เปิดใช้ AR ในแอป Android

เปิดใช้ AR เพื่อใช้ฟีเจอร์ Augmented Reality ในแอปใหม่หรือที่มีอยู่

กําหนดค่าแอปให้เป็นไปตาม AR หรือ AR ไม่บังคับ

หากต้องการประหยัดพื้นที่ในอุปกรณ์แต่ละเครื่อง ฟีเจอร์ AR ทั้งหมดจะจัดเก็บอยู่ในแอปที่ชื่อว่า Google Play Services สําหรับ AR ที่ Play Store อัปเดตแยกต่างหาก แอป Android ที่ใช้ฟีเจอร์ AR จะสื่อสารกับบริการ Google Play สําหรับ AR โดยใช้ ARCore SDK แอปที่รองรับฟีเจอร์ AR ทําได้ 2 วิธีดังนี้ต้องมี AR และไม่บังคับ AR การระบุนี้จะกําหนดวิธีที่แอปโต้ตอบกับบริการ Google Play สําหรับแอป AR

แอปต้องมี AR จะทํางานไม่ได้หากไม่มี ARCore ต้องมีอุปกรณ์ที่รองรับ ARCore และติดตั้งบริการ Google Play สําหรับ AR

 • Google Play Store จะให้บริการเฉพาะแอปที่จําเป็นสําหรับ AR ในอุปกรณ์ที่รองรับ ARCore เท่านั้น
 • เมื่อผู้ใช้ติดตั้งแอปที่จําเป็นสําหรับ AR บริการ Google Play Store จะติดตั้งบริการ Google Play สําหรับ AR ในอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม แอปของคุณยังคงต้องตรวจสอบรันไทม์เพิ่มเติม ในกรณีที่บริการ Google Play สําหรับ AR เป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือถอนการติดตั้งด้วยตนเองแล้ว

แอป AR ไม่บังคับใช้ ARCore เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฟังก์ชันที่มีอยู่ ซึ่งมีฟีเจอร์ AR ที่ไม่บังคับซึ่งเปิดใช้งานเฉพาะในอุปกรณ์ที่รองรับ ARCore ที่ติดตั้งบริการ Google Play สําหรับ AR เท่านั้น

 • คุณติดตั้งแอปและเรียกใช้ AR ไม่บังคับได้ในอุปกรณ์ที่ไม่รองรับ ARCore
 • เมื่อผู้ใช้ติดตั้งแอปที่ไม่บังคับสําหรับ AR แอป Google Play Store จะไม่ติดตั้งบริการ Google Play สําหรับ AR ในอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ
ต้องมี ARAR ที่ไม่บังคับ
การใช้ฟีเจอร์ AR แอปของคุณต้องใช้ ARCore สําหรับฟังก์ชันการทํางานพื้นฐาน ARCore เพิ่มฟังก์ชันการทํางานของแอป แอปทํางานได้โดยไม่ต้องมีการรองรับ ARCore
ระดับการเข้าถึง Play Store แอปของคุณจะแสดงอยู่ใน Play Store เท่านั้นในอุปกรณ์ที่รองรับ ARCore แอปเป็นไปตามขั้นตอนการแสดงข้อมูลตามปกติ
บริการ Google Play สําหรับวิธีการติดตั้ง AR Play Store จะติดตั้งบริการ Google Play สําหรับ AR ควบคู่ไปกับแอปของคุณ แอปของคุณใช้ ArCoreApk.requestInstall() เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้ง ARCore
ข้อกําหนดของ Android minSdkVersion Android 7.0 (API ระดับ 24) Android 7.0 (API ระดับ 24)
ต้องใช้ ArCoreApk.checkAvailability() เพื่อตรวจสอบการรองรับ ARCore และสถานะการติดตั้ง
ต้องใช้ ArCoreApk.requestInstall() เพื่อติดตั้งบริการ Google Play สําหรับ AR

