Công cụ định vị sản phẩm – hướng dẫn triển khai

Tổng quan

web iOS API

Nền tảng Google Maps được cung cấp cho web (JS, TS), Android và iOS, đồng thời cung cấp các API dịch vụ web để nhận thông tin về địa điểm, đường đi và khoảng cách. Các mẫu trong hướng dẫn này chỉ dành cho một nền tảng, nhưng chúng tôi cũng cung cấp các đường liên kết đến tài liệu để triển khai trên các nền tảng khác.

Khi nhìn thấy sản phẩm trên mạng, người dùng muốn tìm cách tốt nhất và thuận tiện nhất để đặt hàng. Hướng dẫn triển khai Công cụ định vị sản phẩm và các mẹo tuỳ chỉnh mà chúng tôi cung cấp trong chủ đề này là sự kết hợp tối ưu của các API trên Nền tảng Google Maps nhằm tạo ra trải nghiệm người dùng tuyệt vời cho công cụ định vị sản phẩm.

Làm theo hướng dẫn triển khai này, bạn có thể giúp khách hàng xem thông tin chi tiết cần thiết để tìm sản phẩm của bạn, đồng thời chỉ đường đến cửa hàng có mặt hàng của họ, cho dù họ đang lái xe, đạp xe, đi bộ hay sử dụng phương tiện công cộng.

Sơ đồ kiến trúc
Sơ đồ cấu trúc (nhấp để phóng to)

Bật API

Để triển khai Product Locator, bạn phải bật các API sau trong Google Cloud Console. Các siêu liên kết sau đây sẽ chuyển bạn đến Google Cloud Console để bật từng API cho dự án đã chọn:

Để biết thêm thông tin về cách thiết lập, hãy xem bài viết Bắt đầu sử dụng Nền tảng Google Maps.

Các mục trong hướng dẫn triển khai

Sau đây là những cách triển khai và tuỳ chỉnh mà chúng tôi sẽ đề cập trong chủ đề này.

 • Biểu tượng dấu kiểm là một bước triển khai chính.
 • Biểu tượng dấu sao là tuỳ chọn nhưng bạn nên tuỳ chỉnh để cải thiện giải pháp.
Liên kết vị trí cửa hàng với các địa điểm trên Nền tảng Google Maps So khớp một vị trí cửa hàng với một địa điểm trong Nền tảng Google Maps.
Xác định vị trí của người dùng Thêm chức năng nhập khi đang di chuyển để cải thiện trải nghiệm người dùng trên tất cả các nền tảng và cải thiện độ chính xác của địa chỉ nhờ thao tác nhấn phím tối thiểu.
Xác định các cửa hàng gần nhất Tính toán khoảng cách đi lại và thời gian di chuyển cho nhiều điểm xuất phát và điểm đến, tuỳ ý chỉ định các hình thức di chuyển khác nhau như đi bộ, lái xe, phương tiện công cộng hoặc đi xe đạp.
Hiển thị thông tin cửa hàng Hiển thị thông tin chứa nhiều dữ liệu trên cửa hàng của bạn để người dùng có thể chuyển đến cửa hàng dễ dàng hơn.
Cung cấp thông tin chỉ đường Nhận dữ liệu về đường đi từ điểm khởi hành tới điểm đến bằng nhiều hình thức phương tiện như đi bộ, lái xe, đi xe đạp và phương tiện công cộng.
Gửi thông tin đường đi đến thiết bị di động Ngoài việc hiển thị thông tin đường đi trên trang web của mình, bạn cũng có thể gửi thông tin đường đi đến điện thoại của người dùng để chỉ đường bằng Google Maps khi đang di chuyển.
Hiển thị vị trí của bạn trên bản đồ tương tác Tạo điểm đánh dấu bản đồ tùy chỉnh để giúp các địa điểm của bạn nổi bật và tạo kiểu bản đồ cho phù hợp với màu sắc của thương hiệu. Hiển thị (hoặc ẩn) các địa điểm yêu thích (POI) cụ thể trên bản đồ của bạn để giúp người dùng tự định hướng tốt hơn, đồng thời kiểm soát mật độ POI để bản đồ không bị lộn xộn.
Kết hợp dữ liệu vị trí tuỳ chỉnh với Thông tin chi tiết về địa điểm Kết hợp chi tiết vị trí tùy chỉnh của riêng bạn với Thông tin chi tiết về địa điểm nhằm cung cấp cho người dùng một tập hợp dữ liệu phong phú nhằm đưa ra quyết định.

