ARCore กลับมาในงาน Google I/O ในวันที่ 10 พฤษภาคม ลงทะเบียนเลย

สร้างประสบการณ์ AR ในระดับโลกอย่างสมจริงด้วย ARCore Geospatial API

คําแนะนําเฉพาะสําหรับแพลตฟอร์ม

ARCore Geospatial API ช่วยให้คุณแนบเนื้อหากับพื้นที่ซึ่งครอบคลุมโดย Google Street View จากระยะไกล และสร้างประสบการณ์ AR ระดับโลก โดยจะใช้เซ็นเซอร์ของอุปกรณ์และข้อมูล GPS เพื่อตรวจหาสภาพแวดล้อมของอุปกรณ์ จากนั้นจับคู่ส่วนที่ทราบของสภาพแวดล้อมนั้นกับรูปแบบการแปลโดยระบบตําแหน่งภาพ (VPS) ของ Google เพื่อระบุตําแหน่งที่แน่นอนของอุปกรณ์ของผู้ใช้ API ยังจะผสานรวมพิกัดในเครื่องของผู้ใช้กับพิกัดทางภูมิศาสตร์จาก VPS เพื่อให้คุณทํางานภายในระบบพิกัดเดียวได้

การแปลจากทั่วโลกด้วย VPS

รูปภาพ Street View จาก Google Maps ที่ถ่ายไว้ทั่วโลกมานานกว่า 15 ปีเป็นรากฐานของรองประธาน โครงข่ายประสาทแบบลึกจะระบุและอธิบายรูปภาพบางส่วนที่มีแนวโน้มที่จะจดจําได้ในระยะยาว จากนั้นชิ้นส่วนเหล่านั้นจะรวมกันในรูปภาพหลายหมื่นล้านรูปเพื่อคํานวณระบบคลาวด์แบบ 3 มิติของสภาพแวดล้อมทั่วโลก รูปแบบการแปลนี้ประกอบไปด้วยคะแนนนับล้านล้านคํา และครอบคลุมเกือบทุกประเทศ และครอบคลุมในอนาคตด้วย

เมื่อผู้ใช้ส่งคําขอไปยัง Geospatial API เครือข่ายระบบประสาทจะประมวลผลพิกเซลเพื่อค้นหาสภาพแวดล้อมที่จดจําได้ง่ายของผู้ใช้ และจับคู่ผู้ใช้กับโมเดลการแปล VPS จากนั้นอัลกอริทึมคอมพิวเตอร์วิทัศน์จะคํานวณตําแหน่งและการวางแนวของอุปกรณ์ ซึ่งระบุตําแหน่งที่แม่นยํากว่าที่เคยด้วย GPS เพียงอย่างเดียว

วาง Anchor ด้วย Geospatial API

เมื่อวาง Anchor แล้ว ARCore API อื่นๆ เช่น ARCore Cloud Anchor API จะใช้การแมปรูปภาพเพื่อระบุท่าทางของอุปกรณ์ด้วย อย่างไรก็ตาม แผนที่รูปภาพที่สร้างโดย API เหล่านี้อยู่ในเครื่องเฉพาะเนื่องจากต้องแมปพื้นที่ทํางานอย่างชัดแจ้ง

Geospatial API ใช้กับตําแหน่งแอ็กทีฟแนวนอน (ละติจูดและลองจิจูด) และแนวตั้ง (ระดับความสูง) ซึ่งเป็นไปตามข้อกําหนดของ WGS84 คุณสามารถวางแท็ก Anchor ของ Geospatial ได้เกือบทุกที่ในโลกที่ละติจูด ลองจิจูด และระดับความสูงที่ต้องการ โดยไม่ต้องแมปพื้นที่ด้วยตนเอง

ตัวยึดภูมิประเทศ

แองเคอร์ภูมิประเทศเป็นจุดยึดประเภททางภูมิศาสตร์ที่ช่วยให้คุณสามารถวางวัตถุ AR โดยใช้ละติจูดและลองจิจูดโดยการใช้ประโยชน์จาก Google Maps เพื่อค้นหาระดับความสูงที่แน่นอนเหนือพื้น

กรณีการใช้งานสําหรับการพัฒนาด้วย Geospatial API

ต่อไปนี้เป็นวิธีการใช้ Geospatial API ในโปรเจ็กต์ของตัวเอง

นําผู้ใช้ไปยังสถานที่ที่ต้องการ

GPS เหมาะสําหรับการสร้างประสบการณ์ที่อิงตามตําแหน่ง แต่สามารถปิดความแม่นยําได้เมื่อคุณต้องการสร้างประสบการณ์ AR ที่แม่นยําและแม่นยํา เมื่อใช้ Geospatial API คุณจะไม่ต้องกังวลเรื่องวัตถุเสมือนจริงที่กระโดดไปมา คุณสามารถจับคู่สถานที่ที่สนใจเพื่อแนบเนื้อหาไว้อย่างชัดเจนและปรับให้เข้ากับท้องถิ่นได้อย่างน่าเชื่อถือ ทําให้ผู้ใช้พบรถยนต์ของตนในพื้นที่เมืองที่มีผู้คนหนาแน่น หรือหาเส้นทางไปในที่คนพลุกพล่านได้

สร้างประสบการณ์ AR ตามตําแหน่ง

คุณสามารถสร้างประสบการณ์ของผู้ใช้ที่น่าสนใจได้ด้วย Geospatial API ซึ่งให้ประโยชน์และความพึงพอใจโดยไม่ต้องสร้างและดูแลแผนที่ของสถานที่ต่างๆ ดื่มด่ํากับผู้ใช้ในโลกเสมือนจริงได้ทุกที่ที่เป็นไปได้

เกมและการแสดงออก

Geospatial API จะช่วยให้ผู้ใช้เปลี่ยนโลกเป็นผืนผ้าใบสําหรับความคิดสร้างสรรค์ได้ ตัวอย่างเช่น บอลลูนป๊อปช่วยให้ผู้ใช้สามารถวางบอลลูนเป็นเป้าหมายในโลกจริง และพยายามทําให้เกิดบอลลูนโดยใช้ลูกฟิสิกส์ที่ตอบสนองต่อระยะทางในโลก ผู้ใช้ใกล้ๆ สามารถเข้าร่วมประสบการณ์และนําเสนอบอลลูนเดียวกันผ่านการใช้งาน Firebase ที่เรียบง่าย Pocket Garden ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างความคุ้นเคยในละแวกใกล้เคียงด้วยสวนชุมชน AR สีสันสดใส ปลูกเมล็ดพันธุ์ตามความเป็นจริงในชีวิตจริงได้ในวงกว้าง ปลูกเถาวัลย์ พืชอวบใหญ่ และอื่นๆ ทั้ง Balloon Pop และ Pocket Garden เป็นแบบโอเพนซอร์สและพร้อมให้คุณเตรียมพร้อมสําหรับความคิดสร้างสรรค์ของคุณเอง

ความเข้ากันได้ของอุปกรณ์

อุปกรณ์ที่รองรับ ARCore บางรายการไม่รองรับ Geospatial API ซึ่งจะระบุอยู่ในหน้าอุปกรณ์ที่รองรับ ARCore

สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้