Hướng dẫn triển khai giao dịch được bổ sung chi tiết

Tổng quan

web iOS API

Google Maps Platform hoạt động trên web (JS, TS), Android và iOS, đồng thời cung cấp các API dịch vụ web để nhận thông tin về các địa điểm, đường đi và khoảng cách. Các mẫu trong hướng dẫn này được viết cho một nền tảng, nhưng các đường liên kết đến tài liệu được cung cấp để triển khai trên các nền tảng khác.

Các bảng sao kê giao dịch thường khiến người dùng khó hiểu, bằng cách sử dụng những từ viết tắt như "ACMEHCORP" thay vì tên người bán như "Acme Houseware". Điều này có thể dẫn đến việc tăng số lượng cuộc gọi hỗ trợ khách hàng và những tranh chấp tốn kém. Giao dịch được bổ sung chi tiết giúp đơn giản hoá các giao dịch này và giúp các giao dịch trở nên trực quan hơn bằng cách cung cấp họ tên và loại hình doanh nghiệp của người bán, ảnh chụp mặt tiền cửa hàng, địa chỉ và vị trí của cửa hàng trên bản đồ, thông tin liên hệ đầy đủ, v.v. Điều này giúp tăng sự hài lòng và tính minh bạch của người dùng, đồng thời cũng có thể làm giảm các cuộc gọi hỗ trợ khách hàng, tăng NPS và tăng thời gian sử dụng ứng dụng.

Giao dịch được bổ sung chi tiết (hướng dẫn triển khai và mẹo tuỳ chỉnh mà chúng tôi cung cấp trong chủ đề này) là sự kết hợp tối ưu của các API Nền tảng Google Maps để tạo ra trải nghiệm người dùng có nhật ký giao dịch tuyệt vời. Hướng dẫn triển khai này sẽ chỉ cho bạn cách so khớp một địa điểm với một người bán cụ thể và hiển thị thông tin chi tiết của họ.

Màn hình mẫu về giao dịch được bổ sung chi tiết
Màn hình mẫu về giao dịch được bổ sung chi tiết (nhấp để phóng to)

Bật API

Để triển khai Giao dịch được bổ sung chi tiết, bạn phải bật các API sau trong Google Cloud Console. Các siêu liên kết sau đây sẽ gửi bạn đến Google Cloud Console để bật từng API cho dự án đã chọn:

Để biết thêm thông tin về cách thiết lập, hãy xem bài viết Bắt đầu sử dụng Nền tảng Google Maps.

Các phần trong hướng dẫn triển khai

Sau đây là các phương pháp triển khai và tuỳ chỉnh mà chúng ta sẽ đề cập trong chủ đề này.

  • Biểu tượng dấu kiểm là một bước triển khai cốt lõi.
  • Biểu tượng dấu sao là không bắt buộc nhưng được đề xuất tuỳ chỉnh để cải thiện giải pháp.
So khớp người bán với Nền tảng Google Maps Liên kết người bán trong lịch sử giao dịch với một địa điểm trong Nền tảng Google Maps.
Hiển thị thông tin chi tiết về người bán Hiển thị các giao dịch có nhiều dữ liệu, cho thấy thông tin hữu ích về người bán để người dùng có thể nhanh chóng nhận ra giao dịch.
Thêm bản đồ địa điểm của người bán Thêm bản đồ vị trí của người bán.

So khớp người bán với Nền tảng Google Maps

Ví dụ này sử dụng: API Địa điểm

Sơ đồ dưới đây cho thấy cách ứng dụng của bạn so khớp giao dịch của người bán để trả về kết quả bằng cách sử dụng Thông tin chi tiết về địa điểm từ cơ sở dữ liệu hiện có của người bán hoặc thông qua yêu cầu Tìm kiếm địa điểm:

Ma trận luồng so khớp người bán
Ma trận luồng so khớp người bán (nhấp để phóng to)

Tải mã địa điểm trên Nền tảng Google Maps

Bạn có thể có cơ sở dữ liệu về người bán với các thông tin cơ bản như tên doanh nghiệp và địa chỉ của doanh nghiệp. Để nhận thông tin mà Nền tảng Google Maps có về địa điểm đó, bao gồm cả thông tin liên hệ và thông tin do người dùng đóng góp, bạn cần có mã địa điểm trên Nền tảng Google Maps tương ứng với từng người bán trong cơ sở dữ liệu của mình.

Để lấy mã địa điểm cho một doanh nghiệp, hãy gửi yêu cầu đến điểm cuối /findplacefromtext trong API Địa điểm và chỉ yêu cầu trường place_id để tính phí yêu cầu dưới dạng cuộc gọi Tìm địa điểm - chỉ mã nhận dạng miễn phí. Nếu người bán có nhiều vị trí, hãy sử dụng tên người bán liên kết với tên thành phố hoặc tên đường phố. Chất lượng của dữ liệu được lệnh gọi trả về sẽ khác nhau, vì vậy, bạn cần xác thực xem kết quả trả về có thực sự khớp với người bán mong muốn hay không.

Dưới đây là ví dụ về cách yêu cầu mã địa điểm cho văn phòng Google Đài Bắc bằng cách sử dụng tên người bán và thành phố:

https://maps.googleapis.com/maps/api/place/findplacefromtext/json?input=google%20taipei&inputtype=textquery&fields=place_id&key=YOUR_API_KEY&solution_channel=GMP_guides_enrichedtransactions_v1_a

Hãy nhớ mã hoá URL thông số đầu vào trong yêu cầu API.

