Mã mẫu

Chọn nền tảng: Android iOS JavaScript

Kho lưu trữ Google Maps trên GitHub bao gồm một số mẫu minh hoạ việc sử dụng SDK Maps dành cho Android trong ứng dụng Android của bạn. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy đoạn mã trên từng trang của hướng dẫn này.

Mẫu các hoạt động trên bản đồ trên GitHub

Kho lưu trữ ApiDemos trên GitHub chứa một ứng dụng mẫu, bao gồm một số hoạt động minh hoạ cách sử dụng phổ biến của API này. Bạn có thể nhập và tạo ứng dụng, xem bản minh hoạ và sử dụng mã mẫu được cung cấp làm điểm xuất phát cho ứng dụng của mình.

Khi chạy ứng dụng mẫu, ứng dụng đó sẽ hiển thị danh sách các bản minh hoạ hiện có mà bạn có thể chạy trên thiết bị của riêng mình. Chọn một trong các lựa chọn. Ví dụ, nhấp vào Basic Map (Bản đồ cơ bản).

Khắc phục sự cố: Nếu ứng dụng mẫu chạy thành công nhưng không thấy bản đồ, hãy kiểm tra để đảm bảo bạn đã thêm khoá API vào tệp kê khai của ứng dụng, như mô tả trong hướng dẫn đăng ký.

Ứng dụng mẫu cho Maps trên Wear OS

Một ứng dụng mẫu có sẵn trên GitHub, bạn có thể sử dụng ứng dụng này làm điểm xuất phát khi xây dựng một ứng dụng cho thiết bị đeo. Mẫu này cho bạn biết cách thiết lập Google Maps cơ bản trên Wear OS.

Đoạn mã trong hướng dẫn dành cho nhà phát triển

Mỗi trang trong hướng dẫn dành cho nhà phát triển đều có các đoạn mã minh hoạ một tính năng cụ thể của API. Ví dụ: xem hướng dẫn cho đối tượng bản đồ, điểm đánh dấu, hình dạng và các trang khác trong hướng dẫn này.