Biblioteka wizualizacji

Przegląd

Interfejs Maps JavaScript API korzysta z bibliotek, które udostępniają dodatkowe funkcje. Biblioteka visualization zawiera klasę HeatmapLayer, której możesz używać do wizualizacji intensywności danych w punktach geograficznych.

Na przykład samouczek mapowania trzęsień ziemi używa klasy HeatMapLayer do zaznaczania lokalizacji i intensywności trzęsień ziemi oraz przedstawia kod krok po kroku.

Korzystanie z biblioteki

Biblioteka wizualizacji to samodzielna biblioteka, niezależna od głównego kodu interfejsu Maps JavaScript API. Aby korzystać z funkcji zawartych w tej bibliotece, musisz ją najpierw wczytać za pomocą parametru libraries w adresie URL wczytywania interfejsu Maps JavaScript API:

<script async
    src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=YOUR_API_KEY&loading=async&libraries=visualization&callback=initMap">
</script>