Sản phẩm dành cho nhà phát triển

Dưới đây là các nền tảng phát triển, tiện ích tích hợp và ứng dụng của Google Workspace mà bạn có thể cải thiện, tự động hoá hoặc kết nối bằng dịch vụ của mình.

Nền tảng phát triển

Tập lệnh Apps

Mọi người đều có thể sử dụng môi trường dựa trên nền tảng web, ít cần lập trình của chúng tôi để tự động hoá và cải thiện Google Workspace.
Khám phá Apps Script

Các API REST

Nhà phát triển nâng cao có thể dùng API REST của Google Workspace để tương tác theo phương thức lập trình với email, lịch, tệp và các dữ liệu khác trong Google Workspace.
Khám phá các API của Google Workspace

Các tiện ích của Google Workspace

Tiện ích bổ sung

Tuỳ chỉnh trải nghiệm người dùng bằng nội dung tương tác, có liên quan trong Gmail, Lịch, Drive và nhiều sản phẩm khác.
Tìm hiểu về Tiện ích bổ sung

Các ứng dụng trong Chat

Tạo các ứng dụng tích hợp dịch vụ của bạn với Google Chat.
Tìm hiểu về các ứng dụng trong Chat

Sản phẩm Google Workspace dành cho nhà phát triển

Bảng điều khiển dành cho quản trị viên

Lớp học

Cloud Search

Gmail

Lịch Google

Google Chat

Google Tài liệu

Google Drive

Google Biểu mẫu

Google Keep

Google Meet

Google Trang tính

Google Sites

Google Trang trình bày

Google Tasks

Google Vault

Google Workspace Marketplace

Bảng điều khiển dành cho quản trị viên


API cài đặt dành cho quản trị viên
Quản lý SSO và các chế độ cài đặt định tuyến email
API Trung tâm thông báo
Xem và quản lý thông báo của Google Workspace
API Quản lý trình duyệt Chrome qua đám mây
Quản lý các thiết bị Trình duyệt Chrome
API Mã thông báo đăng ký trình duyệt Chrome
Quản lý mã thông báo đăng ký Trình duyệt Chrome
API Quản lý máy in Chrome
Quản lý máy in CUPS trên các thiết bị ChromeOS
API Cloud Identity
Cung cấp và quản lý tài nguyên danh tính
API Uỷ quyền quản lý danh bạ
Uỷ quyền quyền truy cập danh bạ cho người khác
API Chuyển dữ liệu
Di chuyển tệp từ người dùng này sang người dùng khác
API Thư mục
Quản lý người dùng và nhóm
API Danh bạ được chia sẻ trên miền
Quản lý danh bạ bên ngoài được chia sẻ cho tất cả người dùng
API kiểm tra email
Kiểm tra email, bản nháp và cuộc trò chuyện đã lưu trữ của người dùng
API Di chuyển Groups
Di chuyển email sang tệp lưu trữ Google Groups
API Cài đặt nhóm
Quản lý các nhóm nội bộ và nhóm bên ngoài
API Trình quản lý giấy phép
Quản lý giấy phép của người dùng
API Mọi người
Xem và quản lý danh bạ cũng như hồ sơ miền
API Báo cáo
Tạo báo cáo về mức sử dụng của khách hàng và người dùng
API Đại lý
Quản lý đơn đặt hàng và gói thuê bao của khách hàng

Xem tất cả tài nguyên dành cho nhà phát triển trên Bảng điều khiển dành cho quản trị viên

Lớp học


API Lớp học
Quản lý khoá học, bài tập, giáo viên và nhiều nội dung khác

API Cloud Search
Tìm kiếm dữ liệu trong kho lưu trữ bên thứ ba của bạn

Gmail


Tiện ích bổ sung của Google Workspace
Hiển thị thông tin theo ngữ cảnh cùng với hộp thư đến của người dùng
API Gmail
Tích hợp dịch vụ của bạn với Gmail
AMP cho Gmail
Cho phép người dùng tương tác linh hoạt với nội dung email
Mã đánh dấu email
Thêm các phần tử tương tác vào email
Nhà cung cấp nội dung Android cho Gmail
Truy xuất siêu dữ liệu của ứng dụng Gmail dành cho Android
API Công cụ Postmaster
Đo lường hiệu suất của email
Thẻ Quảng cáo của Gmail
Mang lại nhiều giá trị hơn cho người dùng
Tài nguyên dành cho người gửi Gmail
Thiết kế email tốt hơn
Gmail IMAP
Kết nối các ứng dụng email thay thế với Gmail