หากต้องการกําหนดให้แอปต้องใช้ AR หรือ AR ไม่บังคับ ให้อัปเดต AndroidManifest.xml ให้มีรายการต่อไปนี้

ต้องมี AR

<uses-permission android:name="android.permission.CAMERA" />

<!-- Limits app visibility in the Google Play Store to ARCore supported devices
   (https://developers.google.com/ar/devices). -->
<uses-feature android:name="android.hardware.camera.ar" />

<application …>
  …

  <!-- "AR Required" app, requires "Google Play Services for AR" (ARCore)
     to be installed, as the app does not include any non-AR features. -->
  <meta-data android:name="com.google.ar.core" android:value="required" />
</application>

AR ที่ไม่บังคับ

<uses-permission android:name="android.permission.CAMERA" />

<!-- If your app was previously AR Required, don't forget to remove the
   `<uses-feature android:name="android.hardware.camera.ar" />` entry, as
   this would limit app visibility in the Google Play Store to only
   ARCore supported devices. -->

<application …>
  …

  <!-- "AR Optional" app, contains non-AR features that can be used when
     "Google Play Services for AR" (ARCore) is not available. -->
  <meta-data android:name="com.google.ar.core" android:value="optional" />
</application>

จากนั้น แก้ไข build.gradle ของแอปเพื่อระบุ minSdkVersion อย่างน้อย 24 ดังนี้

 android {
   defaultConfig {
     …
     minSdkVersion 24
   }
 }

เพิ่มการพึ่งพิงบิวด์

หากต้องการเพิ่ม ARCore ลงในโปรเจ็กต์ Android Studio ให้ทําตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ตรวจสอบว่าไฟล์ build.gradle ของโปรเจ็กต์มีที่เก็บ Maven ของ Google

  allprojects {
    repositories {
      google()
      …
    }
  }
  
 2. เพิ่มไลบรารี ARCore ล่าสุดเป็นทรัพยากร Dependency ในไฟล์ build.gradle ของแอป

  dependencies {
    …
    implementation 'com.google.ar:core:1.33.0'
  }
  

ดําเนินการตรวจสอบรันไทม์

ระหว่างรันไทม์ ให้ทําตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่าฟีเจอร์ AR ในแอปทํางานได้อย่างราบรื่น

ตรวจสอบว่ารองรับ ARCore หรือไม่

ทั้งแอปที่จําเป็นสําหรับ AR และแอป AR ควรใช้ ArCoreApk.checkAvailability() เพื่อระบุว่าอุปกรณ์ปัจจุบันรองรับ ARCore หรือไม่ ในอุปกรณ์ที่ไม่รองรับ ARCore แอปควรปิดใช้ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับ AR และซ่อนองค์ประกอบ UI ที่เกี่ยวข้อง

Kotlin

override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
 super.onCreate(savedInstanceState)

 // Enable AR-related functionality on ARCore supported devices only.
 maybeEnableArButton()
 …
}

fun maybeEnableArButton() {
 val availability = ArCoreApk.getInstance().checkAvailability(this)
 if (availability.isTransient) {
  // Continue to query availability at 5Hz while compatibility is checked in the background.
  Handler().postDelayed({
   maybeEnableArButton()
  }, 200)
 }
 if (availability.isSupported) {
  mArButton.visibility = View.VISIBLE
  mArButton.isEnabled = true
 } else { // The device is unsupported or unknown.
  mArButton.visibility = View.INVISIBLE
  mArButton.isEnabled = false
 }
}

Java

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
 super.onCreate(savedInstanceState);