Liên kết vị trí cửa hàng với các địa điểm trên Nền tảng Google Maps

Lấy mã địa điểm

Ví dụ này sử dụng: API Địa điểm Cũng có: JavaScript

Bạn có thể có cơ sở dữ liệu về các cửa hàng của mình với các thông tin cơ bản như tên, địa chỉ và số điện thoại của cửa hàng, đồng thời bạn muốn liên kết cơ sở dữ liệu đó với một địa điểm trong Nền tảng Google Maps dưới dạng một tập hợp điểm đến cuối cùng mà người dùng có thể đến lấy sản phẩm. Để tìm nạp thông tin mà Nền tảng Google Maps có về địa điểm đó, bao gồm cả toạ độ địa lý và thông tin do người dùng đóng góp, hãy tìm mã địa điểm tương ứng với từng cửa hàng trong cơ sở dữ liệu của bạn. Bạn có thể gọi đến điểm cuối Tìm địa điểm trong Tìm kiếm địa điểm API Địa điểm và chỉ yêu cầu trường place_id.

Sau đây là ví dụ về cách yêu cầu mã địa điểm cho văn phòng Google London:

  https://maps.googleapis.com/maps/api/place/findplacefromtext/json?input=google%20london&inputtype=textquery&fields=place_id&key=YOUR_API_KEY&solution_channel=GMP_guides_productlocator_v1_a

Bạn có thể lưu trữ mã địa điểm này trong cơ sở dữ liệu với phần dữ liệu còn lại của cửa hàng và sử dụng mã này như một cách hiệu quả để yêu cầu thông tin về cửa hàng. Dưới đây là hướng dẫn sử dụng mã địa điểm để mã hoá địa lý, truy xuất Thông tin chi tiết về địa điểm và yêu cầu chỉ đường đến địa điểm đó.

Mã hoá địa lý vị trí của bạn

Ví dụ này sử dụng: API mã hoá địa lý Cũng có: JavaScript

Nếu cơ sở dữ liệu về các cửa hàng của bạn có địa chỉ đường phố nhưng không phải toạ độ địa lý, hãy sử dụng API mã hoá địa lý để lấy vĩ độ và kinh độ của địa chỉ đó nhằm tính toán xem cửa hàng nào ở gần khách hàng của bạn nhất. Bạn có thể mã hoá địa lý cho cửa hàng ở phía máy chủ, lưu trữ vĩ độ và kinh độ trong cơ sở dữ liệu của mình và làm mới ít nhất 30 ngày một lần.

Dưới đây là một ví dụ về việc sử dụng API mã hoá địa lý để lấy vĩ độ và kinh độ của mã địa điểm đã được trả về cho văn phòng Google London:

  https://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/json?place_id=ChIJVSZzVR8FdkgRTyQkxxLQmVU&key=YOUR_API_KEY&solution_channel=GMP_guides_productlocator_v1_a

Xác định vị trí của người dùng

Ví dụ này sử dụng: Thư viện tự động hoàn thành địa điểm trong API JavaScript của Maps Cũng có: Android | iOS

Thành phần chính trong Product Locator là xác định vị trí bắt đầu của người dùng. Bạn có thể cung cấp hai tuỳ chọn để người dùng chỉ định vị trí bắt đầu của họ: nhập nguồn gốc tìm kiếm hoặc cấp quyền truy cập vào thông tin định vị vị trí của trình duyệt web hoặc dịch vụ vị trí trên thiết bị di động.

Xử lý các mục đã nhập bằng tính năng tự động hoàn thành

Người dùng ngày nay đã quen với chức năng tự động hoàn thành trước khi nhập trên phiên bản Google Maps cho người dùng. Bạn có thể tích hợp chức năng này vào mọi ứng dụng dùng thư viện Địa điểm trên Nền tảng Google Maps trên thiết bị di động và web. Khi người dùng nhập một địa chỉ, tính năng tự động hoàn thành sẽ điền phần còn lại thông qua việc sử dụng tiện ích. Bạn cũng có thể cung cấp chức năng tự động hoàn thành của riêng mình bằng cách sử dụng trực tiếp thư viện Địa điểm.

