Mã mẫu

Chọn nền tảng: Android iOS JavaScript

Kho lưu trữ Google Maps trên GitHub bao gồm một số mẫu minh hoạ việc sử dụng SDK Maps dành cho Android trong ứng dụng Android. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy các đoạn mã trên từng trang trong hướng dẫn dành cho nhà phát triển này.

Mẫu hoạt động trên bản đồ trên GitHub

Kho lưu trữ Apidemos trên GitHub chứa một ứng dụng mẫu, bao gồm một số hoạt động minh họa cách sử dụng phổ biến của API. Bạn có thể nhập và tạo ứng dụng, xem bản minh hoạ và sử dụng mã mẫu được cung cấp làm điểm xuất phát cho ứng dụng của mình.

Khi chạy ứng dụng mẫu, bạn sẽ thấy danh sách bản minh hoạ có sẵn mà bạn có thể chạy trên thiết bị của mình. Chọn một trong các lựa chọn. Ví dụ: nhấp vào Bản đồ cơ bản.

Khắc phục sự cố: Nếu ứng dụng mẫu chạy thành công nhưng bạn không thấy bản đồ, hãy kiểm tra để chắc chắn rằng bạn đã thêm khoá API vào tệp kê khai của ứng dụng, như mô tả trong hướng dẫn đăng ký.

Ứng dụng mẫu cho bản đồ trên Wear OS

Bạn có thể dùng một ứng dụng mẫu trên GitHub mà bạn có thể dùng làm điểm xuất phát khi tạo một ứng dụng cho thiết bị đeo. Ứng dụng mẫu này hướng dẫn bạn cách thiết lập một Google Map cơ bản trên Wear OS.

Các đoạn mã trong hướng dẫn dành cho nhà phát triển

Mỗi trang trong hướng dẫn dành cho nhà phát triển bao gồm các đoạn mã minh hoạ một tính năng cụ thể của API. Ví dụ: xem hướng dẫn cho đối tượng bản đồ, điểm đánh dấu, hình dạng và các trang khác trong hướng dẫn này.