 // Enable AR-related functionality on ARCore supported devices only.
 maybeEnableArButton();
 …
}

void maybeEnableArButton() {
 ArCoreApk.Availability availability = ArCoreApk.getInstance().checkAvailability(this);
 if (availability.isTransient()) {
  // Continue to query availability at 5Hz while compatibility is checked in the background.
  new Handler().postDelayed(new Runnable() {
   @Override
   public void run() {
    maybeEnableArButton();
   }
  }, 200);
 }
 if (availability.isSupported()) {
  mArButton.setVisibility(View.VISIBLE);
  mArButton.setEnabled(true);
 } else { // The device is unsupported or unknown.
  mArButton.setVisibility(View.INVISIBLE);
  mArButton.setEnabled(false);
 }
}

แม้ว่าบริการ Google Play สําหรับ AR จะได้รับการติดตั้งควบคู่ไปกับแอป AR ที่ต้องใช้ แต่ผู้ใช้ที่มีอุปกรณ์ที่ไม่รองรับอาจติดตั้งแอปดังกล่าวจากแหล่งที่มาภายนอกได้ การใช้ ArCoreApk.checkAvailability() เพื่อตรวจสอบการรองรับ ARCore จะช่วยให้ได้รับประสบการณ์การใช้งานที่สอดคล้องกัน

ArCoreApk.checkAvailability() อาจต้องค้นหาทรัพยากรของเครือข่ายเพื่อตรวจสอบว่าอุปกรณ์รองรับ ARCore หรือไม่ ในระหว่างนี้ อุปกรณ์จะแสดง UNKNOWN_CHECKING เพื่อลดเวลาในการตอบสนองที่รับรู้และป๊อปอัป แอปควรเรียกใช้ ArCoreApk.checkAvailability() ในช่วงต้นของวงจรเพื่อเริ่มค้นหาโดยไม่สนใจค่าที่ส่งคืน ด้วยวิธีนี้ ผลการค้นหาที่แคชจะพร้อมใช้งานทันทีเมื่ออาจแสดงองค์ประกอบ UI ที่ป้อน AR

ตรวจสอบว่ามีการติดตั้งบริการ Google Play สําหรับ AR หรือไม่

ทั้งแอปที่จําเป็นสําหรับ AR และแอป AR ต้องเรียกใช้ ArCoreApk.requestInstall() ก่อนสร้างเซสชัน ARCore เพื่อตรวจสอบว่าได้ติดตั้งบริการ Google Play สําหรับ AR เวอร์ชันที่เข้ากันได้ (ยัง) อยู่ และตรวจสอบว่ามีการดาวน์โหลดข้อมูลโปรไฟล์อุปกรณ์ ARCore ที่จําเป็นทั้งหมดแล้ว

Kotlin

// requestInstall(Activity, true) will triggers installation of
// Google Play Services for AR if necessary.
var mUserRequestedInstall = true

override fun onResume() {
 super.onResume()

 // Check camera permission.
 …

 // Ensure that Google Play Services for AR and ARCore device profile data are
 // installed and up to date.
 try {
  if (mSession == null) {
   when (ArCoreApk.getInstance().requestInstall(this, mUserRequestedInstall)) {
    ArCoreApk.InstallStatus.INSTALLED -> {
     // Success: Safe to create the AR session.
     mSession = Session(this)
    }
    ArCoreApk.InstallStatus.INSTALL_REQUESTED -> {
     // When this method returns `INSTALL_REQUESTED`:
     // 1. ARCore pauses this activity.
     // 2. ARCore prompts the user to install or update Google Play
     //  Services for AR (market://details?id=com.google.ar.core).
     // 3. ARCore downloads the latest device profile data.
     // 4. ARCore resumes this activity. The next invocation of
     //  requestInstall() will either return `INSTALLED` or throw an
     //  exception if the installation or update did not succeed.
     mUserRequestedInstall = false
     return
    }
   }
  }
 } catch (e: UnavailableUserDeclinedInstallationException) {
  // Display an appropriate message to the user and return gracefully.
  Toast.makeText(this, "TODO: handle exception " + e, Toast.LENGTH_LONG)
    .show()
  return
 } catch (…) {
  …
  return // mSession remains null, since session creation has failed.
 }
 …
}

