Nhật ký ngừng dịch vụ

Trên trang này, bạn có thể tìm thấy bản ghi về các trường hợp ngừng dịch vụ Apps Script được báo cáo. Mỗi bản ghi bao gồm nội dung mô tả ngắn về sự cố, ngày và giờ bắt đầu xảy ra, trạng thái hiện tại của bản ghi và đường liên kết đến sự cố tương ứng trong Trình theo dõi vấn đề của Apps Script.

Chúng tôi cố gắng giải quyết mọi sự cố và vấn đề liên quan nhanh nhất có thể. Nhật ký dưới đây được cập nhật khi chúng tôi có thông tin cập nhật hoặc giải pháp cho các vấn đề đã ghi nhật ký.

Nếu bạn đang gặp phải một sự cố sản xuất chưa được báo cáo dưới đây, vui lòng kiểm tra Công cụ theo dõi lỗi Apps Script để xem sự cố của bạn đã được báo cáo hay chưa. Nếu báo cáo đã được báo cáo, vui lòng nhấp vào nút Tôi cũng vậy!, nếu không, hãy gửi vấn đề mới.

Nhật ký sự cố
Không thể thực thi các hàm trong các dự án Script mới tạo.
Ngày 15 tháng 7 năm 2022
01:03 CH PDT
Đã giải quyết
Vấn đề này đã được giải quyết.
Ngày 15 tháng 7 năm 2022
05:00 sáng theo giờ PDT
Đã bắt đầu sự cố
Người dùng bắt đầu gặp phải sự cố khi lưu và thực thi các tập lệnh mới tạo cũng như khi triển khai. Người dùng cũng báo cáo các vấn đề trong chức năng kích hoạt và xác thực onOpen().
AppScripts nhận được "Không thiết lập được kết nối cơ sở dữ liệu. Kiểm tra chuỗi kết nối, tên người dùng và mật khẩu."
Ngày 7 tháng 7 năm 2021
04:00 sáng PDT
Đã khắc phục
Đã giảm thiểu vấn đề, tỷ lệ lỗi đã trở lại bình thường.
Ngày 5 tháng 7 năm 2021
06:30 sáng theo giờ PDT
Đã xảy ra sự cố
Người dùng bắt đầu thấy thông báo lỗi "Không thiết lập được kết nối cơ sở dữ liệu. Kiểm tra chuỗi kết nối, tên người dùng và mật khẩu." đối với các kết nối JDBC trong Apps Script.
Apps Script trả về: "TypeError: e.postData.getDataAsString không phải là hàm"
Ngày 9 tháng 6 năm 2021
09:50 tối (PDT)
Đã giải quyết
Vấn đề này đã được giải quyết.
Ngày 9 tháng 6 năm 2021
08:48 CH PDT
Đang tiến hành
Chúng tôi đã xác định được nguyên nhân cốt lõi và khắc phục sự cố.
Ngày 8 tháng 6 năm 2021
08:47 CH PDT
Đã xảy ra vấn đề
Người dùng bắt đầu thấy thông báo lỗi e.postData.getDataAsString không phải là hàm.
Lỗi nội bộ của trình kích hoạt
Ngày 21 tháng 4 năm 2021
07:34 sáng theo giờ PDT
Đã giải quyết
Chúng tôi đã triển khai các biện pháp phòng ngừa cần thiết để tránh tái diễn sự cố này.
Ngày 20 tháng 4 năm 2021
17:10 giờ PDT
Đang tiến hành
Vấn đề này đã được giảm thiểu một lần nữa, tỷ lệ lỗi đã trở lại bình thường.
Ngày 19 tháng 4 năm 2021
21:20 CH theo giờ PDT
Đang tiến hành
Chúng tôi đã lặp lại sự cố do không có biện pháp phòng ngừa nào.
Ngày 07/04/2021
22:46 PDT
Đang tiến hành
Đã giảm thiểu vấn đề, tỷ lệ lỗi đã trở lại bình thường. Đã bắt đầu thực hiện các biện pháp phòng ngừa.
