Hãy thử thế hệ tiếp theo của các tính năng Chỉ đường với API Tuyến đường, hiện có sẵn trong Xem trước.

Bản minh hoạ API Chỉ đường

Bản minh hoạ này cho bạn biết cách sử dụng API Chỉ đường để nhận thông tin chỉ đường lái xe từ vị trí này đến vị trí khác. Bạn có thể chạy bản minh hoạ này mà không mất phí. Việc chỉ chạy bản minh họa này không vượt quá hạn mức hằng tháng của bạn.

Để sử dụng API Chỉ đường, hãy hoàn thành các bước thiết lập bắt buộc bằng cách nhấp qua các thẻ sau:

Bước 1

Bảng điều khiển

 1. Trong Google Cloud Console, trên trang bộ chọn dự án, hãy nhấp vào Create Project (Tạo dự án) để bắt đầu tạo một dự án Cloud Platform mới.

  Chuyển đến trang bộ chọn dự án

 2. Hãy nhớ bật tính năng thanh toán cho dự án Cloud của bạn. Xác nhận rằng bạn đã bật tính năng thanh toán cho dự án của mình.

  Google Cloud cung cấp bản dùng thử miễn phí 0 USD. Thời gian dùng thử sẽ kết thúc sau 90 ngày hoặc sau khi tài khoản tích luỹ được khoản phí trị giá 300 đô la, tuỳ vào điều kiện nào đến trước. Huỷ bất cứ lúc nào. Nền tảng Google Maps có khoản tín dụng hằng tháng trị giá 200 USD. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Tín dụng thanh toánThanh toán.

SDK đám mây

gcloud projects create "PROJECT"

Hãy đọc thêm về Google Cloud SDK , Cài đặt SDK Cloud và các lệnh sau:

Bước 2

Để sử dụng Nền tảng Google Maps, bạn phải bật API hoặc SDK mà bạn định sử dụng cho dự án của mình.

Bảng điều khiển

Bật API Chỉ đường

SDK đám mây

gcloud services enable \
  --project "PROJECT" \
  "directions-backend.googleapis.com"

Hãy đọc thêm về Google Cloud SDK , Cài đặt SDK Cloud và các lệnh sau:

Bước 3

Bước này chỉ trải qua quy trình tạo Khoá API. Nếu sử dụng Khoá API trong phiên bản chính thức, bạn nên hạn chế khoá API của mình. Bạn có thể tìm thêm thông tin trên trang Sử dụng khoá API cho từng sản phẩm.

Khoá API là giá trị nhận dạng riêng biệt để xác thực các yêu cầu liên kết với dự án của bạn cho mục đích sử dụng và thanh toán. Bạn phải liên kết ít nhất một khoá API với dự án của mình.

Cách tạo khoá API:

Bảng điều khiển

 1. Chuyển đến trang Google Maps Platform > Thông tin xác thực.

  Chuyển đến trang Thông tin xác thực

 2. Trên trang Thông tin xác thực, hãy nhấp vào Tạo thông tin xác thực > Khoá API.
  Hộp thoại đã tạo khoá API hiển thị khoá API mới tạo.
 3. Nhấp vào Đóng.
  Khóa API mới được liệt kê trên trang Thông tin xác thực trong Khóa API.
  (Hãy nhớ hạn chế khoá API trước khi sử dụng trong phiên bản chính thức.)

SDK đám mây

gcloud alpha services api-keys create \
  --project "PROJECT" \
  --display-name "DISPLAY_NAME"

Hãy đọc thêm về Google Cloud SDK , Cài đặt SDK Cloud và các lệnh sau:

Tìm chỉ đường

Để nhận chỉ đường lái xe từ Disneyland đến Universal Studios, Hollywood ở định dạng JSON, hãy nhập URL vào trình duyệt web của bạn và thay thế YOUR_API_KEY bằng Khoá API:

https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?origin=Disneyland&destination=Universal+Studios+Hollywood&key=YOUR_API_KEY

Bạn sẽ nhận được phản hồi JSON sau:

  {
    "geocoded_waypoints" : [
     {
       "geocoder_status" : "OK",
       "place_id" : "ChIJRVY_etDX3IARGYLVpoq7f68",
       "types" : [
        "bus_station",
        "transit_station",
        "point_of_interest",
        "establishment"
       ]
     },
     {
       "geocoder_status" : "OK",
       "partial_match" : true,
       "place_id" : "ChIJp2Mn4E2-woARQS2FILlxUzk",
       "types" : [ "route" ]
     }
    ],
    "routes" : [
     {
       "bounds" : {
        "northeast" : {
          "lat" : 34.1330949,
          "lng" : -117.9143879
        },
        "southwest" : {
          "lat" : 33.8068768,
          "lng" : -118.3527671
        }
       },
       "copyrights" : "Map data ©2016 Google",
       "legs" : [
        {
          "distance" : {
           "text" : "35.9 mi",
           "value" : 57824
          },
          "duration" : {
           "text" : "51 mins",
           "value" : 3062
          },
          "end_address" : "Universal Studios Blvd, Los Angeles, CA 90068, USA",
          "end_location" : {
           "lat" : 34.1330949,
           "lng" : -118.3524442
          },
          "start_address" : "Disneyland (Harbor Blvd.), S Harbor Blvd, Anaheim, CA 92802, USA",
          "start_location" : {
           "lat" : 33.8098177,
           "lng" : -117.9154353
          },

   ... Additional results shortened in this example[] ...


