Biblioteka klienta PHP

Biblioteka klienta PHP jest dostępna na stronie https://github.com/googleads/google-ads-php i jest dostępna w ramach systemów zarządzania zależnościami:

Minimalną wersję PHP obsługującą tę bibliotekę możesz sprawdzić na stronie composer.json. Wersja jest określana jako wartość php klucza require. Biblioteka jest zgodna z harmonogramem wyłączenia języka PHP i aktualizuje plik composer.json od 4 do 5 miesięcy od daty zakończenia cyklu życia minimalnej wymaganej wersji PHP. Aktualizacja jest wykorzystywana mniej więcej raz w roku, bo zawiera już obsługiwane wersje PHP.

Jak wskazano w zasadzie composer.json, biblioteka korzysta z gRPC. Zanim użyjesz tej biblioteki, przeczytaj artykuły Pierwsze kroki i Podstawowe użycie.

Aby skonfigurować bibliotekę klienta przy użyciu protokołu OAuth, zapoznaj się z tymi przewodnikami:

W tych przewodnikach znajdziesz informacje o funkcjach i narzędziach biblioteki: