Mở rộng Trình chỉnh sửa bằng các Tiện ích bổ sung của Google Workspace

Google Tài liệu, Trang tính và Trang trình bày cung cấp giải pháp năng suất trên đám mây với khả năng cộng tác theo thời gian thực. Tuy nhiên, việc sửa đổi và hiển thị thông tin có liên quan trong Trình chỉnh sửa thường mất nhiều thời gian.

Bạn có thể tiết kiệm thời gian và công sức cho người dùng bằng cách mở rộng Google Tài liệu, Trang tính và Trang trình bày thông qua các tiện ích bổ sung của Google Workspace. Tiện ích bổ sung của Google Workspace dành cho Google Biểu mẫu chưa được cung cấp.

Khi tạo Tiện ích bổ sung dành cho Google Workspace, bạn có thể xác định giao diện tuỳ chỉnh được chèn trực tiếp vào Trình chỉnh sửa. Các giao diện này giúp tự động hoá các tác vụ, trình bày thông tin bổ sung cho người dùng hoặc cho phép người dùng tương tác với hệ thống của bên thứ ba mà không phải chuyển sang thẻ trình duyệt mới.

Thông qua Tiện ích bổ sung của Google Workspace, bạn có thể tạo các giao diện người chỉnh sửa sau đây:

  • Giao diện trang chủ
  • Giao diện API REST
  • Liên kết giao diện xem trước cho Google Tài liệu (Bản xem trước dành cho nhà phát triển)

Xem những việc bạn có thể làm

Tiện ích bổ sung của Google Workspace được xây dựng bằng Dịch vụ thẻ. Hãy xem bài viết Xây dựng tiện ích bổ sung của Google Workspace để nắm được thông tin tổng quan.

Hành vi của tiện ích bổ sung trên Google Workspace được định cấu hình bằng một tệp kê khai. Để bật Tiện ích bổ sung của Google Workspace cho Người chỉnh sửa, hãy thêm các phần dành riêng cho người chỉnh sửa.

Khi định cấu hình Tiện ích bổ sung của Google Workspace cho Trình chỉnh sửa, bạn phải quyết định những giao diện cần tạo cho tiện ích bổ sung và những hành động mà tiện ích đó có thể thực hiện. Hãy xem các hướng dẫn sau để biết thêm thông tin: