Temel kavramlar

ARCore'u kullanmaya başlamadan önce birkaç temel kavramı anlamanız faydalı olacaktır. Bir arada, bu kavramlar ARCore'un sanal içeriğin gerçek yüzeylerde durmuş veya gerçek dünyadaki konumlara bağlıymış gibi görünmesini nasıl sağladığını gösteriyor.

Hareket izleme

Telefonunuz dünya üzerinde hareket ederken ARCore, telefonun etrafındaki dünyaya göre nerede olduğunu anlamak için eş zamanlı yerelleştirme ve haritalama (SLAM) adlı bir süreç kullanır. ARCore, yakalanan kamera görüntüsünde özellik noktaları adı verilen, görsel olarak farklı özellikler tespit eder ve konumdaki değişikliğini hesaplamak için bu noktaları kullanır. Görsel bilgiler, kameranın zaman içinde dünyaya göre konumunu (konum ve yönü) tahmin etmek için cihazın IMU'dan alınan hareketsiz ölçümlerle birleştirilir.

Geliştiriciler, 3D içeriğinizi oluşturan sanal kameranın pozunu, ARCore tarafından sağlanan cihaz kamerasının pozisyonuyla hizalayarak, sanal içeriği doğru perspektiften oluşturabilirler. Oluşturulan sanal görüntü, cihazın kamerasından alınan görüntünün üzerine yerleştirilebilir ve sanal içerik gerçek dünyanın bir parçası gibi görünür.

Çevreyi anlama

ARCore, özellik noktalarını ve düzlemleri algılayarak gerçek dünya ortamını anlama özelliğini sürekli olarak geliştiriyor.

ARCore, tablo veya duvar gibi ortak yatay veya dikey yüzeylerde bulunan özellik noktalarının kümelerini arar ve bu yüzeyleri, uygulamanızda geometrik düzgünler olarak kullanılabilir hale getirir. ARCore, her bir geometrik düzlemin sınırını da belirleyebilir ve bu bilgileri uygulamanıza sunabilir. Bu bilgileri, düz yüzeylerin üzerinde duran sanal nesneleri yerleştirmek için kullanabilirsiniz.

ARCore, düzlemleri algılamak için özellik noktalarını kullandığından beyaz duvar gibi dokusu olmayan düz yüzeyler düzgün bir şekilde algılanmayabilir.

Derinliği anlama

ARCore, desteklenen bir cihazdaki ana RGB kamerayı kullanarak derinlik haritaları, yani belirli bir noktadan yüzeyler arasındaki mesafeyle ilgili veriler içeren resimler oluşturabilir. Derinlik haritasında sağlanan bilgileri, sanal nesnelerin gözlemlenen yüzeylerle doğru bir şekilde çarpışmasını veya gerçek dünyadaki nesnelerin önünde ya da arkasında görünmesini sağlamak gibi etkileyici ve gerçekçi kullanıcı deneyimleri sunmak için kullanabilirsiniz.

Hafif tahmin

ARCore, bulunduğu ortamın aydınlatmasıyla ilgili bilgileri algılayabilir ve belirli bir kamera görüntüsünün ortalama yoğunluğunu ve renk düzeltmesini sunabilir. Bu bilgiler, sanal nesnelerinizi bulundukları ortamla aynı koşullar altında ışıklandırmanızı sağlayarak gerçekçilik hissini artırır.

Kullanıcı etkileşimi

ARCore, telefonun ekranına karşılık gelen (x, y) koordinatını (dokunarak veya uygulamanızın desteklemesini istediğiniz başka bir etkileşimle sağlanır) almak için vuruş testini kullanır ve bir ışın, kameranın dünya görünümüne yansıtılarak ışın kesiştiği tüm geometrik düzlemleri veya özellik noktalarını, dünya uzayda o kesişimin pozuyla birlikte döndürür. Bu, kullanıcıların ortamdaki nesneleri seçmesine veya bunlarla başka bir şekilde etkileşimde bulunmasına olanak tanır.

