Hiểu cách nội dung AMP hiển thị trong kết quả tìm kiếm

Google Tìm kiếm lập chỉ mục các trang AMP để cung cấp trải nghiệm web nhanh, đáng tin cậy. Khi có trang AMP, trang đó có thể hiển thị trong kết quả tìm kiếm trên thiết bị di động dưới dạng một phần của kết quả nhiều định dạng và băng chuyền. Để biết thêm thông tin về lợi ích của việc sử dụng AMP, hãy xem các nghiên cứu điển hình của Dự án AMP.

Trong kết quả tìm kiếm trên thiết bị di động, biểu tượng AMP giúp người dùng nhanh chóng xác định các trang tải nhanh và mượt. Khi người dùng chọn một trang AMP, Google Tìm kiếm sẽ truy xuất trang từ Google AMP Cache. Việc này sẽ kích hoạt nhiều tính năng tối ưu hóa tải mà thường sẽ giúp các trang này hiển thị ngay lập tức, chẳng hạn như kết xuất trước. Hiện tại, các trang AMP trên máy tính để bàn không hiển thị với tính năng nhiều định dạng (như biểu trưng AMP và băng chuyền) và không được phân phát từ Google AMP Cache/Trình xem AMP. Các trang AMP chính tắc hoạt động giống như các kết quả thông thường.

Trang AMP của bạn trong kết quả Google Tìm kiếm

Nội dung AMP của bạn có thể xuất hiện trong kết quả Google Tìm kiếm dưới dạng băng chuyền và kết quả nhiều định dạng. Băng chuyền là một băng chứa nhiều kết quả nhiều định dạng thuộc cùng loại. Một băng chuyền duy nhất cũng có thể chứa các công thức nấu ăn, bài viết và tin bài bằng hình ảnh từ các trang web khác nhau (ví dụ: Tin bài hàng đầu). Kết quả nhiều định dạng là kết quả bao gồm kiểu, hình ảnh và các tính năng khác. Để biết thêm thông tin, hãy xem Giới thiệu về tính năng tìm kiếm.

Các tính năng tìm kiếm hoạt động với AMP

Bạn có thể thêm dữ liệu có cấu trúc để làm cho trang của bạn đủ điều kiện xuất hiện trong băng chuyền và kết quả nhiều định dạng. Tuy nhiên, việc đủ điều kiện cho một tính năng Tìm kiếm không đảm bảo rằng tính năng đó sẽ hiển thị.

Nếu có các trang trùng lặp chứa nội dung giống nhau, bạn nên đặt cùng một dữ liệu có cấu trúc trên tất cả các trang trùng lặp, không chỉ trên trang chính tắc. Để biết thêm thông tin về vị trí, hãy xem phần Nguyên tắc chung về dữ liệu có cấu trúc.

Loại tính năng tìm kiếm

Băng chuyền tin bài hàng đầu: Một băng chuyền bao gồm các bài viết, blog trực tiếp và video. Để giúp Google hiểu rõ hơn về trang của bạn, hãy thêm dữ liệu có cấu trúc vào trang cho một hoặc nhiều loại giản đồ sau (tùy thuộc vào loại nội dung của bạn):

Băng chuyền tin bài hàng đầu trong kết quả Tìm kiếm

Băng chuyền lưu trữ: Một băng chuyền chứa nhiều kết quả nhiều định dạng thuộc cùng loại Để giúp Google hiểu rõ hơn về trang của bạn, hãy thêm dữ liệu có cấu trúc vào trang cho một hoặc nhiều loại giản đồ sau (tùy thuộc vào loại nội dung của bạn):

Băng chuyền lưu trữ trong kết quả Tìm kiếm

Kết quả nhiều định dạng: Một kết quả bao gồm kiểu, hình ảnh và các tính năng khác. Để giúp Google hiểu rõ hơn về trang của bạn, hãy thêm dữ liệu có cấu trúc vào trang cho một hoặc nhiều loại giản đồ sau (tùy thuộc vào loại nội dung của bạn):

Kết quả nhiều định dạng trong kết quả Tìm kiếm
Câu chuyện bằng hình ảnh: Định dạng kể chuyện bằng hình ảnh trong kết quả Google Tìm kiếm cung cấp cho người dùng trải nghiệm toàn màn hình có thể nhấn. Để giúp Google hiểu rõ hơn về trang của bạn, hãy thêm thành phần amp-story, thực hiện theo các phương pháp hay nhất của Dự án AMP cho các câu chuyện AMP và thêm (các) tính năng dữ liệu có cấu trúc thích hợp. Để biết thêm thông tin về câu chuyện AMP, hãy xem Câu chuyện AMP. Câu chuyện bằng hình ảnh trong kết quả Tìm kiếm

Trình xem AMP của Google

Khi nội dung AMP của bạn được liên kết từ Google Tìm kiếm, nội dung đó có thể hiển thị trong Trình xem AMP của Google. Nội dung của bạn được lưu trữ và phân phát bởi Google AMP Cache để tối ưu hóa việc phân phối nội dung nhằm mang lại trải nghiệm người dùng tốt hơn. Miền nội dung của bạn sẽ hiển thị ở đầu Trình xem AMP của Google để người dùng biết ai là người xuất bản nội dung.

Trình xem AMP của Google là một môi trường kết hợp mà bạn có thể thu thập dữ liệu về người dùng. Việc Google thu thập dữ liệu chịu sự điều chỉnh của chính sách quyền riêng tư của Google. Là nhà xuất bản trang AMP có nội dung được hiển thị trong Trình xem AMP của Google, tập hợp dữ liệu của bạn sẽ bị chi phối bởi chính sách quyền riêng tư của bạn. Vì bạn chọn hành vi và cách thức tích hợp nhà cung cấp trong trang AMP của mình, nên bạn có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ tuân thủ phát sinh từ các lựa chọn đó.

Gửi phản hồi về...