เรียกใช้แอป AR ในโปรแกรมจําลอง Android

ใช้โปรแกรมจําลอง Android เพื่อทดสอบสถานการณ์ AR โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์จริง โปรแกรมจําลอง Android ช่วยให้คุณเรียกใช้แอป ARCore ในสภาพแวดล้อมเสมือนจริงได้ด้วยอุปกรณ์จําลองที่คุณควบคุม

ตั้งค่าสภาพแวดล้อมการพัฒนา

ข้อกําหนดของซอฟต์แวร์:

ดาวน์โหลดเครื่องมือ Android Studio และ SDK สําหรับ ARCore

 1. ติดตั้ง Android Studio 3.1 ขึ้นไป

 2. ใน Android Studio ให้ไปที่ Preferences > Appearance and Behavior > System Settings > Android SDK

 3. เลือกแท็บ SDK Platforms แล้วตรวจสอบ Show Package Details

  ในส่วน Android เวอร์ชันที่เหมาะสม ให้เลือกดังนี้
  Google APIs Intel x86 Atom System Image API ระดับ 27 ขึ้นไป

 4. เลือกแท็บ SDK Tools แล้วเพิ่ม Android Emulator 27.2.9 ขึ้นไป

 5. คลิก OK เพื่อติดตั้งแพ็กเกจและเครื่องมือที่เลือก

 6. คลิก OK อีกครั้งเพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง

 7. Accept ข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิสําหรับโปรแกรมติดตั้งคอมโพเนนต์

 8. คลิก Finish

สร้างอุปกรณ์เสมือนจริงด้วยการรองรับ AR

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่วิธีการสร้างอุปกรณ์เสมือนของ Android Studio

สร้างอุปกรณ์เสมือน Android (AVD) ใหม่

 1. ใน Android Studio ให้เปิด AVD Manager โดยคลิก Tools > AVD Manager

 2. คลิก Create Virtual Device ที่ด้านล่างของกล่องโต้ตอบ AVD Manager

 3. เลือกหรือสร้างโปรไฟล์ฮาร์ดแวร์โทรศัพท์ที่ต้องการ แล้วเลือก Next

 4. เลือกรูปภาพระบบ x86 หรือ x86_64 ที่ใช้ API ระดับ 27 ขึ้นไป แล้วเลือก Next

  • แม้ว่าอุปกรณ์ ARCore จะรองรับใน API ระดับ 24 ขึ้นไป แต่การรองรับโปรแกรมจําลอง Android ต้องใช้ API ระดับ 27 ขึ้นไป

  • รองรับเฉพาะสถาปัตยกรรม Android Emulator ที่ใช้ x86 เท่านั้น ตอนนี้ระบบยังไม่รองรับสถาปัตยกรรมอื่นๆ เช่น arm64-v8a, armeabi-v7

 5. วิธียืนยันว่าอุปกรณ์เสมือนได้รับการกําหนดค่าอย่างถูกต้อง

  • คลิก Show Advanced Settings

  • ตรวจสอบว่าได้ตั้งค่า Camera Back เป็น VirtualScene

 6. คลิก Finish เพื่อสร้าง AVD

เรียกใช้แอป

ทดสอบแอป ARCore ในอุปกรณ์เสมือนจริงที่ AR รองรับในโปรแกรมจําลอง โดยทําตามวิธีการของ Android Studio เพื่อเรียกใช้แอปในโปรแกรมจําลอง Android

อัปเดตบริการ Google Play สําหรับ AR

เวอร์ชันของบริการ Google Play สําหรับ AR ในโปรแกรมจําลองอาจไม่เป็นปัจจุบัน ทําตามวิธีการต่อไปนี้เพื่ออัปเดต

 1. ดาวน์โหลด Google_Play_Services_for_AR_1.35.0_x86_for_emulator.apk ล่าสุดจากหน้าการเปิดตัวของ GitHub

 2. ติดตั้ง APK ที่ดาวน์โหลดไว้ใน AVD แต่ละรายการที่คุณต้องการใช้:

