ARCore กลับมาในงาน Google I/O ในวันที่ 10 พฤษภาคม ลงทะเบียนเลย

เปิดใช้ AR ในแอปพื้นฐาน AR (Android เท่านั้น)

เปิดใช้ AR เพื่อใช้ฟีเจอร์ Augmented Reality ในแอปใหม่หรือที่มีอยู่

กําหนดค่าแอปให้เป็นไปตาม AR หรือ AR ไม่บังคับ

หากต้องการประหยัดพื้นที่ในอุปกรณ์แต่ละเครื่อง ฟีเจอร์ AR ทั้งหมดจะจัดเก็บอยู่ในแอปที่ชื่อว่า Google Play Services สําหรับ AR ที่ Play Store อัปเดตแยกต่างหาก แอป Android ที่ใช้ฟีเจอร์ AR จะสื่อสารกับบริการ Google Play สําหรับ AR โดยใช้ ARCore SDK แอปที่รองรับฟีเจอร์ AR ทําได้ 2 วิธีดังนี้ต้องมี AR และไม่บังคับ AR การระบุนี้จะกําหนดวิธีที่แอปโต้ตอบกับบริการ Google Play สําหรับแอป AR

แอปต้องมี AR จะทํางานไม่ได้หากไม่มี ARCore ต้องมีอุปกรณ์ที่รองรับ ARCore และติดตั้งบริการ Google Play สําหรับ AR

 • Google Play Store จะให้บริการเฉพาะแอปที่จําเป็นสําหรับ AR ในอุปกรณ์ที่รองรับ ARCore เท่านั้น
 • เมื่อผู้ใช้ติดตั้งแอปที่จําเป็นสําหรับ AR บริการ Google Play Store จะติดตั้งบริการ Google Play สําหรับ AR ในอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม แอปของคุณยังคงต้องตรวจสอบรันไทม์เพิ่มเติม ในกรณีที่บริการ Google Play สําหรับ AR เป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือถอนการติดตั้งด้วยตนเองแล้ว

แอป AR ไม่บังคับใช้ ARCore เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฟังก์ชันที่มีอยู่ ซึ่งมีฟีเจอร์ AR ที่ไม่บังคับซึ่งเปิดใช้งานเฉพาะในอุปกรณ์ที่รองรับ ARCore ที่ติดตั้งบริการ Google Play สําหรับ AR เท่านั้น

 • คุณติดตั้งแอปและเรียกใช้ AR ไม่บังคับได้ในอุปกรณ์ที่ไม่รองรับ ARCore
 • เมื่อผู้ใช้ติดตั้งแอปที่ไม่บังคับสําหรับ AR แอป Google Play Store จะไม่ติดตั้งบริการ Google Play สําหรับ AR ในอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ
ต้องมี ARAR ที่ไม่บังคับ
การใช้ฟีเจอร์ AR แอปของคุณต้องใช้ ARCore สําหรับฟังก์ชันการทํางานพื้นฐาน ARCore เพิ่มฟังก์ชันการทํางานของแอป แอปทํางานได้โดยไม่ต้องมีการรองรับ ARCore
ระดับการเข้าถึง Play Store แอปของคุณจะแสดงอยู่ใน Play Store เท่านั้นในอุปกรณ์ที่รองรับ ARCore แอปเป็นไปตามขั้นตอนการแสดงข้อมูลตามปกติ
บริการ Google Play สําหรับวิธีการติดตั้ง AR Play Store จะติดตั้งบริการ Google Play สําหรับ AR ควบคู่ไปกับแอปของคุณ แอปของคุณใช้ ARSession.state เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้ง ARCore
ข้อกําหนดของ Android minSdkVersion Android 7.0 (API ระดับ 24) Android 4.4 (API ระดับ 19) แม้ว่าการเรียกใช้ฟังก์ชัน AR ใดก็ตามจะต้องใช้ Android 7.0 (API ระดับ 24) เป็นอย่างน้อย
ต้องใช้ ARSession.state เพื่อตรวจสอบการรองรับ ARCore และสถานะการติดตั้ง

กําหนดให้แอปต้องใช้ AR

Android

 1. นำทางไปยัง Edit > Project Settings > XR Plug-in Management > ARCore Requirement ตั้งค่าเป็น Required โดยค่าเริ่มต้น

