Giới thiệu về API Google Drive

API Google Drive cho phép bạn tạo các ứng dụng tận dụng bộ nhớ trên đám mây của Google Drive. Bạn có thể phát triển các ứng dụng tích hợp với Drive, cũng như tạo chức năng mạnh mẽ trong ứng dụng của mình bằng API Drive.

Sơ đồ này cho thấy mối quan hệ giữa ứng dụng Drive, Drive và API Drive:

Giới thiệu về Google Drive
Hình 1. Sơ đồ mối quan hệ API Google Drive.

Các thuật ngữ này xác định các thành phần chính được minh hoạ trong Hình 1:

Google Drive
Dịch vụ lưu trữ tệp trên đám mây của Google cung cấp cho người dùng một không gian lưu trữ cá nhân, có tên là Drive của tôi và tùy chọn để truy cập vào các thư mục dùng chung được gọi là bộ nhớ dùng chung.
API Google Drive
API REST cho phép bạn tận dụng bộ nhớ Drive ngay trong ứng dụng.
Ứng dụng Google Drive
Ứng dụng tận dụng Drive làm giải pháp lưu trữ.
Giao diện người dùng Google Drive
Giao diện người dùng của Google giúp quản lý các tệp được lưu trữ trên Drive. Nếu ứng dụng của bạn là ứng dụng dạng trình chỉnh sửa (chẳng hạn như bảng tính hoặc trình xử lý văn bản), thì bạn có thể tích hợp với giao diện người dùng trên Drive để tạo và mở tệp trong ứng dụng của mình.
Drive của tôi
Vị trí bộ nhớ Drive mà một người dùng cụ thể sở hữu. Bạn có thể chia sẻ các tệp được lưu trữ trên Drive của tôi với người dùng khác, nhưng quyền sở hữu nội dung đó vẫn dành riêng cho một người dùng cụ thể.
OAuth 2.0
Giao thức cấp phép mà API Google Drive yêu cầu để xác thực người dùng ứng dụng. Nếu sử dụng tính năng Đăng nhập bằng Google, ứng dụng của bạn sẽ xử lý quy trình OAuth 2.0 và mã truy cập ứng dụng.
Bộ nhớ dùng chung
Vị trí bộ nhớ Drive sở hữu các tệp mà nhiều người dùng cùng cộng tác. Bất kỳ người dùng nào có quyền truy cập vào bộ nhớ dùng chung đều có quyền truy cập vào tất cả các tệp trong bộ nhớ dùng chung đó. Người dùng cũng có thể được cấp quyền truy cập vào từng tệp bên trong bộ nhớ dùng chung.

Bạn có thể làm gì với API Drive?

Bạn có thể sử dụng API Drive để:

  • Tải tệp xuống từ Drive và tải tệp lên Drive.
  • Tìm tệp và thư mục lưu trữ trong Drive. Tạo các truy vấn tìm kiếm phức tạp trả về bất kỳ trường siêu dữ liệu tệp nào trong tài nguyên Files.
  • Cho phép người dùng chia sẻ tệp, thư mục và bộ nhớ để cộng tác về nội dung.
  • Kết hợp với Google Picker API để tìm kiếm tất cả các tệp trong Drive, sau đó trả về tên tệp, URL, ngày sửa đổi gần nhất và người dùng.
  • Tạo các lối tắt của bên thứ ba là các đường liên kết ngoài đến dữ liệu được lưu trữ bên ngoài Drive, trong một kho dữ liệu hoặc hệ thống lưu trữ đám mây khác.
  • Tạo một thư mục Drive chuyên dụng để lưu trữ dữ liệu dành riêng cho ứng dụng để ứng dụng không thể truy cập vào tất cả nội dung của người dùng được lưu trữ trong Drive.
  • Tích hợp ứng dụng hỗ trợ Drive của bạn với giao diện người dùng Drive sử dụng giao diện người dùng Google Drive. Đây là giao diện người dùng web tiêu chuẩn của Google mà bạn có thể dùng để tạo, sắp xếp, khám phá và chia sẻ tệp trên Drive.
  • Áp dụng nhãn cho tệp trên Drive, đặt giá trị cho trường nhãn, đọc giá trị của trường nhãn trên tệp và tìm tệp bằng cách sử dụng điều khoản về siêu dữ liệu của nhãn được phân loại theo nhãn tuỳ chỉnh.

Các bước tiếp theo