       "overview_polyline" : {
        "points" : "knjmEnjunUbKCfEA?_@]@kMBeE@qIIoF@wH@eFFk@WOUI_@?u@j@k@`@EXLTZHh@Y`AgApAaCrCUd@cDpDuAtAoApA{YlZiBdBaIhGkFrDeCtBuFxFmIdJmOjPaChDeBlDiAdD}ApGcDxU}@hEmAxD}[tt@yNb\\yBdEqFnJqB~DeFxMgK~VsMr[uKzVoCxEsEtG}BzCkHhKWh@]t@{AxEcClLkCjLi@`CwBfHaEzJuBdEyEhIaBnCiF|K_Oz\\
        {MdZwAbDaKbUiB|CgCnDkDbEiE|FqBlDsLdXqQra@kX|m@aF|KcHtLm@pAaE~JcTxh@w\\`v@gQv`@}F`MqK`PeGzIyGfJiG~GeLhLgIpIcE~FsDrHcFfLqDzH{CxEwAbBgC|B}F|DiQzKsbBdeA{k@~\\oc@bWoKjGaEzCoEzEwDxFsUh^wJfOySx[uBnCgCbCoFlDmDvAiCr@eRzDuNxC_EvAiFpCaC|AqGpEwHzFoQnQoTrTqBlCyDnGmCfEmDpDyGzGsIzHuZzYwBpBsC`CqBlAsBbAqCxAoBrAqDdDcNfMgHbHiPtReBtCkD|GqAhBwBzBsG~FoAhAaCbDeBvD_BlEyM``@uBvKiA~DmAlCkA|B}@lBcChHoJnXcB`GoAnIS~CIjFDd]A|QMlD{@jH[vAk@`CoGxRgPzf@aBbHoB~HeMx^eDtJ}BnG{DhJU`@mBzCoCjDaAx@mAnAgCnBmAp@uAj@{Cr@wBPkB@kBSsEW{GV}BEeCWyAWwHs@qH?
        cIHkDXuDn@mCt@mE`BsH|CyAp@}AdAaAtAy@lBg@pCa@jE]fEcBhRq@pJKlCk@hLFrB@lD_@xCeA`DoBxDaHvM_FzImDzFeCpDeC|CkExDiJrHcBtAkDpDwObVuCpFeCdHoIl\\uBjIuClJsEvMyDbMqAhEoDlJ{C|J}FlZuBfLyDlXwB~QkArG_AnDiAxC{G|OgEdLaE`LkBbEwG~KgHnLoEjGgDxCaC`BuJdFkFtCgCnBuClD_HdMqEzHcBpB_C|BuEzCmPlIuE|B_EtDeBhCgAdCw@rCi@|DSfECrCAdCS~Di@jDYhA_AlC{AxCcL`U{GvM_DjFkBzBsB`BqDhBaEfAsTvEmEr@iCr@qDrAiFnCcEzCaE~D_@JmFdGQDwBvCeErEoD|BcFjC}DbEuD~D`@Zr@h@?d@Wr@}@vAgCbEaHfMqA`Cy@dAg@bAO`@gCi@w@W"
       },
       "summary" : "I-5 N and US-101 N",
       "warnings" : [],
       "waypoint_order" : []
     }
    ],
    "status" : "OK"
  }

Chúc mừng bạn! Bạn đã thiết lập và gọi API Chỉ đường thành công để nhận chỉ đường.

Dọn dẹp

Bạn có thể xoá dự án trên Google Cloud của mình để ngừng thanh toán cho tất cả tài nguyên được sử dụng trong dự án đó.

 1. Trong Google Cloud Console, hãy chuyển đến trang Quản lý tài nguyên:

  Chuyển đến trang Quản lý tài nguyên

 2. Nếu dự án mà bạn định xóa được đính kèm vào một tổ chức, hãy chọn và mở rộng danh sách tổ chức ở đầu trang.
 3. Trong danh sách dự án, hãy chọn dự án mà bạn muốn xoá rồi nhấp vào Xoá.
 4. Trong hộp thoại, hãy nhập mã dự án rồi nhấp vào Tắt để xóa dự án.

Các bước tiếp theo