Hướng mọi người đến mục tiêu của họ bằng tương tác

Từ tin nhắn văn bản đến giao diện người dùng đồ họa dựa trên thẻ, ứng dụng Trò chuyện hỗ trợ tương tác theo nhiều cách.

Làm theo các nguyên tắc này để tìm hiểu cách sử dụng tốt nhất các tính năng của ứng dụng Chat để triển khai khả năng tương tác với ứng dụng Chat.

Thông báo thẻ

Thẻ là các thành phần trên giao diện người dùng có thể chứa cả tiện ích tương tác và tiện ích tĩnh, chẳng hạn như văn bản, hình ảnh và các nút mà ứng dụng có thể gửi cho người dùng và không gian. Nếu ứng dụng của bạn cần thu thập thông tin từ người dùng, trình bày thông tin chi tiết hoặc hướng dẫn người dùng thực hiện bước tiếp theo, thì ứng dụng phải gửi tin nhắn thẻ.

Người thăm dò ý kiến sử dụng thông báo thẻ để chạy cuộc thăm dò ý kiến trong phòng Chat:

Chạy cuộc thăm dò ý kiến trong phòng Chat bằng tin nhắn thẻ

Để tìm hiểu thêm về thẻ, hãy tham khảo bài viết Tạo thẻ tương tácthông báo thẻ.

Hộp thoại

Hộp thoại là các giao diện cửa sổ, dựa trên thẻ mà ứng dụng của bạn có thể mở để tương tác với người dùng. Trong hộp thoại, nhiều thẻ có thể được liên kết với nhau theo tuần tự, giúp người dùng hoàn tất quy trình nhiều bước, như điền dữ liệu biểu mẫu.

Bot liên hệ sẽ bắt đầu hộp thoại để thu thập thông tin liên hệ từ người dùng phát lệnh /addContact:

Thu thập thông tin chi tiết về người liên hệ mới từ người dùng bằng hộp thoại

Để tìm hiểu thêm về hộp thoại, hãy tham khảo Sử dụng hộp thoại.

Lệnh dấu gạch chéo

Lệnh dấu gạch chéo sẽ giúp bạn đăng ký và quảng cáo những lệnh cụ thể mà người dùng có thể cung cấp cho ứng dụng của bạn bằng cách nhập một lệnh bắt đầu bằng dấu gạch chéo (/), như /help.

Thu thập thông tin chi tiết về người liên hệ mới từ người dùng bằng hộp thoại

Để tìm hiểu thêm về lệnh dấu gạch chéo, hãy tham khảo Hỗ trợ lệnh dấu gạch chéo.

Thông báo

Ứng dụng Chat của bạn có thể @đề cập đến người dùng cụ thể hoặc tất cả người dùng trong một không gian, nhưng trước khi bạn đề cập đến một người dùng và đặc biệt là trước khi bạn đề cập đến tất cả người dùng trong một không gian, bạn nên cân nhắc xem việc đó có thực sự cần thiết hay không và không phải @đề cập đến người khác.

Việc đề cập đến một người dùng sẽ khiến họ nhận được thông báo và làm gián đoạn bất kỳ việc gì khác. Việc đề cập đến tất cả người dùng trong một không gian sẽ gửi thông báo cho mọi người trong không gian. Đề cập đến mọi người quá thường xuyên và họ sẽ cảm thấy khó chịu với ứng dụng Chat của bạn và bắt đầu xem ứng dụng đó là tin nhắn rác.

Bạn có thể đề cập đến người dùng vì những lý do rất quan trọng hoặc có giới hạn về thời gian. Ví dụ: Scrum Bot @đề cập đến một không gian gồm nhiều nhà phát triển phần mềm để thông báo cho họ rằng mã bị treo sắp đến và cho họ cơ hội nói rằng họ cần thêm thời gian trước khi hết hạn:

Thông báo phù hợp

Mặt khác, Pizza Bot trực tiếp đề cập đến một khách hàng để cảm ơn họ, một cách lịch sự nhưng không đáng để thông báo:

Thông báo không hợp lý

Để tìm hiểu thêm về thông báo, hãy tham khảo bài viết Thông báo đề cập đến người dùng.