Sản phẩm dành cho nhà phát triển

Dưới đây là các nền tảng phát triển, tiện ích tích hợp sẵn và các ứng dụng Google Workspace mà bạn có thể cải thiện, tự động hoá hoặc kết nối với dịch vụ của mình.

Nền tảng phát triển

Tập lệnh ứng dụng

Bất kỳ ai cũng có thể sử dụng môi trường mã lập trình thấp, dựa trên web của chúng tôi để tự động hoá và cải tiến Google Workspace.
Khám phá Apps Script

API REST

Nhà phát triển nâng cao có thể sử dụng API Google Workspace để tương tác theo phương thức lập trình với email, lịch, tệp và dữ liệu khác trên Google Workspace của người dùng.
Khám phá các API Google Workspace

Tiện ích Google Workspace

Tiện ích bổ sung

Tuỳ chỉnh trải nghiệm người dùng bằng nội dung tương tác, có liên quan bên trong Gmail, Lịch, Drive và nhiều sản phẩm khác.
Tìm hiểu về Tiện ích bổ sung

Ứng dụng nhắn tin

Xây dựng các ứng dụng tích hợp dịch vụ của bạn với Google Chat.
Tìm hiểu về các ứng dụng trong Chat

Sản phẩm của Google Workspace dành cho nhà phát triển

Bảng điều khiển dành cho quản trị viên

Lớp học

Cloud Search

Gmail

Lịch Google

Google Chat

Google Tài liệu

Google Drive

Google Biểu mẫu

Google Keep

Google Meet

Google Trang tính

Google Sites

Google Trang trình bày

Google Tasks

Google Vault

Google Workspace Marketplace

Bảng điều khiển dành cho quản trị viên


API Cài đặt quản trị viên
Quản lý các chế độ cài đặt Đăng nhập một lần (SSO) và định tuyến email
API Trung tâm thông báo
Xem và quản lý các thông báo của Google Workspace
API Quản lý trình duyệt Chrome qua đám mây
Quản lý thiết bị trình duyệt Chrome
API Mã thông báo đăng ký trình duyệt Chrome
Quản lý mã thông báo đăng ký Trình duyệt Chrome
API Quản lý máy in Chrome
Quản lý máy in CUPS trên các thiết bị ChromeOS
API Cloud Identity
Cấp phép và quản lý tài nguyên danh tính
API Uỷ quyền quản lý danh bạ
Uỷ quyền truy cập vào danh bạ cho một người khác
API Chuyển dữ liệu
Di chuyển tệp từ người dùng này sang người dùng khác
API Thư mục
Quản lý người dùng và nhóm
API Danh bạ dùng chung của miền
Quản lý danh bạ bên ngoài được chia sẻ với tất cả người dùng
API kiểm tra email
Kiểm tra email, thư nháp và cuộc trò chuyện đã lưu trữ của người dùng
API Di chuyển nhóm
Di chuyển email sang bản lưu trữ Google Groups
API Cài đặt nhóm
Quản lý các nhóm nội bộ và bên ngoài
API Trình quản lý giấy phép
Quản lý giấy phép của người dùng
API Mọi người
Xem và quản lý danh bạ cũng như hồ sơ miền
API Báo cáo
Tạo báo cáo sử dụng của khách hàng và người dùng
API của đại lý
Quản lý các đơn đặt hàng và gói thuê bao của khách hàng

Xem tất cả tài nguyên dành cho nhà phát triển trên Bảng điều khiển dành cho quản trị viên

Lớp học


API Lớp học
Quản lý khóa học, bài tập, giáo viên và nhiều nội dung khác

API Tìm kiếm trên đám mây
Dữ liệu tìm kiếm trong kho lưu trữ bên thứ ba

Gmail


Tiện ích bổ sung dành cho Google Workspace
Hiển thị thông tin theo ngữ cảnh cùng với hộp thư đến của người dùng
API Gmail
Tích hợp dịch vụ của bạn với Gmail
AMP cho Gmail
Cho phép người dùng tương tác linh hoạt với nội dung email
Đánh dấu email
Thêm thành phần tương tác vào email
Nhà cung cấp nội dung Android cho Gmail
Truy xuất siêu dữ liệu ứng dụng Gmail của Android
API Công cụ Postmaster
Đo lường hiệu suất email
Thẻ Quảng cáo trong Gmail
Mang đến nhiều giá trị hơn cho người dùng
Tài nguyên dành cho người gửi trong Gmail
Thiết kế email hiệu quả hơn
Gmail IMAP
Kết nối các ứng dụng email thay thế với Gmail

Xem tất cả tài nguyên dành cho nhà phát triển Gmail

Lịch Google


API Lịch Google
Tích hợp dịch vụ của bạn với Lịch Google
Tiện ích bổ sung của Google Workspace
Hiển thị nội dung tương tác cùng với lịch của người dùng
API CalDAV
Truy cập vào thông tin trên lịch trên máy chủ từ xa

Xem tất cả tài nguyên dành cho nhà phát triển Lịch Google

Google Chat


API Google Chat
Tạo các ứng dụng nhắn tin do dịch vụ của bạn cung cấp
Ứng dụng Chat trên Apps Script
Tạo các ứng dụng nhắn tin sử dụng dữ liệu của tài khoản

Google Drive (Google Drive)


API Drive
Tích hợp dịch vụ của bạn với Google Drive
API Hoạt động trên Drive
Nhận thông tin về hoạt động trên các tệp và thư mục
API Nhãn Drive
Quản lý siêu dữ liệu liên kết với các tệp và thư mục
API Google Picker
Nhúng tiện ích bộ chọn tệp vào ứng dụng web
Tiện ích bổ sung của Google Workspace
Hiển thị nội dung tương tác cùng với tệp của người dùng

Xem tất cả tài nguyên dành cho nhà phát triển trên Google Drive

Google Tài liệu


API Tài liệu
Tích hợp dịch vụ của bạn với Google Tài liệu
Tiện ích bổ sung dành cho Google Workspace
Hiển thị nội dung tương tác trong trình chỉnh sửa Tài liệu

Xem tất cả tài nguyên dành cho nhà phát triển của Google Tài liệu

Google Biểu mẫu


Tiện ích bổ sung dành cho trình chỉnh sửa
Hiển thị nội dung tương tác trong trình chỉnh sửa Biểu mẫu
API Biểu mẫu
Tích hợp dịch vụ của bạn với Google Biểu mẫu

Xem tất cả tài nguyên dành cho nhà phát triển trên Google Biểu mẫu

Google Keep


API Google Keep
Tích hợp dịch vụ của bạn với Google Keep

Google Meet


SDK chia sẻ trực tiếp
Đồng bộ hoá trải nghiệm cho người tham gia trên Google Meet

Google Trang tính


API Trang tính
Tích hợp dịch vụ của bạn với Google Trang tính
Các hàm và macro trong Trang tính tuỳ chỉnh
Tự động hoá các công việc trong Trang tính và thêm các mục trong trình đơn
Tiện ích bổ sung dành cho Google Workspace
Hiển thị nội dung tương tác trong trình chỉnh sửa Trang tính

Xem tất cả tài nguyên dành cho nhà phát triển trên Google Trang tính

Google Sites (Google Sites)


API Sites cũ
Tích hợp dịch vụ của bạn với Google Sites cũ

Google Trang trình bày


API Trang trình bày
Tích hợp dịch vụ của bạn với Google Trang trình bày
Tiện ích bổ sung của Google Workspace
Hiển thị nội dung tương tác trong trình chỉnh sửa Trang trình bày

Xem tất cả tài nguyên dành cho nhà phát triển của Google Trang trình bày

Google Tasks (Google Tasks)


API Google Tasks
Tích hợp dịch vụ của bạn với Google Tasks

Google Vault


API Google Vault
Tích hợp dịch vụ của bạn với Google Vault

Google Workspace Marketplace (Google Workspace Marketplace)


API Google Workspace Marketplace
Truy xuất thông tin cấp phép và dịch vụ thanh toán
SDK Google Workspace Marketplace
Xuất bản và quản lý trang thông tin của bạn trong Marketplace