Xem tất cả tài nguyên dành cho nhà phát triển Gmail

Lịch Google


API Lịch Google
Tích hợp dịch vụ của bạn với Lịch Google
Tiện ích bổ sung của Google Workspace
Hiển thị nội dung tương tác cùng với lịch của người dùng
API CalDAV
Truy cập vào thông tin lịch trên máy chủ từ xa

Xem tất cả tài nguyên dành cho nhà phát triển Lịch Google

Google Chat


API Google Chat
Tạo các ứng dụng trong Chat do dịch vụ của bạn cung cấp
Ứng dụng Apps Script trong Chat
Tạo các ứng dụng trong Chat dựa trên dữ liệu trong tài khoản của bạn

Google Drive


API Drive
Tích hợp dịch vụ của bạn với Google Drive
Drive Activity API
Nhận thông tin về hoạt động trên tệp và thư mục
API Nhãn Drive
Quản lý siêu dữ liệu liên kết với tệp và thư mục
Google Picker API
Nhúng tiện ích bộ chọn tệp trong ứng dụng web
Tiện ích bổ sung của Google Workspace
Hiển thị nội dung tương tác cùng với các tệp của người dùng

Xem tất cả tài nguyên dành cho nhà phát triển trên Google Drive

Google Tài liệu


API Tài liệu
Tích hợp dịch vụ của bạn với Google Tài liệu
Tiện ích bổ sung của Google Workspace
Hiển thị nội dung tương tác trong Trình chỉnh sửa Tài liệu

Xem tất cả tài nguyên dành cho nhà phát triển trên Google Tài liệu

Google Biểu mẫu


Tiện ích bổ sung Trình chỉnh sửa
Hiển thị nội dung tương tác trong Trình chỉnh sửa Biểu mẫu
API Biểu mẫu
Tích hợp dịch vụ của bạn với Google Biểu mẫu

Xem tất cả tài nguyên dành cho nhà phát triển trên Google Biểu mẫu

Google Keep


API Google Keep
Tích hợp dịch vụ của bạn với Google Keep

Google Meet


API Google Meet
Tích hợp dịch vụ của bạn với Google Meet

Google Trang tính


API Trang tính
Tích hợp dịch vụ của bạn với Google Trang tính
Các hàm và macro tuỳ chỉnh trên Trang tính
Tự động hoá thao tác trong Trang tính và thêm các mục trong trình đơn
Tiện ích bổ sung của Google Workspace
Hiển thị nội dung tương tác trong Trình chỉnh sửa Trang tính

Xem tất cả tài nguyên dành cho nhà phát triển trên Google Trang tính

Google Sites


API Sites cũ
Tích hợp dịch vụ của bạn với Google Sites cũ

Google Trang trình bày


API Trang trình bày
Tích hợp dịch vụ của bạn với Google Trang trình bày
Tiện ích bổ sung của Google Workspace
Hiển thị nội dung tương tác trong Trình chỉnh sửa Trang trình bày

Xem tất cả tài nguyên dành cho nhà phát triển Google Trang trình bày

Google Tasks


API Google Tasks
Tích hợp dịch vụ của bạn với Google Tasks

Google Vault


Google Vault API
Tích hợp dịch vụ của bạn với Google Vault

Google Workspace Marketplace


API Google Workspace Marketplace
Truy xuất thông tin về dịch vụ cấp phép và thanh toán
SDK Google Workspace Marketplace
Xuất bản và quản lý trang thông tin của bạn trên Marketplace