Dịch vụ hỗ trợ nhà phát triển Google Workspace

Chúng tôi sử dụng kết hợp nhiều nền tảng để hỗ trợ nhà phát triển. Vì vậy, hãy xem các lựa chọn dưới đây để xác định cách tốt nhất để được trợ giúp.

  • Tài liệu – Mỗi API đều có hướng dẫn thực hiện và tài liệu tham khảo để minh hoạ các tính năng chính.

  • Câu hỏi và lời khuyên — Cộng đồng nhà phát triển là một nguồn trợ giúp tuyệt vời cho các câu hỏi kỹ thuật. Bạn có thể sử dụng nền tảng Stack Overflow phổ biến để xem lại các câu hỏi đã đặt trước đó về các sản phẩm dành cho nhà phát triển của Google Workspace hoặc gửi một câu hỏi mới.

  • Khắc phục lỗi và lỗi – Quản trị viên Google Workspace có thể liên hệ với các chuyên gia hỗ trợ của Google Workspace để khắc phục những vấn đề kỹ thuật hoặc lỗi cụ thể mà bạn gặp phải mà không thể giải quyết bằng tài liệu hoặc tài nguyên trong cộng đồng.

  • Ý kiến phản hồi về tài liệu và sản phẩm dành cho nhà phát triển – Nếu bạn thấy không chính xác trong tài liệu mẫu dành cho nhà phát triển và mã mẫu của Google Workspace hoặc có đề xuất về cách cải thiện sản phẩm dành cho nhà phát triển, hãy nhấp vào Gửi ý kiến phản hồi ở góc trên cùng của trang tài liệu liên quan nhất.

Liên hệ với nhóm hỗ trợ Google Workspace

Tìm hiểu cách quản trị viên Google Workspace có thể liên hệ với nhóm hỗ trợ Google Workspace.

Tìm tài liệu và các tài nguyên hỗ trợ khác

Sau đây là danh sách các sản phẩm dành cho nhà phát triển có đường liên kết đến tài liệu có sẵn và thông tin chi tiết về dịch vụ hỗ trợ sản phẩm.

API Quản trị

API Cài đặt quản trị (không dùng nữa từ ngày 31 tháng 10 năm 2018) Tài liệu | Hỗ trợ
API Trung tâm thông báo Tài liệu | Hỗ trợ
API Quản lý trình duyệt Chrome qua đám mây Tài liệu
API mã thông báo đăng ký trình duyệt Chrome Tài liệu
API Quản lý máy in Chrome Tài liệu
API Chuyển dữ liệu Tài liệu  |  Hỗ trợ
API Thiết bị Tài liệu  |  Hỗ trợ
API Thư mục Tài liệu  |  Hỗ trợ
API Danh bạ dùng chung của miền Tài liệu  |  Hỗ trợ
Email Audit API Tài liệu  |  Hỗ trợ
API Google Vault Tài liệu  |  Hỗ trợ
API nhóm Tài liệu  |  Hỗ trợ
API Di chuyển nhóm Tài liệu  |  Hỗ trợ
API Cài đặt nhóm Tài liệu  |  Hỗ trợ
API Báo cáo Tài liệu  |  Hỗ trợ

API tích hợp và trang thông tin ứng dụng

Tiện ích bổ sung của Google Workspace Tài liệu  |  Hỗ trợ
API Google Workspace Marketplace Tài liệu  |  Hỗ trợ
SDK Google Workspace Marketplace Tài liệu  |  Hỗ trợ

API xác thực và bảo mật

API Mã hóa phía máy khách của Google Workspace Tài liệu
OAuth Tài liệu  |  Câu hỏi
Kết nối mở Tài liệu  |  Câu hỏi
IdP bên thứ ba Tài liệu
Ứng dụng SAML (nhà cung cấp danh tính của Google) Tài liệu

API cộng tác

API CalDAV Tài liệu
API Lịch Google Tài liệu  |  Hỗ trợ
Google Classroom API Tài liệu  |  Hỗ trợ
Google Docs API Tài liệu  |  Hỗ trợ
API Google Biểu mẫu Tài liệu  |  Hỗ trợ
API Google Keep Tài liệu  |  Hỗ trợ
API Google Trang tính Tài liệu  |  Hỗ trợ
API Google Sites cũ Tài liệu  |  Hỗ trợ
API Google Trang trình bày Tài liệu  |  Hỗ trợ
API Google Tasks Tài liệu  |  Hỗ trợ

API giao tiếp

API Gmail Tài liệu  |  Hỗ trợ
Google Chat API Tài liệu  |  Hỗ trợ
API REST của Google Meet Tài liệu  |  Hỗ trợ
API Công cụ Postmaster Tài liệu  |  Hỗ trợ

API hồ sơ người dùng và liên hệ

API CardDAV Tài liệu
API Uỷ quyền quản lý danh bạ Tài liệu
People API Tài liệu  |  Hỗ trợ

API quản lý khách hàng và gói thuê bao

API Enterprise License Manager Tài liệu  |  Hỗ trợ
API Đại lý Tài liệu  |  Hỗ trợ

API diễn ra sự kiện

Google Workspace Events API Tài liệu

API tìm kiếm và lưu trữ tệp

API Google Cloud Search Tài liệu  |  Hỗ trợ
API Google Drive Tài liệu  |  Hỗ trợ
API Hoạt động trong Google Drive Tài liệu  |  Hỗ trợ
API Bộ chọn của Google Tài liệu  |  Hỗ trợ