Ứng dụng Chat về Google Apps Script

Tạo một ứng dụng Google Chat mà bạn có thể nhắn tin trực tiếp và phản hồi bằng cách lặp lại tin nhắn của bạn.

Mục tiêu

 • Thiết lập môi trường.
 • Tạo tập lệnh.
 • Phát hành ứng dụng.
 • Chạy mẫu.

Điều kiện tiên quyết

Thiết lập môi trường

Để hoàn tất quá trình bắt đầu nhanh này, hãy thiết lập môi trường của bạn.

Bật API

Trước khi sử dụng API của Google, bạn cần bật những API đó trong dự án Google Cloud. Bạn có thể bật một hoặc nhiều API trong một dự án Google Cloud.
 • Trong Bảng điều khiển Google Cloud, hãy bật API Google Chat.

  Bật API

Tất cả các ứng dụng sử dụng OAuth 2.0 đều cần có cấu hình màn hình đồng ý. Việc định cấu hình màn hình xin phép bằng OAuth cho ứng dụng sẽ xác định nội dung hiển thị cho người dùng và người đánh giá ứng dụng, đồng thời đăng ký ứng dụng để bạn có thể phát hành ứng dụng này sau.

 1. Trong bảng điều khiển của Google Cloud, hãy chuyển đến Trình đơn > API và amp; Dịch vụ > Màn hình xin phép bằng OAuth.

  Chuyển đến màn hình xin phép bằng OAuth

 2. Chọn loại người dùng cho ứng dụng, sau đó nhấp vào Tạo.
 3. Hoàn tất biểu mẫu đăng ký ứng dụng, sau đó nhấp vào Lưu và tiếp tục.
 4. Nếu bạn đang tạo một ứng dụng để sử dụng bên ngoài tổ chức Google Workspace, hãy nhấp vào Thêm hoặc xoá phạm vi. Thêm và xác minh phạm vi uỷ quyền mà ứng dụng của bạn yêu cầu, sau đó nhấp vào Lưu và tiếp tục.

  Một số phạm vi yêu cầu Google xem xét thêm. Đối với các ứng dụng chỉ được tổ chức Google Workspace của bạn sử dụng nội bộ, các phạm vi không được liệt kê trên màn hình đồng ý và việc sử dụng phạm vi nhạy cảm hoặc bị hạn chế không cần Google xem xét thêm. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Cách chọn phạm vi cho ứng dụng.

 5. Trong phần Người dùng thử nghiệm, hãy nhấp vào Thêm người dùng.
 6. Nhập địa chỉ email của bạn và mọi người dùng thử nghiệm được ủy quyền khác, sau đó nhấp vào Lưu và tiếp tục.
 7. Xem lại tóm tắt đăng ký ứng dụng. Để thay đổi, hãy nhấp vào Chỉnh sửa. Nếu gói đăng ký có vẻ ổn, hãy nhấp vào Back to Dashboard (Quay lại Trang tổng quan).

Tạo tập lệnh

Để tạo tập lệnh, bạn hãy sử dụng một mẫu rồi đặt dự án Cloud của bạn trong Apps Script.

Tạo tập lệnh từ mẫu

 1. Truy cập vào trang Bắt đầu sử dụng Apps Script.
 2. Nhấp vào mẫu Ứng dụng trò chuyện. Bạn có thể phải cuộn xuống để xem mẫu này.
 3. Nhấp vào Dự án không có tiêu đề, nhập Quickstart app và nhấp vào Đổi tên.

Sao chép số dự án trên đám mây

 1. Chuyển đến Google Cloud Console.
 2. Nếu cần, hãy mở dự án Cloud mà bạn dự định sử dụng cho quá trình bắt đầu nhanh này:
  1. Bên cạnh Google Cloud, hãy nhấp vào biểu tượng Mũi tên xuống . Một hộp thoại liệt kê các dự án hiện tại sẽ xuất hiện.
  2. Chọn dự án rồi nhấp vào Open (Mở). Bảng điều khiển sẽ mở dự án của bạn.
 3. Nhấp vào Cài đặt và tiện ích > Cài đặt dự án.
 4. Sao chép Số dự án.

