API Danh bạ dùng chung của miền cho phép các ứng dụng của bạn truy xuất và cập nhật danh bạ bên ngoài được chia sẻ với tất cả người dùng trong một miền Google Workspace. Tất cả người dùng của một miền Google Workspace đều có thể xem danh bạ dùng chung và tất cả dịch vụ của Google đều có quyền truy cập vào danh bạ đó.

Đọc thông tin tổng quan kỹ thuật về sản phẩm này và thiết lập ứng dụng để sử dụng API.
Hãy xem tất cả các tài nguyên và phương thức của API này.