Ngày 7 tháng 4 năm 2021
06:46 sáng theo giờ PDT
Đã bắt đầu sự cố
Người dùng bắt đầu thấy thông báo lỗi "Internal" thường xuyên trên một số trình kích hoạt Apps Script của họ, khiến tập lệnh bị lỗi.
Dịch vụ tài sản trả về "lỗi lưu dữ liệu"
Ngày 24 tháng 10 năm 2019
3:35 chiều theo giờ PDT
Đã giải quyết
Đã khôi phục dữ liệu thuộc tính người dùng.
Ngày 23 tháng 10 năm 2019
06:21 CH PDT
Đang tiến hành
Đã khôi phục các bản ghi thuộc tính người dùng.
Ngày 23 tháng 10 năm 2019
11:10 sáng theo giờ PDT
Đang tiến hành
Chúng tôi đã xác định được nguyên nhân cốt lõi và khắc phục sự cố.
Ngày 20 tháng 10 năm 2019
11:54 tối theo giờ PDT
Đã xảy ra sự cố
Việc ghi thuộc tính người dùng đã bắt đầu tạo ra lỗi bộ nhớ và lượt đọc thuộc tính người dùng bắt đầu trả về dữ liệu trống.
Sự kiện kích hoạt thiếu dữ liệu
Ngày 8 tháng 1
1 giờ chiều theo giờ PDT
Đã giải quyết
Tính năng uỷ quyền cho các phạm vi Google OAuth bị thiếu hiện được yêu cầu trong quá trình tạo trình kích hoạt.
Ngày 8 tháng 11 năm 2018
8:59 tối (theo giờ PDT)
Đang tiến hành
Chúng tôi đã xác định được nguyên nhân cốt lõi và khắc phục sự cố. Chúng tôi cung cấp một giải pháp tạm thời và bạn có thể tìm thấy giải pháp này trong trình theo dõi vấn đề.
Ngày 4 tháng 11 năm 2018
8:25 tối (theo giờ PDT)
Đã xảy ra sự cố
Tính năng tạo trình kích hoạt Bảng tính, Biểu mẫu và Tài liệu qua Trung tâm nhà phát triển G Suite mới không tự động yêu cầu phạm vi tương ứng Google OAuth từ người dùng trong một số trường hợp đặc biệt dẫn đến việc không cung cấp một số dữ liệu nhất định trong sự kiện kích hoạt.
Cửa sổ bật lên OAuth hiển thị lỗi 500
Ngày 7 tháng 8 năm 2018
20:57 giờ PDT
Đã khắc phục
Chúng tôi đã phát hiện thấy một cấu hình sai trong hệ thống OAuth và đã khôi phục cấu hình đó.
Ngày 7 tháng 8 năm 2018
5:38 CH PDT
Đã xảy ra sự cố
Đối với 2% người dùng, lời nhắc OAuth sẽ hiển thị lỗi 500.
Ngừng kích hoạt ScriptApp
Ngày 23 tháng 7 năm 2018
1:00 CH PDT
Đã khắc phục
Trình kích hoạt tìm nạp hiện đã hoạt động. Bây giờ, tất cả các dự án bị ảnh hưởng đều có thể tìm nạp trình kích hoạt.
Ngày 19 tháng 7 năm 2018
7:32 sáng theo giờ PDT
Đang tiến hành
Người dùng báo cáo các lỗi trong ScriptApp khi sử dụng getProjectTriggers và getUserTriggers.
Giải pháp đám mây ngừng hoạt động 18003
Ngày 22 tháng 5 năm 2018
1:00 CH PDT
Đã giải quyết
Đang tạo dự án Cloud Platform đang hoạt động. Apps Script được tạo trong thời gian ngừng hoạt động sẽ tự khắc phục trong lần thực thi tiếp theo hoặc lưu lại.
