách lấy thông tin từ máy chủ để xác định vị trí gần nhất từ một cơ sở dữ liệu lớn. Sử dụng Go, Cloud SQL, AppEngine, API JavaScript của Maps, Tự động hoàn thành địa điểm và Ma trận khoảng cách để giúp người dùng tìm các vị trí tái chế lân cận trên bản đồ tương tác.