Yönlü noktalar

Yönlü noktalar, sanal nesneleri açılı yüzeylere yerleştirmenize olanak tanır. Bir özellik noktası döndüren isabet testi yaptığınızda, ARCore yakındaki özellik noktalarına bakar ve bu noktaları kullanarak belirli bir özellik noktasındaki yüzeyin açısını tahmin eder. ARCore, ilgili açıyı dikkate alan bir poz verir.

ARCore, yüzeyin açısını algılamak için özellik noktalarından oluşan kümeler kullandığından, beyaz duvar gibi doku içermeyen yüzeyler düzgün bir şekilde algılanmayabilir.

Sabit reklamlar ve izlenebilirler

ARCore kendi konumunu ve çevresini daha iyi kavradıkça pozlar değişebilir. Bir sanal nesne yerleştirmek istediğinizde ARCore'un nesnenin konumunu zaman içinde izlemesini sağlamak için bir bağlayıcı tanımlamanız gerekir. Çoğu zaman kullanıcı etkileşiminde açıklandığı gibi, isabet testi tarafından döndürülen poza dayalı bir çapa oluşturursunuz.

Pozların değişebilmesi, ARCore'un geometrik düzlemler ve özellik noktaları gibi çevresel nesnelerin konumunu zaman içinde güncelleyebileceği anlamına gelir. Uçaklar ve noktalar, takip edilebilir olarak adlandırılan özel bir nesne türüdür. Adından da anlaşılacağı gibi bunlar, ARCore'un zaman içinde izleyeceği nesnelerdir. Sanal nesneleri belirli izlenebilir öğelere sabitleyerek, sanal nesneniz ile izlenebilir öğe arasındaki ilişkinin cihaz etrafta hareket etse bile sabit kalmasını sağlayabilirsiniz. Yani masanıza sanal bir Android heykelciği yerleştirirseniz, ARCore daha sonra masayla ilişkili geometrik düzlemin pozunu ayarlarsa Android heykelciği tablonun üstünde kalır.

Daha fazla bilgi için Çapalarla çalışma bölümüne bakın.

Genişletilmiş Resimler

Artırılmış Resimler, ürün ambalajı veya film afişleri gibi belirli 2D resimlere yanıt verebilen AR uygulamaları geliştirmenize olanak tanıyan bir özelliktir. Kullanıcılar, telefonlarının kameralarını belirli resimlere doğrulttuklarında AR deneyimlerini tetikleyebilir. Örneğin, telefonlarının kamerasını bir film afişine doğrultabilir ve bir karakterin ön plana çıkıp bir sahne canlanmasını sağlayabilirler.

ARCore, hareket eden bir otobüsün yanındaki ilan tahtası gibi hareketli görüntüleri de izler.

Görüntüler çevrimdışı olarak derlenerek bir resim veritabanı oluşturulabilir veya resimler cihazdan gerçek zamanlı olarak tek tek eklenebilir. ARCore, kaydedildikten sonra bu görüntüleri ve görüntülerin sınırlarını algılar ve ilgili pozu döndürür.

Paylaşılıyor

ARCore Cloud Anchor API, Android ve iOS cihazlar için ortak çalışmaya dayalı veya çok oyunculu uygulamalar oluşturmanıza olanak tanır.

Cloud Anchor, cihaz tarafından barındırma için buluta sabit bir bağlantı ve yakındaki özellik noktalarını gönderir. Bu sabit reklamlar, aynı ortamdaki Android veya iOS cihazlardaki diğer kullanıcılarla paylaşılabilir. Bu, uygulamaların bu sabitlere ekli aynı 3D nesneleri oluşturarak kullanıcıların eşzamanlı olarak aynı AR deneyimini yaşamasını sağlar.

Daha fazla bilgi

Dilediğiniz platformda AR deneyimleri oluşturarak bu kavramları uygulamaya başlayın.