Nhận và phản hồi các lượt tương tác qua ứng dụng Google Chat

Trang này mô tả cách ứng dụng Google Chat có thể nhận và phản hồi các hoạt động tương tác của người dùng, còn gọi là sự kiện tương tác với ứng dụng Google Chat.

Sự kiện tương tác với ứng dụng Google Chat thể hiện bất kỳ hành động nào mà người dùng thực hiện để gọi hoặc tương tác với một ứng dụng Chat, chẳng hạn như đề cập đến một ứng dụng trong Chat bằng @hoặc thêm ứng dụng đó vào một không gian. Khi người dùng tương tác với một ứng dụng nhắn tin, Google Chat sẽ gửi cho ứng dụng đó một sự kiện tương tác. Ứng dụng Chat có thể sử dụng sự kiện này để xử lý lượt tương tác và tạo phản hồi.

Ví dụ: các ứng dụng trong Chat sử dụng sự kiện tương tác để thực hiện bất kỳ việc nào sau đây:

Ví dụ về một sự kiện tương tác Câu trả lời thông thường của một ứng dụng Chat
Người dùng gọi một ứng dụng trong Chat bằng cách đề cập đến ứng dụng bằng @ hoặc dùng lệnh dấu gạch chéo. Ứng dụng Chat sẽ xử lý nội dung của tin nhắn để tạo tin nhắn. Ví dụ: ứng dụng Chat phản hồi lệnh /about bằng thông báo giải thích các việc mà ứng dụng Chat có thể thực hiện.
Một người dùng thêm ứng dụng Chat vào một không gian. Ứng dụng Chat sẽ gửi một thông báo giới thiệu, giải thích chức năng của ứng dụng và cách người dùng trong không gian có thể tương tác với ứng dụng đó.
Một người dùng xoá ứng dụng Chat khỏi không gian. Ứng dụng Chat sẽ xoá mọi thông báo đến được định cấu hình cho không gian (chẳng hạn như xoá webhook) và giải phóng mọi bộ nhớ trong.
Người dùng nhấp vào nút trên thẻ hoặc hộp thoại do ứng dụng Chat gửi. Ứng dụng Chat sẽ xử lý và lưu trữ mọi dữ liệu mà người dùng đã gửi hoặc trả về một thẻ hay hộp thoại khác.

Đối với mỗi loại tương tác của người dùng, Google Chat sẽ gửi một loại sự kiện tương tác khác nhau. Ví dụ: Google Chat sử dụng loại sự kiện MESSAGE cho mọi hoạt động tương tác mà người dùng gọi ứng dụng Chat trong tin nhắn. Để biết thông tin chi tiết, hãy xem bài viết Các loại sự kiện tương tác với ứng dụng Google Chat.

Trang này mô tả cách thực hiện những việc sau:

 • Định cấu hình ứng dụng Chat để nhận sự kiện.
 • Xử lý sự kiện tương tác trên cơ sở hạ tầng của bạn.
 • Nếu thích hợp, hãy phản hồi các sự kiện tương tác.

Nhận sự kiện tương tác với ứng dụng Chat

Phần này mô tả cách nhận và xử lý sự kiện tương tác cho ứng dụng Chat.

Định cấu hình ứng dụng Chat để nhận sự kiện tương tác

Không phải ứng dụng nào trong Chat cũng tương tác được. Ví dụ: Webhook đến chỉ có thể gửi tin nhắn đi và không thể trả lời người dùng. Nếu đang tạo một ứng dụng có tính tương tác trong Chat, bạn phải chọn một điểm cuối cho phép ứng dụng Chat nhận, xử lý và phản hồi các sự kiện tương tác. Để tìm hiểu thêm về cách thiết kế ứng dụng Chat, hãy xem bài viết Cấu trúc triển khai ứng dụng trong Chat.

Nếu đã tạo một ứng dụng có tính tương tác trong Chat, bạn phải định cấu hình API Google Chat để Google Chat có thể gửi cho bạn các sự kiện tương tác:

 1. Trong bảng điều khiển Google Cloud, hãy mở trang Google Chat API:

  Truy cập trang API Google Chat

 2. Nhấp vào thẻ Cấu hình.
 3. Trong phần Tính năng tương tác, hãy nhấp để chuyển nút gạt Bật tính năng tương tác sang vị trí bật.
 4. Trong mục Chức năng, hãy chọn một hoặc cả hai hộp đánh dấu sau:
  1. Nhận tin nhắn 1:1: Cho phép người dùng tương tác với ứng dụng Chat trong không gian tin nhắn trực tiếp (DM). Ứng dụng Chat sẽ nhận được sự kiện tương tác bất cứ khi nào người dùng gửi tin nhắn trong không gian tin nhắn trực tiếp.
  2. Tham gia không gian và cuộc trò chuyện nhóm: Cho phép người dùng thêm và xoá ứng dụng Chat của bạn khỏi các không gian có nhiều người. Ứng dụng Chat của bạn sẽ nhận được sự kiện tương tác mỗi khi được thêm vào hoặc bị xoá khỏi không gian, cũng như bất cứ khi nào người dùng đề cập đến bằng @hoặc sử dụng lệnh dấu gạch chéo trong không gian.
 5. Trong phần Cài đặt kết nối, hãy chỉ định nơi Google Chat gửi sự kiện tương tác với ứng dụng Chat.
 6. Không bắt buộc: Trong mục Lệnh chặt, hãy thêm và định cấu hình một hoặc nhiều lệnh dấu gạch chéo. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Thiết lập lệnh dấu gạch chéo.
 7. Không bắt buộc: Trong phần Bản xem trước đường liên kết, hãy thêm và định cấu hình một hoặc nhiều mẫu URL mà bạn có thể xem trước trong ứng dụng Chat. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Xem trước đường liên kết.
 8. Nhấp vào Lưu.

Ứng dụng Chat hiện đã được định cấu hình để nhận sự kiện tương tác từ Google Chat.

Xử lý các lượt thử lệnh gọi HTTP cho dịch vụ của bạn

Nếu yêu cầu HTTPS đến dịch vụ của bạn không thành công (chẳng hạn như hết thời gian chờ, lỗi mạng tạm thời hoặc mã trạng thái HTTPS không phải 2xx), Google Chat có thể thử gửi lại một vài lần trong vòng vài phút (nhưng điều này không được đảm bảo). Do đó, ứng dụng Chat có thể nhận được cùng một thông báo vài lần trong một số trường hợp. Nếu yêu cầu hoàn tất thành công nhưng trả về phần tải tin nhắn không hợp lệ, Google Chat sẽ không thử lại yêu cầu.

Xử lý hoặc phản hồi các sự kiện tương tác

Phần này giải thích cách ứng dụng Google Chat có thể xử lý và phản hồi các sự kiện tương tác.

Sau khi ứng dụng Chat nhận được sự kiện tương tác từ Google Chat, ứng dụng có thể phản hồi theo nhiều cách. Trong nhiều trường hợp, các ứng dụng tương tác trong Chat sẽ trả lời người dùng bằng tin nhắn. Ứng dụng Google Chat cũng có thể tra cứu một số thông tin từ nguồn dữ liệu, ghi lại thông tin về sự kiện tương tác hoặc bất cứ thông tin nào khác. Hành vi xử lý này về cơ bản là những yếu tố xác định ứng dụng Google Chat.

Đối với mỗi sự kiện tương tác, ứng dụng trong Chat sẽ nhận được một nội dung yêu cầu, là tải trọng JSON đại diện cho sự kiện đó. Bạn có thể sử dụng thông tin này để xử lý phản hồi. Để biết ví dụ về các tải trọng sự kiện, hãy xem bài viết Các loại sự kiện tương tác với ứng dụng Chat.

Sơ đồ sau đây minh hoạ cách ứng dụng Google Chat thường xử lý hoặc phản hồi nhiều loại sự kiện tương tác:

Cấu trúc của cách các ứng dụng Google Chat xử lý sự kiện tương tác.

Trả lời theo thời gian thực

Sự kiện tương tác cho phép các ứng dụng trong Chat phản hồi theo thời gian thực hoặc đồng bộ. Phản hồi đồng bộ không yêu cầu xác thực.

Để tạo phản hồi đồng bộ cho các sự kiện tương tác, hãy xem hướng dẫn sau:

Để phản hồi đồng bộ, ứng dụng Chat phải phản hồi trong vòng 30 giây và phản hồi phải được đăng trong không gian nơi diễn ra hoạt động tương tác. Nếu không, ứng dụng Chat có thể phản hồi không đồng bộ.

Phản hồi không đồng bộ

Đôi khi, các ứng dụng trong Chat phải phản hồi một sự kiện tương tác sau 30 giây hoặc thực hiện các thao tác bên ngoài không gian nơi sự kiện tương tác được tạo. Ví dụ: một ứng dụng trong Chat có thể cần phản hồi người dùng sau khi hoàn tất một tác vụ chạy trong thời gian dài. Trong trường hợp này, các ứng dụng trong Chat có thể phản hồi không đồng bộ bằng cách gọi API Google Chat.

Để tạo tin nhắn bằng API Chat, hãy xem phần Tạo tin nhắn. Để biết hướng dẫn sử dụng thêm các phương thức API Chat, hãy xem nội dung Tổng quan về API Chat.