Sản phẩm dành cho nhà phát triển

Dưới đây là các nền tảng phát triển, tiện ích tích hợp sẵn và ứng dụng Google Workspace giúp bạn nâng cao, tự động hoá hoặc kết nối với dịch vụ của mình.

Nền tảng phát triển

Tập lệnh ứng dụng

Bất kỳ ai cũng có thể sử dụng môi trường mã thấp, dựa trên web của chúng tôi để tự động hóa và cải tiến Google Workspace.
Khám phá Apps Script

API REST

Nhà phát triển nâng cao có thể sử dụng các API Google Workspace REST để tương tác theo cách có lập trình với email, lịch, tệp của người dùng và các dữ liệu khác trên Google Workspace.
Khám phá các API của Google Workspace

Các tiện ích của Google Workspace

Tiện ích bổ sung

Tuỳ chỉnh trải nghiệm người dùng bằng nội dung tương tác, phù hợp bên trong Gmail, Lịch, Drive và nhiều sản phẩm khác.
Tìm hiểu về Tiện ích bổ sung

Ứng dụng trò chuyện

Xây dựng các ứng dụng tích hợp dịch vụ của bạn với Google Chat.
Tìm hiểu về ứng dụng Chat

Các sản phẩm dành cho nhà phát triển của Google Workspace

Bảng điều khiển dành cho quản trị viên

Lớp học

Tìm kiếm trên đám mây

Gmail

Lịch Google

Google Chat

Google Tài liệu

Google Drive

Google Biểu mẫu

Google Keep

Google Meet

Google Trang tính

Google Sites (Cổ điển)

Google Trang trình bày

Google Tasks

Google Vault

Google Workspace Marketplace

Thêm...

Bảng điều khiển dành cho quản trị viên


API Cài đặt quản trị
Quản lý các chế độ cài đặt định tuyến email và SSO
API Trung tâm thông báo
Xem và quản lý thông báo của Google Workspace
API Quản lý trình duyệt Chrome qua đám mây
Quản lý thiết bị trình duyệt Chrome
API mã thông báo đăng ký trình duyệt Chrome
Quản lý mã thông báo đăng ký trình duyệt Chrome
API Quản lý máy in Chrome
Quản lý máy in CUPS trên các thiết bị ChromeOS
API Cloud Identity
Cấp phép và quản lý tài nguyên danh tính
API uỷ quyền liên hệ
Ủy quyền truy cập danh bạ cho người khác
API Chuyển dữ liệu
Di chuyển tệp từ người dùng này sang người dùng khác
API Thư mục
Quản lý người dùng và nhóm
API Danh bạ dùng chung của miền
Quản lý danh bạ bên ngoài được chia sẻ với tất cả người dùng
API kiểm tra email
Kiểm tra email, bản nháp và nội dung trò chuyện đã lưu trữ của người dùng
API Di chuyển nhóm
Di chuyển email sang tệp lưu trữ Google Groups
API Cài đặt nhóm
Quản lý các nhóm nội bộ và bên ngoài
API Trình quản lý giấy phép
Quản lý giấy phép của người dùng
API Mọi người
Xem và quản lý danh bạ cũng như hồ sơ miền
API báo cáo
Tạo báo cáo về mức sử dụng của khách hàng và người dùng
API đại lý
Quản lý đơn đặt hàng và gói đăng ký của khách hàng

Xem tất cả tài nguyên dành cho nhà phát triển của Bảng điều khiển dành cho quản trị viên

Lớp học


API Lớp học
Quản lý các khóa học, bài tập, giáo viên và nhiều nội dung khác

API Cloud Search
Tìm kiếm trong kho lưu trữ của bên thứ ba

Gmail


Tiện ích bổ sung của Google Workspace
Hiển thị thông tin theo ngữ cảnh cùng với hộp thư đến của người dùng
API Gmail
Tích hợp dịch vụ của bạn với Gmail
AMP cho Gmail
Cho phép người dùng tương tác động với nội dung email
Đánh dấu email
Thêm các thành phần tương tác vào email
API Công cụ Postmaster
Đo lường hiệu suất email
Thẻ Quảng cáo trong Gmail
Mang lại nhiều giá trị hơn cho người dùng
Tài nguyên người gửi Gmail
Thiết kế email tốt hơn
Gmail IMAP
Kết nối các ứng dụng email thay thế cho Gmail