Chức năng tự động hoàn thành địa chỉ
Chức năng tự động hoàn thành địa chỉ (nhấp để phóng to)

Trong ví dụ sau, hãy thêm thư viện Tự động hoàn thành địa điểm vào trang web của bạn bằng cách thêm tham số libraries=places vào URL tập lệnh API JavaScript của Maps.

<script src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=YOUR_API_KEY&libraries=places&callback=initMap&solution_channel=GMP_guides_productlocator_v1_a" defer></script>

Tiếp theo, hãy thêm một hộp văn bản vào trang của bạn để người dùng nhập:

<input id="autocomplete" placeholder="Enter
 starting address, city, or zip code" type="text"></input>

Cuối cùng, bạn cần khởi chạy dịch vụ Tự động hoàn thành và liên kết dịch vụ này với hộp văn bản đã đặt tên. Chỉ định các cụm từ dự đoán của tính năng Tự động hoàn thành địa điểm cho các loại mã địa lý sẽ định cấu hình trường nhập dữ liệu của bạn để chấp nhận địa chỉ đường phố, vùng lân cận, thành phố và mã bưu chính. Nhờ đó, người dùng có thể nhập bất kỳ mức độ cụ thể nào nhằm mô tả nguồn gốc của họ. Hãy nhớ yêu cầu trường geometry để phản hồi chứa vĩ độ và kinh độ tại điểm gốc của người dùng. Bạn sẽ sử dụng các toạ độ bản đồ này để chỉ ra mối quan hệ của các vị trí với điểm khởi hành.

// Create the autocomplete object, restricting the search predictions to
// geographical location types.
const autocomplete = new google.maps.places.Autocomplete(
document.getElementById("autocomplete"),
{ types: ["geocode"],
 componentRestrictions: {'country': ['gb']},
 fields: ['place_id', 'geometry', 'formatted_address'] }
);
// When the user selects an address from the drop-down
// zoom to the select location and add a marker.
autocomplete.addListener("place_changed", searchFromOrigin);
}

Trong ví dụ này, sau khi người dùng chọn địa chỉ, hàm searchFromOrigin() sẽ bắt đầu. Thao tác này sẽ lấy hình dạng của kết quả trùng khớp là vị trí của người dùng, sau đó tìm kiếm các vị trí gần nhất dựa trên các toạ độ đó làm điểm gốc, được thảo luận trong phần Xác định cửa hàng gần nhất.

Đang hiển thị các lựa chọn vị trí
Hiển thị các lựa chọn vị trí (nhấp để phóng to)

Hãy mở rộng phần này để xem video hướng dẫn từng bước về cách thêm tính năng Tự động hoàn thành cho địa điểm vào ứng dụng:

Trang web

Ứng dụng Android

Ứng dụng iOS

Sử dụng vị trí địa lý của trình duyệt

Để yêu cầu và xử lý vị trí địa lý của trình duyệt HTML5, hãy xem cách bật cửa sổ Sử dụng vị trí của tôi:

Quyền của trình duyệt đối với thông tin vị trí của người dùng
Yêu cầu cấp quyền đối với trình duyệt web (nhấp để phóng to)

Xác định các cửa hàng gần nhất

Ví dụ này sử dụng: Dịch vụ ma trận khoảng cách, Maps JavaScript API Cũng có: API ma trận khoảng cách

Sau khi có vị trí của người dùng, bạn có thể so sánh vị trí này với vị trí cửa hàng của mình. Để thực hiện việc này bằng Dịch vụ ma trận từ xa, API Maps JavaScript giúp người dùng chọn vị trí thuận tiện nhất cho họ, theo thời gian lái xe hoặc quãng đường.