Đặt dự án Cloud Script của dự án Apps

 1. Trong dự án Apps Script dành cho ứng dụng Chat, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt dự án .
 2. Trong Google Cloud Platform (GCP) Project (Dự án Google Cloud Platform (GCP), hãy nhấp vào Change project (Thay đổi dự án).
 3. Trong số dự án trên GCP, hãy dán số dự án trên Google Cloud.
 4. Nhấp vào Đặt dự án.

Giờ đây, bạn có thể dùng thử mã ứng dụng (như đã mô tả trong các bước sau) rồi tuỳ chỉnh để đáp ứng các yêu cầu của bạn.

Đảm bảo rằng bạn đã đăng nhập vào đúng Tài khoản Google khi mở mẫu Apps Script. Đôi khi, tài khoản hiện tại có thể chuyển sang tài khoản mặc định mà không cần bạn nhận thấy.

Lấy mã triển khai

Bạn cần mã triển khai cho dự án Apps Script này để có thể sử dụng trong bước tiếp theo.

Để nhận Mã triển khai, hãy làm như sau:

 1. Trong dự án Apps Script dành cho ứng dụng Chat, hãy nhấp vào Triển khai > Cách triển khai mới.
 2. Trong mục Chọn loại, hãy nhấp vào Tiện ích bổ sung.
 3. Điền các lựa chọn rồi nhấp vào Triển khai.
 4. Trong phần Triển khai mã, nhấp vào Sao chép.

Phát hành ứng dụng Chat

Phát hành ứng dụng Chat từ bảng điều khiển của Google Cloud.

 1. Trong Google Cloud Console, hãy tìm kiếm Google Chat API rồi nhấp vào API Google Chat.
 2. Nhấp vào Quản lý.
 3. Nhấp vào Cấu hình và thiết lập ứng dụng Chat:

  1. Trong trường Tên ứng dụng, hãy nhập Quickstart app.
  2. Trong trường URL hình đại diện, hãy nhập https://developers.google.com/chat/images/quickstart-app-avatar.png.
  3. Trong trường Mô tả, hãy nhập Quickstart app.
  4. Trong phần Chức năng, hãy chọn Nhận tin nhắn 1:1Tham gia không gian và cuộc trò chuyện nhóm.
  5. Trong phần Cài đặt kết nối, hãy chọn Dự án Apps Script rồi dán Mã triển khai vào trường.
  6. Trong mục Quyền, chọn Người và nhóm cụ thể trong miền của bạn và nhập email của bạn.
 4. Nhấp vào Lưu.

Ứng dụng Chat đã sẵn sàng trả lời tin nhắn.

Chạy mẫu

 1. Mở Chat.
 2. Gửi tin nhắn trực tiếp mới đến ứng dụng bằng cách nhấp vào Bắt đầu trò chuyện và gt; Tìm ứng dụng.
 3. Trên trang Tìm ứng dụng, tìm kiếm "Quickstart App".
 4. Bên cạnh mục Ứng dụng bắt đầu nhanh, hãy nhấp vào Trò chuyện.
 5. Trong tin nhắn trực tiếp mới với ứng dụng, hãy nhập Hello rồi nhấn enter.

Ứng dụng cảm ơn bạn đã thêm ứng dụng này và lặp lại tin nhắn của bạn.

Các bước tiếp theo

 • Tạo thẻ tương tác. Thông báo thẻ hỗ trợ bố cục đã xác định, các thành phần giao diện người dùng tương tác như nút và nội dung đa phương tiện như hình ảnh. Hãy sử dụng thông báo thẻ để trình bày thông tin chi tiết, thu thập thông tin từ người dùng và hướng dẫn người dùng thực hiện bước tiếp theo.
 • Hỗ trợ lệnh dấu gạch chéo. Lệnh dấu gạch chéo cho phép bạn đăng ký và quảng cáo các lệnh cụ thể mà người dùng có thể cấp cho ứng dụng bằng cách nhập lệnh bắt đầu bằng dấu gạch chéo (/), chẳng hạn như /help.
 • Hộp thoại khởi chạy. Hộp thoại là các giao diện dựa trên thẻ, có cửa sổ mà ứng dụng có thể mở để tương tác với người dùng. Nhiều thẻ có thể được liên kết với nhau theo tuần tự, giúp người dùng hoàn tất các quy trình nhiều bước, như điền dữ liệu vào biểu mẫu.