API Tuyến đường hiện đang ở chế độ Xem trước (trước GA). Các sản phẩm và tính năng trước giai đoạn phát hành rộng rãi có thể không được hỗ trợ hạn chế. Đồng thời, các thay đổi đối với sản phẩm và tính năng trước giai đoạn phát hành rộng rãi có thể không tương thích với các phiên bản trước giai đoạn phát hành rộng rãi khác. Các Sản phẩm trước giai đoạn phát hành rộng rãi chịu sự điều chỉnh của Điều khoản dành riêng cho dịch vụ nền tảng Google Maps. Để biết thêm thông tin, hãy xem nội dung mô tả giai đoạn ra mắt.

RouteTravelMode

Một tập hợp các giá trị dùng để chỉ định phương tiện đi lại. LƯU Ý: Các tuyến đường WALK, BICYCLETWO_WHEELER đang ở giai đoạn thử nghiệm và đôi khi có thể thiếu các vỉa hè rõ ràng, đường dành cho người đi bộ hoặc đường dành cho xe đạp. Bạn phải hiển thị cảnh báo này cho người dùng về tất cả các tuyến đường đi bộ, đi xe đạp và xe hai bánh mà bạn hiển thị trong ứng dụng của mình.

Enum
TRAVEL_MODE_UNSPECIFIED Bạn chưa chỉ định phương tiện đi lại nào. Giá trị mặc định là DRIVE.
DRIVE Đi ô tô chở khách.
BICYCLE Đi xe đạp.
WALK Du lịch bằng cách đi bộ.
TWO_WHEELER Xe hai bánh, có động cơ. Ví dụ: xe mô tô. Xin lưu ý rằng chế độ này khác với chế độ đi lại BICYCLE, có chế độ chạy bằng con người.