Java

// requestInstall(Activity, true) will trigger installation of
// Google Play Services for AR if necessary.
private boolean mUserRequestedInstall = true;

@Override
protected void onResume() {
 super.onResume();

 // Check camera permission.
 …

 // Ensure that Google Play Services for AR and ARCore device profile data are
 // installed and up to date.
 try {
  if (mSession == null) {
   switch (ArCoreApk.getInstance().requestInstall(this, mUserRequestedInstall)) {
    case INSTALLED:
     // Success: Safe to create the AR session.
     mSession = new Session(this);
     break;
    case INSTALL_REQUESTED:
     // When this method returns `INSTALL_REQUESTED`:
     // 1. ARCore pauses this activity.
     // 2. ARCore prompts the user to install or update Google Play
     //  Services for AR (market://details?id=com.google.ar.core).
     // 3. ARCore downloads the latest device profile data.
     // 4. ARCore resumes this activity. The next invocation of
     //  requestInstall() will either return `INSTALLED` or throw an
     //  exception if the installation or update did not succeed.
     mUserRequestedInstall = false;
     return;
   }
  }
 } catch (UnavailableUserDeclinedInstallationException e) {
  // Display an appropriate message to the user and return gracefully.
  Toast.makeText(this, "TODO: handle exception " + e, Toast.LENGTH_LONG)
    .show();
  return;
 } catch (…) {
  …
  return; // mSession remains null, since session creation has failed.
 }
 …
}

ขอสิทธิ์ใช้กล้อง

ทั้งแอปตัวเลือก AR และที่ไม่บังคับ AR ต้องตรวจสอบว่าได้รับสิทธิ์เข้าถึงกล้องแล้วก่อนสร้างเซสชัน AR

Kotlin

override fun onResume() {
 super.onResume()

 // ARCore requires camera permission to operate.
 if (!CameraPermissionHelper.hasCameraPermission(this)) {
  CameraPermissionHelper.requestCameraPermission(this)
  return
 }

 …
}

Java

@Override
protected void onResume() {
 super.onResume();

 // ARCore requires camera permission to operate.
 if (!CameraPermissionHelper.hasCameraPermission(this)) {
  CameraPermissionHelper.requestCameraPermission(this);
  return;
 }

 …
}

กิจกรรม AR ต้องใช้ onRequestPermissionsResult() ด้วย

Kotlin

override fun onRequestPermissionsResult(
 requestCode: Int,
 permissions: Array<String>,
 results: IntArray
) {
 super.onRequestPermissionsResult(requestCode, permissions, results)
 if (!CameraPermissionHelper.hasCameraPermission(this)) {
  Toast.makeText(this, "Camera permission is needed to run this application", Toast.LENGTH_LONG)
   .show()
  if (!CameraPermissionHelper.shouldShowRequestPermissionRationale(this)) {
   // Permission denied with checking "Do not ask again".
   CameraPermissionHelper.launchPermissionSettings(this)
  }
  finish()
 }
}

Java

@Override
public void onRequestPermissionsResult(int requestCode, String[] permissions, int[] results) {
 super.onRequestPermissionsResult(requestCode, permissions, results);
 if (!CameraPermissionHelper.hasCameraPermission(this)) {
  Toast.makeText(this, "Camera permission is needed to run this application", Toast.LENGTH_LONG)
    .show();
  if (!CameraPermissionHelper.shouldShowRequestPermissionRationale(this)) {
   // Permission denied with checking "Do not ask again".
   CameraPermissionHelper.launchPermissionSettings(this);
  }
  finish();
 }
}

ปฏิบัติตามข้อกําหนดด้านความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้

หากต้องการเผยแพร่แอปใน Play Store โปรดตรวจสอบว่าแอปของคุณเป็นไปตามข้อกําหนดเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ของ ARCore

สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้