Cách tiêu chuẩn để sắp xếp danh sách vị trí là sắp xếp các vị trí đó theo khoảng cách. Thông thường, khoảng cách này được tính chỉ bằng cách sử dụng đường thẳng từ người dùng đến vị trí, nhưng điều này có thể gây hiểu lầm. Đường thẳng có thể đi qua một dòng sông không thể vượt qua hoặc qua những con đường đông đúc tại những thời điểm khác có thể thuận tiện hơn. Điều này rất quan trọng khi bạn có nhiều vị trí cách nhau vài km.

Dịch vụ ma trận khoảng cách, Maps JavaScript API hoạt động bằng cách lấy danh sách vị trí xuất phát và vị trí điểm đến, đồng thời trả về không chỉ khoảng cách di chuyển mà còn cả thời gian giữa các vị trí đó. Trong trường hợp của người dùng, điểm xuất phát sẽ là vị trí hiện tại của họ hoặc điểm xuất phát mong muốn của họ và đích đến sẽ là vị trí của vị trí. Điểm khởi hành và đích đến có thể được chỉ định dưới dạng cặp toạ độ hoặc dưới dạng địa chỉ; khi bạn gọi dịch vụ, dịch vụ sẽ khớp với các địa chỉ. Bạn có thể sử dụng Dịch vụ ma trận khoảng cách, API Maps JavaScript với các tham số bổ sung để hiển thị kết quả dựa trên thời gian lái xe hiện tại hoặc trong tương lai.

Ví dụ sau đây gọi Dịch vụ ma trận khoảng cách, Maps JavaScript API, chỉ định nguồn gốc của người dùng và 25 vị trí cửa hàng cùng một lúc.

function getDistances(place) {
 let distanceMatrixService = new google.maps.DistanceMatrixService();
 const origins = [place];
 return new Promise((resolve, reject) => {
  const callback = (response, status) => {
   if (status === google.maps.DistanceMatrixStatus.OK && response) {
    resolve(response);
   } else {
    reject(status);
   }
  };
  distanceMatrixService.getDistanceMatrix(
   {
    origins,
    destinations: stores.slice(0, 25).map((store) => store.location),
    travelMode: google.maps.TravelMode.DRIVING,
    unitSystem: google.maps.UnitSystem.IMPERIAL,
   },
   callback
  );
 });
}

function update(location) {
 if (!location) {
  return;
 }

 // ...

 // sort by spherical distance
 stores.sort((a, b) => {
  return (
   google.maps.geometry.spherical.computeDistanceBetween(
    new google.maps.LatLng(a.location),
    location
   ) -
   google.maps.geometry.spherical.computeDistanceBetween(
    new google.maps.LatLng(b.location),
    location
   )
  );
 });

 // display travel distance and time
 getDistances(location)
  .then((response) => {
   for (let i = 0; i < response.rows[0].elements.length; i++) {
    stores[i].address = response.destinationAddresses[i];
    stores[i].travelDistance = response.rows[0].elements[i].distance.value;
    stores[i].travelDistanceText =
     response.rows[0].elements[i].distance.text;
    stores[i].travelDuration = response.rows[0].elements[i].duration.value;
    stores[i].travelDurationText =
     response.rows[0].elements[i].duration.text;
   }
  })
  .finally(() => {
   renderCards(stores);
   autocompleteInput.disabled = false;
   isUpdateInProgress = false;
  });
}

Đối với mỗi vị trí lân cận, bạn có thể hiển thị tình trạng kho hàng của sản phẩm dựa trên cơ sở dữ liệu kho hàng của mình.

Đang hiển thị thông tin cửa hàng

Ví dụ này sử dụng: Thư viện địa điểm, API JavaScript của Maps Hiện cũng có: SDK Địa điểm dành cho Android | SDK Địa điểm dành cho iOS | API Địa điểm

Bạn có thể chia sẻ Thông tin chi tiết phong phú về địa điểm như thông tin liên hệ, giờ làm việc và trạng thái mở cửa hiện tại để giúp khách hàng chọn vị trí ưa thích hoặc hoàn tất đơn đặt hàng.

Sau khi thực hiện lệnh gọi đến API JavaScript của Maps để tải Thông tin chi tiết về địa điểm, bạn có thể lọc và hiển thị phản hồi.

