Cách yêu cầu trợ giúp

Chúng tôi sử dụng kết hợp nhiều nền tảng để hỗ trợ các nhà phát triển. Vì vậy, hãy xem các lựa chọn dưới đây để xác định cách tốt nhất để yêu cầu trợ giúp.

Liên hệ với nhóm hỗ trợ của Google Workspace

Nếu có tài khoản Google Workspace hoặc Cloud Identity, bạn có thể gửi email cho chuyên gia hỗ trợ nhà phát triển của Google Workspace.

Hãy đảm bảo bạn cung cấp các thông tin sau khi liên hệ với chúng tôi:

  • Nội dung mô tả về vấn đề và hành vi mà bạn mong đợi.
  • Danh sách các bước và một đoạn mã mẫu nhỏ có thể dùng để tái hiện sự cố.
  • Nội dung mô tả về kết quả mà bạn mong đợi và điều gì thực sự xảy ra. Gửi kèm mọi thông báo lỗi mà bạn nhận được.
  • Thông tin về môi trường phát triển của bạn, bao gồm ngôn ngữ lập trình, phiên bản thư viện, v.v.

Câu hỏi và lời khuyên

Chúng tôi sử dụng trang web Hỏi đáp về lập trình phổ biến Stack Overflow để giải đáp các câu hỏi kỹ thuật. Google không sở hữu hoặc quản lý trang web này, nhưng bạn có thể đăng nhập bằng Tài khoản Google của mình.

Stack Overflow chứa các câu hỏi về nhiều chủ đề và nhà phát triển sử dụng thẻ [google-apps-marketplace] để đánh dấu các câu hỏi liên quan đến dịch vụ này. Bạn nên thêm thẻ bổ sung vào câu hỏi của mình để thu hút sự chú ý của các chuyên gia về các công nghệ liên quan.

Đặt câu hỏi mới

Phản hồi về sản phẩm dành cho nhà phát triển

Nếu bạn có ý kiến phản hồi về tính năng hoặc chức năng của sản phẩm dành cho nhà phát triển, hãy tìm kiếm Công cụ theo dõi lỗi của chúng tôi để xem những người khác đã gửi ý kiến phản hồi tương tự hay chưa. Nếu bạn thấy một báo cáo phản hồi hiện có, hãy nhấp vào dấu sao bên cạnh số sự cố để thể hiện sự đồng ý của bạn và giúp chúng tôi ưu tiên các báo cáo quan trọng nhất. Nếu có thêm ngữ cảnh hoặc thông tin cần đóng góp, bạn có thể thêm nhận xét.

Nếu chưa có ý kiến phản hồi nào tương tự, thì bạn có thể gửi báo cáo ý kiến phản hồi mới. Vui lòng mô tả ý kiến phản hồi của bạn cụ thể nhất có thể, bao gồm cả lý do bạn cho rằng ý kiến đó quan trọng.

Gửi lỗi Gửi yêu cầu về tính năng