 2. คลิก Edit > Project Settings > Player แล้วเลือกแท็บที่มีไอคอน Android

 3. ใน Other Settings > Identification ให้ระบุ Minimum API Level ที่มีค่าเป็น 24 ขึ้นไป

iOS

 1. นำทางไปยัง Edit > Project Settings > XR Plug-in Management > ARKit Requirement ตั้งค่าเป็น Required โดยค่าเริ่มต้น

 2. คลิก Edit > Project Settings > Player แล้วเลือกแท็บที่มีไอคอน iOS

 3. ใน Other Settings > Configuration ให้ระบุ Target minimum iOS Version สําหรับแอปของคุณ

กําหนดแอป AR ให้เป็นตัวเลือก

Android

 1. นำทางไปยัง Edit > Project Settings > XR Plug-in Management > ARCore

 2. จากเมนูแบบเลื่อนลง Requirement ให้เลือก Optional เพื่อตั้งค่าให้แอปเป็นแบบ AR

 3. คลิก Edit > Project Settings > Player แล้วเลือกแท็บที่มีไอคอน Android

 4. ใน Other Settings > Identification ให้ระบุ Minimum API Level ที่มีค่าเป็น 24 ขึ้นไป

iOS

 1. นำทางไปยัง Edit > Project Settings > XR Plug-in Management > ARKit

 2. จากเมนูแบบเลื่อนลงของRequirement ให้เลือก Optional เพื่อตั้งค่าแอปเป็น AR ไม่บังคับ

 3. คลิก Edit > Project Settings > Player แล้วเลือกแท็บที่มีไอคอน iOS

 4. ใน Other Settings > Configuration ให้ระบุ Target minimum iOS Version สําหรับแอปของคุณ

ดําเนินการตรวจสอบรันไทม์

ตรวจสอบว่ามีการติดตั้งบริการ Google Play สําหรับ AR หรือไม่

ทั้งแอปที่จําเป็นสําหรับ AR และแอป AR ต้องเรียกใช้ ARSession.state ก่อนสร้างเซสชัน ARCore เพื่อตรวจสอบว่าได้ติดตั้งบริการ Google Play สําหรับ AR เวอร์ชันที่เข้ากันได้ (ยัง) อยู่ และตรวจสอบว่ามีการดาวน์โหลดข้อมูลโปรไฟล์อุปกรณ์ ARCore ที่จําเป็นทั้งหมดแล้ว

ระหว่างรันไทม์ แอปที่จําเป็นในโหมด AR จะตรวจสอบรันไทม์โดยอัตโนมัติเพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เป้าหมายมีลักษณะดังนี้

 • รองรับ ARCore
 • ติดตั้ง Google Play Services for AR แล้ว หากยังไม่ได้ติดตั้ง (อาจเป็นเพราะผู้ใช้นําออกไปแล้ว) หรือเวอร์ชันเก่าเกินไป แอปของคุณจะแจ้งให้ผู้ใช้ติดตั้งหรืออัปเดต
 • มีข้อมูลโปรไฟล์อุปกรณ์ ARCore ล่าสุด หากล้าสมัย แอปจะดาวน์โหลดข้อมูลใหม่

ตั้งค่า ARSession.attemptUpdate เป็น false เพื่อปิดใช้การตรวจสอบเริ่มต้นเหล่านี้ แอปของคุณยังควรจัดการกับเงื่อนไขต่อไปนี้

เงื่อนไข แอ็กชัน
อุปกรณ์ไม่รองรับ ARCore ซ่อนฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับ AR
อุปกรณ์รองรับ ARCore แต่ไม่มีการติดตั้งหรืออัปเดตข้อมูลโปรไฟล์อุปกรณ์ Google Play Services for AR และ/หรือ ARCore ล้าสมัย แสดงข้อความแจ้งให้ผู้ใช้ติดตั้งหรืออัปเดตข้อมูลโปรไฟล์อุปกรณ์ Google Play Services for AR และ/หรือ ARCore โดยการเรียกใช้ ARSession.Install()
อุปกรณ์รองรับการติดตั้งข้อมูลโปรไฟล์ ARCore กับ Google Play Services for AR และ ARCore ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด สร้าง ARCore Session และเริ่มใช้ ARCore

นอกจากนี้ คุณยังตรวจสอบสถานะการติดตั้งและการสนับสนุนของ ARSession.state ได้อีกด้วย

ปฏิบัติตามข้อกําหนดด้านความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้

หากต้องการเผยแพร่แอปใน Play Store โปรดตรวจสอบว่าแอปของคุณเป็นไปตามข้อกําหนดเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ของ ARCore

สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้