Đang hiển thị các lựa chọn về cửa hàng
Hiển thị các lựa chọn về cửa hàng (nhấp để phóng to)

Để yêu cầu Thông tin chi tiết về địa điểm, bạn sẽ cần mã địa điểm của từng vị trí. Xem Lấy mã địa điểm để truy xuất mã địa điểm của vị trí của bạn.

Yêu cầu Thông tin chi tiết về địa điểm sau đây trả về địa chỉ, toạ độ, trang web, số điện thoại, điểm xếp hạng và giờ mở cửa cho mã địa điểm trên Google London:

var request = {
 placeId: 'ChIJVSZzVR8FdkgRTyQkxxLQmVU',
 fields: ['name', 'formatted_phone_number', 'geometry', 'opening_hours', 'rating', 'utc_offset_minutes', 'website']
};

service = new google.maps.places.PlacesService(map); service.getDetails(request, callback);

function callback(place, status) { if (status == google.maps.places.PlacesServiceStatus.OK) { createMarker(place); } }


Công cụ định vị sản phẩm nâng cao

Tuỳ thuộc vào nhu cầu của doanh nghiệp hoặc nhu cầu của người dùng, bạn có thể nâng cao hơn nữa trải nghiệm người dùng.

Cung cấp thông tin chỉ đường

Ví dụ này sử dụng: Dịch vụ chỉ đường API JavaScript của Maps Cũng có sẵn: Dịch vụ web API chỉ đường để sử dụng trên Android và iOS, trực tiếp từ ứng dụng hoặc từ xa thông qua proxy máy chủ

Khi bạn hiển thị đường đi cho người dùng trong trang web hoặc ứng dụng của bạn, người dùng không cần phải rời khỏi trang web của bạn và bị các trang khác phân tâm hoặc nhìn thấy các đối thủ cạnh tranh trên bản đồ. Thậm chí, bạn có thể hiển thị lượng khí thải cacbon của phương tiện đi lại cụ thể và xem tác động của một hành trình cụ thể bằng cách sử dụng một tập dữ liệu cacbon mà bạn có thể sở hữu.

Dịch vụ chỉ đường cũng có các chức năng cho phép bạn xử lý kết quả và hiển thị kết quả dễ dàng trên bản đồ.

Sau đây là ví dụ về cách hiển thị bảng điều khiển chỉ đường. Để biết thêm thông tin về mẫu, hãy xem phần Hiện hướng văn bản.

Gửi đường đi đến thiết bị di động

Để giúp người dùng tiếp cận một vị trí dễ dàng hơn, bạn có thể nhắn tin hoặc gửi email cho họ đường liên kết chỉ đường. Khi họ nhấp vào nút này, ứng dụng Google Maps sẽ chạy trên điện thoại của họ nếu được cài đặt, hoặc Maps.google.com sẽ tải trong trình duyệt web của thiết bị. Cả hai trải nghiệm này đều cung cấp cho người dùng lựa chọn sử dụng tính năng chỉ đường từng chặng (bao gồm cả hướng dẫn bằng giọng nói) để đi đến điểm đến.

Sử dụng URL của Maps để tạo URL chỉ đường như sau, với tên địa điểm được mã hoá URL làm tham số destination và mã địa điểm là tham số destination_place_id. Bạn sẽ không mất phí khi soạn hoặc sử dụng URL của Maps, vì vậy, bạn không cần đưa khoá API vào URL.

https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=Google%20London&destination_place_id=ChIJVSZzVR8FdkgRTyQkxxLQmVU

Bạn có thể tuỳ ý cung cấp tham số truy vấn origin bằng cách sử dụng cùng định dạng địa chỉ như đích đến. Tuy nhiên, nếu bạn bỏ qua tham số này, thông tin đường đi sẽ bắt đầu từ vị trí hiện tại của người dùng. Thông tin đường đi có thể khác với vị trí họ đang dùng ứng dụng Định vị sản phẩm. URL của Maps cung cấp thêm các tuỳ chọn tham số truy vấn, chẳng hạn như travelmodedir_action=navigate để bật tính năng chỉ đường.

Đường liên kết có thể nhấp vào này (mở rộng URL ví dụ ở trên) đặt origin làm sân bóng đá ở London và sử dụng travelmode=transit để cung cấp đường đi bằng phương tiện công cộng tới điểm đến.