Xem tất cả tài nguyên dành cho nhà phát triển Gmail

Lịch Google


API Lịch Google
Tích hợp dịch vụ của bạn với Lịch Google
Tiện ích bổ sung của Google Workspace
Hiển thị nội dung tương tác cùng với lịch của người dùng
API CalDAV
Truy cập vào thông tin trên lịch trên máy chủ từ xa

Xem tất cả tài nguyên dành cho nhà phát triển Lịch Google

Google Chat


API Google Chat
Tạo các ứng dụng trò chuyện do dịch vụ của bạn cung cấp
Ứng dụng Chat dành cho ứng dụng Chat
Tạo ứng dụng Chat dựa trên dữ liệu trong tài khoản của bạn

Google Drive


API Drive
Tích hợp dịch vụ của bạn với Google Drive
API Activity Activity
Nhận thông tin về hoạt động trên các tệp và thư mục
API nhãn Drive
Quản lý siêu dữ liệu liên kết với các tệp và thư mục
API Bộ chọn Google
Nhúng tiện ích bộ chọn tệp vào ứng dụng web
Tiện ích bổ sung của Google Workspace
Hiển thị nội dung tương tác cùng với tệp của người dùng

Xem tất cả tài nguyên dành cho nhà phát triển Google Drive

Google Tài liệu


API Tài liệu
Tích hợp dịch vụ của bạn với Google Tài liệu
Tiện ích bổ sung của Google Workspace
Hiển thị nội dung tương tác trong trình chỉnh sửa Tài liệu

Xem tất cả tài nguyên dành cho nhà phát triển của Google Tài liệu

Google Biểu mẫu


Tiện ích bổ sung dành cho trình chỉnh sửa
Hiển thị nội dung tương tác trong trình chỉnh sửa Biểu mẫu
API Biểu mẫu
Tích hợp dịch vụ của bạn với Google Biểu mẫu

Xem tất cả tài nguyên dành cho nhà phát triển của Google Biểu mẫu

Google Keep


API Google Keep
Tích hợp dịch vụ của bạn với Google Keep

Google Meet


SDK chia sẻ trực tiếp
Đồng bộ hoá trải nghiệm cho người tham gia trên Google Meet

Google Trang tính


API Trang tính
Tích hợp dịch vụ của bạn với Google Trang tính
Macro và chức năng Trang tính tuỳ chỉnh
Tự động hoá những việc cần làm trong Trang tính và thêm mục trong trình đơn
Tiện ích bổ sung của Google Workspace
Hiển thị nội dung tương tác trong trình chỉnh sửa Trang tính

Xem tất cả tài nguyên dành cho nhà phát triển của Google Trang tính

Google Sites (Cổ điển)


API Sites cũ
Tích hợp dịch vụ của bạn với Google Sites cũ

Google Trang trình bày


API Trang trình bày
Tích hợp dịch vụ của bạn với Google Trang trình bày
Tiện ích bổ sung của Google Workspace
Hiển thị nội dung tương tác trong trình chỉnh sửa Trang trình bày

Xem tất cả tài nguyên dành cho nhà phát triển của Google Trang trình bày

Google Tasks


API Google Tasks
Tích hợp dịch vụ của bạn với Google Tasks

Google Vault


API Google Vault
Tích hợp dịch vụ của bạn với Google Vault

Google Workspace Marketplace


API Google Workspace Marketplace
Truy xuất thông tin về dịch vụ cấp phép và thanh toán
SDK Google Workspace Marketplace
Xuất bản và quản lý các trang thông tin của bạn trong Thị trường

Khác...


Apps Script
Tự động hoá trên Google Workspace bằng mã đơn giản
Tiện ích bổ sung của Google Workspace
Hiển thị nội dung tương tác trong Google Workspace
API Mã hoá phía máy khách của Google Workspace
Kiểm soát khoá mã hoá cho dữ liệu Google Workspace