Ngày 22 tháng 5 năm 2018
8:48 sáng theo giờ PDT
Đang tiến hành
Không thể tạo dự án Cloud Platform mới được liên kết khi tạo dự án Apps Script mới. Bạn có thể chạy các tập lệnh hiện có cũng như tạo và chỉnh sửa các tập lệnh mới, nhưng không chạy được tập lệnh mới do lỗi "Máy chủ xảy ra. Hãy thử lưu lại dự án".
79574626
Ngày 18 tháng 5 năm 2018
9:15 sáng giờ PST
Đã giải quyết
Chúng tôi đã khôi phục chức năng cho nhà phát triển xem, sửa đổi và tạo Apps Script được liên kết với Google Sites phiên bản cũ.
Ngày 10 tháng 5 năm 2018
8:41 tối giờ PST
Đang tiến hành
Nhà phát triển hiện không thể xem hoặc sửa đổi Apps Script được liên kết với Google Sites cũ. Danh sách các tập lệnh được liên kết với một trang web hiển thị "Không tìm thấy tập lệnh nào" Các tập lệnh mới được tạo trong Sites Cổ điển không được liên kết đúng cách với trang web dự định; thay vào đó, một tập lệnh độc lập sẽ được tạo. Trải nghiệm của người dùng cuối khi xem các trang web được tạo bằng Google Sites cũ và được cài đặt Apps Script sẽ không bị ảnh hưởng.
---
Ngày 3 tháng 5 năm 2018
3:30 CH giờ PST
Đã giải quyết
Vấn đề này đã được giải quyết. Một số tệp thực thi tập lệnh có thể chưa được ghi lại trong thời gian ngừng hoạt động; do đó, các chỉ số 7 ngày của trang tổng quan Apps Script cho một số người dùng có thể không chính xác cho đến 3:30 chiều ngày 10 tháng 5 năm 2018.
Ngày 3 tháng 5 năm 2018
11:45 sáng theo giờ PST
Đang tiến hành
Một số nhà phát triển đã gặp lỗi khi sử dụng API Apps Script và khi triển khai/chỉnh sửa trang thông tin được tạo bằng "Deploy từ manifest" trong IDE. Một số tệp thực thi tập lệnh có thể chưa được ghi lại. Do đó, nhật ký thực thi bị bỏ sót và các chỉ số không chính xác trên trang tổng quan của Apps Script.
77152111
Ngày 1 tháng 4 năm 2018
12:00 trưa giờ PST
Đã giải quyết
Vấn đề này đã được giải quyết. Các lần thực thi không được ghi lại trong thời gian ngừng hoạt động; do đó, các chỉ số 7 ngày được báo cáo trong trang tổng quan Apps Script và API có thể không chính xác cho đến 12:00 trưa ngày 8 tháng 4 năm 2018.
Ngày 27 tháng 3 năm 2018 Đang tiến hành
Quá trình thực thi tập lệnh sẽ không được ghi lại và do đó không xuất hiện trong trang tổng quan Apps Script hoặc không được báo cáo trong truy vấn API; chỉ số thực thi và sử dụng cũng bị ảnh hưởng.
Một số chế độ xem trong trang tổng quan Apps Script có thể hiển thị 500 lỗi.
71854238
Ngày 13 tháng 1 năm 2018 Đã giải quyết
Vấn đề này đã được giải quyết.
Ngày 4 tháng 1 năm 2018 Đang tiến hành
Một số ít người dùng gặp phải giao diện treo không liên tục và bị lỗi khi truy cập dịch vụ, bao gồm cả IDE Apps Script và các tập lệnh đang chạy.
70482802
Ngày 11 tháng 12 năm 2017
08:43 giờ PST
Đã giải quyết
Vấn đề này đã được giải quyết.
Ngày 8 tháng 12 năm 2017
16:13 giờ PST
Đang tiến hành
Thanh bên và hộp thoại hiện không tải cho 50% tiện ích bổ sung đã cài đặt miền.