Để gửi văn bản hoặc email chứa URL này, hiện tại, bạn nên sử dụng ứng dụng của bên thứ ba, chẳng hạn như twilio. Nếu đang dùng App Engine, bạn có thể sử dụng các công ty bên thứ ba để gửi email hoặc tin nhắn SMS. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Gửi thư bằng dịch vụ bên thứ ba.

Hiển thị vị trí của bạn trên bản đồ tương tác

Sử dụng bản đồ động

Ví dụ này sử dụng: API JavaScript của Maps Cũng có: Android | iOS

Bộ định vị là một phần quan trọng trong trải nghiệm người dùng. Tuy nhiên, một số trang web có thể thiếu cả một bản đồ đơn giản, yêu cầu người dùng phải rời khỏi trang web hoặc ứng dụng để tìm một vị trí lân cận. Điều này có nghĩa là những người dùng phải di chuyển giữa các trang để có được thông tin họ yêu cầu sẽ có trải nghiệm chưa tối ưu. Thay vào đó, bạn có thể cải thiện trải nghiệm này bằng cách nhúng và tuỳ chỉnh bản đồ vào các ứng dụng của mình.

Bạn có thể thêm bản đồ động vào trang của mình (tức là bản đồ mà người dùng có thể di chuyển xung quanh, phóng to và thu nhỏ, cũng như xem thông tin chi tiết về các vị trí và địa điểm yêu thích) bằng một vài dòng mã.

Trước tiên, bạn cần đưa API JavaScript của Maps vào trang. Bạn có thể làm việc này bằng cách liên kết tập lệnh sau trong trang HTML.

<script defer src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=YOUR_API_KEY&callback=initMap&solution_channel=GMP_guides_productlocator_v1_a"></script>

URL tham chiếu đến hàm initMap của JavaScript sẽ chạy khi trang tải. Trong URL, bạn cũng có thể xác định ngôn ngữ hoặc khu vực của bản đồ để đảm bảo bản đồ đó được định dạng theo đúng cách cho quốc gia cụ thể mà bạn đang nhắm đến. Việc đặt khu vực cũng đảm bảo rằng hành vi của các ứng dụng dùng bên ngoài Hoa Kỳ sẽ thiên về khu vực mà bạn đã đặt. Hãy xem Thông tin chi tiết về phạm vi áp dụng của Nền tảng Google Maps để biết danh sách đầy đủ các ngôn ngữ và khu vực được hỗ trợ, đồng thời tìm hiểu thêm về cách sử dụng thông số region.

Tiếp theo, bạn cần có một div HTML để đặt bản đồ trên trang. Đây là nơi bản đồ sẽ được hiển thị.

<div id="map"></div>

Bước tiếp theo là thiết lập chức năng cơ bản của bản đồ. Bạn có thể thực hiện việc này trong hàm tập lệnh initMap được chỉ định trong URL của tập lệnh. Trong tập lệnh này, như trong ví dụ sau, bạn có thể đặt vị trí ban đầu, loại bản đồ và những chế độ kiểm soát sẽ có trên bản đồ cho người dùng. Xin lưu ý rằng getElementById() tham chiếu đến mã nhận dạng div "bản đồ" ở trên.

function initMap() {
const map = new google.maps.Map(document.getElementById("map"), {
zoom: 12,
center: { lat: 51.485925, lng: -0.129500 },
zoomControl: false
});
}

Đối với công cụ định vị, bạn thường quan tâm đến việc đặt vị trí ban đầu, điểm hoặc giới hạn ở giữa và mức thu phóng (mức độ mà bản đồ được phóng to đến vị trí đó). Hầu hết các phần tử khác, chẳng hạn như điều chỉnh các chế độ điều khiển, là không bắt buộc khi bạn xác định mức độ tương tác với bản đồ.