  เริ่ม AVD ที่ต้องการ จากนั้นลาก APK ที่ดาวน์โหลดจากโฟลเดอร์ระบบ (เช่น Downloads) ลงในโปรแกรมจําลองที่ทํางานอยู่ หรือติดตั้งโดยใช้ adb ขณะที่อุปกรณ์เสมือนทํางานอยู่

  adb install -r Google_Play_Services_for_AR_1.35.0_x86_for_emulator.apk

ทําตามขั้นตอนเหล่านี้ซ้ําสําหรับ AVD เพิ่มเติมที่ต้องการใช้

ควบคุมโหมดเสมือนจริง

เมื่อแอปเชื่อมต่อกับ ARCore คุณจะเห็นการวางซ้อนที่อธิบายวิธีควบคุมกล้องและแถบสถานะใต้หน้าต่างโปรแกรมจําลอง

ย้ายกล้องเสมือน

กด Option (macOS) หรือ Alt (Linux หรือ Windows) ค้างไว้เพื่อเข้าถึงการควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้อง ใช้การควบคุมต่อไปนี้เพื่อย้ายกล้อง

แพลตฟอร์ม แอ็กชัน สิ่งที่ต้องทำ
macOS เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา กด Option ค้างไว้ จากนั้นกด A หรือ D
เลื่อนขึ้นหรือลง กด Option ค้างไว้ จากนั้นกด Q หรือ E
เลื่อนไปข้างหน้าหรือย้อนกลับ กด Option ค้างไว้ จากนั้นกด W หรือ S
เปลี่ยนการวางแนวอุปกรณ์ กด Option + เลื่อนเมาส์ค้างไว้
Linux หรือ Windows เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา กด Alt ค้างไว้ + กด A หรือ D
เลื่อนขึ้นหรือลง กด Alt ค้างไว้ จากนั้นกด Q หรือ E
เลื่อนไปข้างหน้าหรือย้อนกลับ กด Alt ค้างไว้ + กด W หรือ S
เปลี่ยนการวางแนวอุปกรณ์ กด Alt ค้างไว้ + เลื่อนเมาส์

ปล่อย Option หรือ Alt เพื่อกลับไปที่โหมดอินเทอร์แอกทีฟในโปรแกรมจําลอง

ใช้แท็บ Virtual Sensors ในการควบคุมเพิ่มเติมเพื่อตําแหน่งอุปกรณ์ที่แม่นยําขึ้น

เพิ่ม Augmented Photos ไปยังฉาก

โหลดรูปภาพลงในสภาพแวดล้อมจําลองของโปรแกรมจําลองเพื่อทดสอบรูปภาพเสริม

ใช้แท็บ Camera ใน Extended controls เพื่อเพิ่มหรือแก้ไข Scene images ตําแหน่งของรูปภาพมี 2 ตําแหน่ง คือ บนผนังและบนโต๊ะ

หากต้องการดูตําแหน่งของรูปภาพเหล่านี้ในฉาก ให้เปิดโปรแกรมจําลอง จากนั้นย้ายกล้องไปยังพื้นที่รับประทานอาหารผ่านประตูที่อยู่หลังตําแหน่งเริ่มต้นของกล้อง

เคล็ดลับการแก้ปัญหา

 • หากแอป ARCore เปิดขึ้นและเห็นข้อความ "อุปกรณ์นี้ไม่รองรับ AR" ให้ตรวจสอบการแก้ไขบนอิมเมจระบบ ตรวจสอบว่าคุณใช้ API ระดับ 27 การแก้ไข 4 ขึ้นไป

 • หากแอป ARCore เปิดกล้องไม่ได้เมื่อเปิดตัว ให้ตรวจสอบว่าได้ตั้งค่า Camera Back เป็น VirtualScene ตามที่อธิบายไว้ในขั้นตอนการกําหนดค่าด้านบน

 • หากแอป ARCore เปิดไม่สําเร็จโดยมีข้อความแสดงข้อผิดพลาด "สร้างเซสชัน AR ไม่สําเร็จ" ให้ตรวจสอบบันทึกของแอป หากคุณเห็น java.lang.UnsatisfiedLinkError ที่มีข้อความที่มี /lib/arm/libarcore_c.so" is for EM_ARM (40) instead of EM_386 (3) แสดงว่าคุณอาจติดตั้ง APK ของบริการ Google Play สําหรับ AR เวอร์ชันที่ไม่ถูกต้อง สร้างอุปกรณ์เสมือนจริงเครื่องใหม่และติดตั้งเวอร์ชัน x86