Chuyển hướng lén lút

Chuyển hướng là hành động đưa khách truy cập tới một URL khác với URL họ yêu cầu ban đầu. Có nhiều lý do chính đáng để chuyển hướng một URL tới một URL khác, chẳng hạn như khi di chuyển trang web của bạn sang địa chỉ mới hoặc khi hợp nhất nhiều trang thành một trang.

Tuy nhiên, một số chuyển hướng đánh lừa công cụ tìm kiếm hoặc hiển thị cho người dùng nội dung khác với nội dung được cung cấp cho trình thu thập dữ liệu. Bạn sẽ vi phạm Nguyên tắc quản trị trang web của Google khi chuyển hướng người dùng đến một trang khác với ý định hiển thị nội dung khác với nội dung được cung cấp cho trình thu thập dữ liệu của công cụ tìm kiếm. Khi một chuyển hướng được triển khai theo cách này, công cụ tìm kiếm có thể lập chỉ mục trang gốc thay vì theo chuyển hướng, trong khi đó người dùng được đưa đến đích chuyển hướng. Giống như kỹ thuật che giấu, phương pháp này là đánh lừa vì nó cố gắng hiển thị nội dung khác nhau cho người dùng và Googlebot và có thể đưa khách truy cập đến một trang khác với mong đợi của họ.

Một số ví dụ về chuyển hướng lén lút bao gồm:

  • Công cụ tìm kiếm hiển thị một loại nội dung trong khi người dùng được chuyển hướng đến một nội dung có khác đáng kể.
  • Người dùng trên máy tính để bàn nhận được một trang bình thường, trong khi người dùng trên thiết bị di động được chuyển hướng đến một miền spam hoàn toàn khác.

Việc sử dụng JavaScript để chuyển hướng người dùng có thể là một phương pháp hợp lệ. Ví dụ: nếu chuyển hướng người dùng đến một trang nội bộ sau khi đăng nhập, bạn có thể sử dụng JavaScript để làm như vậy. Khi kiểm tra JavaScript hoặc các phương pháp chuyển hướng khác để đảm bảo trang web của bạn tuân thủ nguyên tắc của chúng tôi, hãy xem xét ý định. Hãy nhớ rằng lệnh chuyển hướng 301 là phù hợp nhất khi di chuyển trang web của bạn, nhưng bạn cũng có thể sử dụng lệnh chuyển hướng JavaScript cho mục đích này nếu bạn không có quyền truy cập vào máy chủ của trang web.