Tuỳ chỉnh bản đồ của bạn

Bạn có thể thay đổi giao diện và các chi tiết của bản đồ theo một số cách. Ví dụ: bạn có thể:

 • Tạo điểm đánh dấu tuỳ chỉnh của riêng bạn để thay thế các ghim mặc định trên bản đồ.
 • Thay đổi màu sắc của các đối tượng trên bản đồ để phản ánh thương hiệu của bạn.
 • Kiểm soát các địa điểm yêu thích mà bạn hiển thị (điểm tham quan, đồ ăn, nhà nghỉ, v.v.) và mật độ hiển thị, cho phép bạn tập trung sự chú ý của người dùng vào các vị trí của bạn, đồng thời làm nổi bật các điểm mốc giúp người dùng đi đến vị trí gần nhất.

Tạo điểm đánh dấu bản đồ tuỳ chỉnh

Bạn có thể tuỳ chỉnh điểm đánh dấu bằng cách thay đổi màu mặc định (có thể cho biết một vị trí hiện có mở cửa hay không) hoặc thay thế điểm đánh dấu bằng một hình ảnh tuỳ chỉnh, chẳng hạn như biểu trưng của thương hiệu. Cửa sổ thông tin hoặc cửa sổ bật lên có thể cung cấp thêm thông tin cho người dùng, chẳng hạn như giờ mở cửa, số điện thoại hoặc thậm chí là ảnh. Bạn cũng có thể tạo các điểm đánh dấu tuỳ chỉnh dạng đường quét, vectơ, có thể kéo và thậm chí là ảnh động.

Dưới đây là bản đồ mẫu sử dụng điểm đánh dấu tuỳ chỉnh. (Xem mã nguồn trong chủ đề về điểm đánh dấu tuỳ chỉnh API JavaScript của Maps.)

Để biết thông tin chi tiết, hãy xem tài liệu về điểm đánh dấu cho JavaScript (web), AndroidiOS.

Tạo kiểu bản đồ

Nền tảng Google Maps cho phép bạn tạo kiểu cho bản đồ theo cách giúp người dùng tìm thấy vị trí gần nhất, đến nơi nhanh nhất có thể và giúp bạn củng cố thương hiệu của mình. Ví dụ: bạn có thể thay đổi màu sắc bản đồ cho phù hợp với cách xây dựng thương hiệu của mình và giảm thiểu sự phân tâm trên bản đồ bằng cách kiểm soát các địa điểm yêu thích mà người dùng có thể nhìn thấy. Nền tảng Google Maps cũng cung cấp một số mẫu dành cho người mới bắt đầu trên bản đồ, một số mẫu trong số đó được tối ưu hoá cho nhiều ngành khác nhau, chẳng hạn như du lịch, kho vận, bất động sản và bán lẻ.

Bạn có thể tạo hoặc sửa đổi kiểu bản đồ trên trang Kiểu bản đồ của Google Cloud Console trong dự án của mình.

Hãy mở rộng để xem ảnh động của quá trình tạo và tạo kiểu bản đồ trong Cloud Console:

Kiểu bản đồ ngành

Ảnh động này hiển thị các kiểu bản đồ dành riêng cho ngành được xác định trước mà bạn có thể sử dụng. Các kiểu này cung cấp điểm xuất phát tối ưu cho từng loại ngành. Ví dụ: kiểu bản đồ bán lẻ làm giảm các địa điểm yêu thích trên bản đồ, cho phép người dùng tập trung vào vị trí của bạn, cũng như các điểm mốc để giúp họ đến vị trí gần nhất một cách nhanh chóng và tự tin nhất có thể.

Trên trang Kiểu bản đồ, hãy nhấp chuột vào Tạo kiểu bản đồ mới. Trên trang Kiểu bản đồ mới, hãy nhấp chuột vào nút chọn bên cạnh mỗi kiểu được tối ưu hoá theo ngành sau đây: Du lịch, Hậu cần, Bất động sản và Bán lẻ. Khi mỗi nút được nhấp, nội dung mô tả kiểu bản đồ và bản xem trước đồ hoạ sẽ thay đổi.

Kiểm soát địa điểm yêu thích

Ảnh động này đặt màu đánh dấu cho các địa điểm yêu thích và tăng mật độ POI trên kiểu bản đồ. Mật độ càng cao, càng có nhiều điểm đánh dấu POI xuất hiện trên bản đồ.

