Mở rộng Google Biểu mẫu bằng tiện ích bổ sung

Google Biểu mẫu là một giải pháp bảng câu hỏi và bản khảo sát trên đám mây, có tính năng cộng tác theo thời gian thực và các công cụ mạnh mẽ giúp tuỳ chỉnh câu hỏi trong biểu mẫu. Bạn cũng có thể sử dụng Google Biểu mẫu để tạo bài kiểm tra trực tuyến.

Bạn có thể mở rộng Google Biểu mẫu bằng các tiện ích bổ sung giúp người dùng tạo các bản khảo sát mới, thiết lập khả năng kết nối với hệ thống của bên thứ ba và tích hợp dữ liệu trên Biểu mẫu với các ứng dụng Google Workspace khác (như Google Trang tính).

Bạn có thể xem các tiện ích bổ sung của Biểu mẫu mà người khác đã tạo trên Google Workspace Marketplace.

Việc bạn có thể làm

Dưới đây là một vài việc bạn có thể làm với tiện ích bổ sung mở rộng Google Biểu mẫu:

  • Bạn có thể tạo, truy cập và chỉnh sửa Google Biểu mẫu bằng Dịch vụ biểu mẫu tích hợp sẵn của Apps Script. Dịch vụ Bảng tính cho phép bạn truy cập vào Google Trang tính nơi lưu trữ câu trả lời trong biểu mẫu.
  • Bạn có thể kiểm soát hành vi của biểu mẫu từ một tiện ích bổ sung bằng cách sử dụng dịch vụ Biểu mẫu. Ví dụ: bạn có thể xác định xem biểu mẫu đang chấp nhận phản hồi hay gửi thông báo xác nhận cho người trả lời.
  • Bạn có thể tạo trình đơn tuỳ chỉnh và xác định nhiều hộp thoại và thanh bên tuỳ chỉnh bằng cách sử dụng HTML và CSS chuẩn. Các thành phần giao diện người dùng này mở rộng trình chỉnh sửa Google Biểu mẫu, chứ không phải biểu mẫu mà người trả lời nhìn thấy.
  • Bạn có thể sử dụng trình kích hoạt bổ sung để chạy các hàm được chỉ định khi diễn ra một số sự kiện kích hoạt nhất định. Ví dụ: trình kích hoạt có thể cài đặt gửi biểu mẫu cho phép phản ứng bổ sung của bạn bất cứ khi nào có người gửi phản hồi biểu mẫu.

Cấu trúc biểu mẫu

Biểu mẫu trên Google bao gồm tiêu đề, nội dung mô tả và danh sách các câu hỏi trong biểu mẫu. Nếu muốn, bạn có thể sử dụng Google Trang tính liên kết cho một Biểu mẫu, và các câu trả lời trong biểu mẫu đó sẽ được thu thập.

Mỗi câu hỏi về biểu mẫu đều có loại cho biết loại thông tin mà người trả lời yêu cầu hoặc phần tử biểu mẫu tĩnh (như hình ảnh hoặc video). Mỗi loại được biểu thị bằng một đối tượng trong dịch vụ Biểu mẫu của Apps Script. Tiện ích bổ sung của Biểu mẫu có thể sử dụng dịch vụ này để thêm, sửa đổi, sắp xếp lại hoặc xoá các thành phần biểu mẫu:

Đố vui

Biểu mẫu cũng có thể đóng vai trò như những bài kiểm tra. Nếu bạn chỉ định một biểu mẫu làm bài kiểm tra, thì bạn có thể chỉ định giá trị điểm và phản hồi cho từng câu hỏi trong biểu mẫu. Giá trị điểm cho phép chấm điểm tùy chỉnh của bài kiểm tra. Phản hồi, được biểu thị bằng lớpQuizFeedback trong dịch vụ Biểu mẫu, là văn bản và đường liên kết được hiển thị cho người trả lời sau khi trả lời câu hỏi về biểu mẫu được liên kết.

Điều kiện kích hoạt

Trình kích hoạt Apps Script cho phép dự án tập lệnh thực thi một hàm được chỉ định khi các điều kiện nhất định được đáp ứng, chẳng hạn như khi người dùng gửi biểu mẫu hoặc cài đặt một tiện ích bổ sung.

Vui lòng xem trình kích hoạt tiện ích bổ sung để biết thêm thông tin về những trình kích hoạt có thể sử dụng với tiện ích bổ sung của Biểu mẫu cũng như những hạn chế áp dụng với tiện ích.