Trên trang Kiểu bản đồ, hãy nhấp chuột vào Tạo kiểu bản đồ mới. Trên trang Kiểu bản đồ mới, trong phần Tạo kiểu riêng của bạn, nút chọn Google Map được chọn. Nhấp chuột vào nút chọn Atlas cho kiểu Atlas, sau đó nhấp vào Mở trong Trình chỉnh sửa kiểu. Trong Trình chỉnh sửa kiểu, hãy nhấp chuột vào tính năng Địa điểm yêu thích, sau đó nhấp vào phần tử Biểu tượng, đặt màu thành màu đỏ. Sau đó, chuột chọn hộp đánh dấu POI Density (Mật độ) POI và trượt điều khiển mật độ sang phải để có mật độ tối đa. Ngày càng có nhiều điểm đánh dấu màu đỏ
       xuất hiện trên bản xem trước bản đồ khi mật độ tăng lên. Sau đó, chuột di chuyển đến nút Lưu.

Mỗi kiểu bản đồ có mã nhận dạng riêng. Sau khi phát hành một kiểu trong Cloud Console, bạn sẽ tham chiếu mã bản đồ đó trong mã của mình. Điều này có nghĩa là bạn có thể cập nhật kiểu bản đồ theo thời gian thực mà không cần tái cấu trúc ứng dụng. Giao diện mới sẽ tự động xuất hiện trong ứng dụng hiện có và được dùng trên nhiều nền tảng. Các ví dụ sau đây cho thấy cách thêm mã bản đồ vào một trang web bằng cách sử dụng Maps JavaScript API.

Bằng cách đưa một hoặc nhiều map_ids vào URL của tập lệnh, Maps JavaScript API sẽ tự động cung cấp các kiểu đó để kết xuất bản đồ nhanh hơn khi bạn gọi các kiểu đó trong mã của mình.

<script
src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=YOUR_API_KEY&map_ids=MAP_IDs&callback=initMap&solution_channel=GMP_guides_productlocator_v1_a">
</script>

Mã sau đây hiển thị một bản đồ được tạo kiểu trên trang web. (Phần tử HTML <div id="map"></div> không hiển thị, nơi bản đồ sẽ xuất hiện trên trang.)

map = new google.maps.Map(document.getElementById('map'), {
center: {lat: 51.485925, lng: -0.129500},
zoom: 12,
mapId: '1234abcd5678efgh'
});

Tìm hiểu thêm về cách kết hợp kiểu bản đồ trên đám mây trong JavaScript (web), AndroidiOS.

Kết hợp dữ liệu vị trí tuỳ chỉnh với Thông tin chi tiết về địa điểm

Trong phần Hiển thị vị trí của bạn trên bản đồ tương tác trước đây, chúng tôi đã sử dụng Thông tin chi tiết về địa điểm để cung cấp cho người dùng nhiều thông tin phong phú về các địa điểm của bạn, chẳng hạn như giờ mở cửa, ảnh và bài đánh giá.

Bạn nên nắm được chi phí của các trường dữ liệu trong phần Thông tin chi tiết về địa điểm, phần này được phân loại là Dữ liệu cơ bản, Dữ liệu liên hệ và Dữ liệu về bầu không khí. Để quản lý chi phí của bạn, một chiến lược là kết hợp thông tin bạn đã có về các vị trí của mình với thông tin mới (thường là Dữ liệu cơ bản và Dữ liệu liên hệ) từ Google Maps, chẳng hạn như đóng cửa tạm thời, giờ mở cửa vào ngày lễ và điểm xếp hạng, hình ảnh và bài đánh giá của người dùng. Nếu đã có thông tin liên hệ của cửa hàng, bạn không cần yêu cầu các trường đó từ Thông tin chi tiết về địa điểm và có thể ràng buộc yêu cầu của mình chỉ tìm nạp các trường Cơ bản hoặc Dữ liệu bầu không khí tuỳ thuộc vào nội dung bạn muốn hiển thị.

Bạn có thể có dữ liệu địa điểm của riêng mình để bổ sung hoặc sử dụng thay cho Thông tin chi tiết về địa điểm. Lớp học lập trình cho trình định vị toàn bộ ngăn xếp đưa ra một ví dụ về cách sử dụng GeoJSON với một cơ sở dữ liệu để lưu trữ và truy xuất thông tin chi tiết vị trí của riêng bạn.