Đang lưu trữ mã địa điểm

Để lưu trữ thông tin từ Nền tảng Google Maps về người bán cho các yêu cầu trong tương lai, bạn có thể lưu trữ mã địa điểm này vô thời hạn trong cơ sở dữ liệu của mình dưới dạng một thuộc tính trong hồ sơ của người bán. Bạn chỉ cần thực hiện yêu cầu Tìm địa điểm một lần cho mỗi người bán. Bạn cũng có thể tìm kiếm mã địa điểm mỗi khi người dùng yêu cầu chi tiết giao dịch.

Để đảm bảo bạn luôn có thông tin chính xác nhất, hãy làm mới Mã địa điểm 12 tháng một lần bằng cách sử dụng yêu cầu Thông tin chi tiết về địa điểm với tham số place_id.

Trong trường hợp Thông tin chi tiết về địa điểm mà bạn hiển thị không khớp với người bán nơi họ đã thực hiện giao dịch, bạn nên cho phép người dùng đưa ra ý kiến phản hồi về chất lượng của kết quả so khớp với người bán.

Hiển thị thông tin chi tiết về người bán

Ví dụ này sử dụng: API Địa điểm Hiện cũng có: SDK Địa điểm dành cho Android | SDK Địa điểm dành cho iOS | Thư viện địa điểm, API JavaScript cho Maps

Bạn có thể chia sẻ Thông tin chi tiết về địa điểm mà người dùng cần biết sau khi họ ghé thăm một trong các vị trí của bạn. Với Thông tin chi tiết về địa điểm phong phú như thông tin liên hệ, giờ làm việc, điểm xếp hạng và ảnh của người dùng, ứng dụng của bạn có thể nhắc người dùng về giao dịch đã hoàn tất của họ. Sau khi thực hiện lệnh gọi đến API Địa điểm để nhận thông tin chi tiết về địa điểm, bạn có thể lọc và hiển thị phản hồi trong cửa sổ thông tin, thanh bên trên web hoặc theo bất kỳ cách nào khác mà bạn muốn.

Màn hình thông tin chi tiết về người bán mẫu
Màn hình thông tin chi tiết về người bán mẫu (nhấp để phóng to)

Để yêu cầu Chi tiết địa điểm, bạn sẽ cần ID địa điểm của từng vị trí của mình. Xem bài viết Nhận mã địa điểm để truy xuất mã địa điểm cho vị trí của bạn.

Yêu cầu Thông tin chi tiết về địa điểm sau đây trả về địa chỉ, toạ độ, trang web, số điện thoại, điểm xếp hạng và giờ trong kết quả json cho mã địa điểm Google Taipei 101:

https://maps.googleapis.com/maps/api/place/details/json?placeid=ChIJraeA2rarQjQRyAqIxkx2vN8&fields=name%2Cformatted_address%2Cwebsite%2Cformatted_phone_number%2Cgeometry/location%2Cicon%2Copening_hours%2Crating&key=YOUR_API_KEY&solution_channel=GMP_guides_enrichedtransactions_v1_a

Thêm bản đồ vị trí của người bán

Ví dụ này sử dụng: API mã hoá địa lý | API tĩnh của Maps Hiện cũng có: Android | iOS

Xác định vị trí của người bán

API tĩnh của Maps chấp nhận địa chỉ hoặc toạ độ để đặt điểm đánh dấu. Nếu hồ sơ người bán của bạn đã có địa chỉ, bạn có thể chuyển đến phần tiếp theo, nhưng bạn nên sử dụng toạ độ trên địa chỉ để đảm bảo độ chính xác của bản đồ.

Nếu cơ sở dữ liệu người bán của bạn có địa chỉ đường phố nhưng không phải toạ độ địa lý và bạn chưa yêu cầu Thông tin chi tiết về địa điểm, thì bạn có thể sử dụng API Mã hoá địa lý để chuyển đổi địa chỉ đường phố thành toạ độ vĩ độ/kinh độ ở phía máy chủ, lưu trữ toạ độ trong cơ sở dữ liệu và làm mới toạ độ ít nhất 30 ngày một lần.

Dưới đây là một ví dụ về việc sử dụng API Mã hóa địa lý để lấy vĩ độ và kinh độ theo mã địa điểm văn phòng Google Đài Bắc:

https://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/json?place_id=ChIJraeA2rarQjQRyAqIxkx2vN8&key=YOUR_API_KEY&solution_channel=GMP_guides_enrichedtransactions_v1_a

Thêm điểm đánh dấu cho vị trí của người bán vào bản đồ

Vì người dùng sẽ nhìn thấy bản đồ để xác nhận giao dịch thay vì duyệt xem hoặc điều hướng, nên bạn cần tạo một bản đồ có khả năng tương tác hạn chế.

Đối với web dành cho máy tính và thiết bị di động, hãy tạo URL API tĩnh của Maps bằng một điểm đánh dấu duy nhất tại vĩ độ/kinh độ hoặc địa chỉ của người bán. Bạn có thể dùng API Tĩnh của Maps bằng cách dùng lệnh gọi dịch vụ web. Thao tác này sẽ tạo một phiên bản hình ảnh của bản đồ dựa trên các tham số mà bạn chỉ định. Đối với thiết bị di động, hãy chuyển đến phần Thêm bản đồ vào phần ứng dụng dành cho thiết bị di động tiếp theo.

Lệnh gọi sau đây cho thấy một lộ trình có kích thước 640x480px, nằm ở giữa một điểm đánh dấu tại văn phòng Google Đài Bắc ở mức thu phóng mặc định. Giá trị này cũng chỉ định một điểm đánh dấu vị trí phân phối màu đỏ và kiểu bản đồ dựa trên đám mây:

    https://maps.googleapis.com/maps/api/staticmap?size=640x480&markers=color:red%7C25.033976%2C121.5645389&map_id=b224095f76859890&key=YOUR_API_KEY&signature=BASE64_SIGNATURE&solution_channel=GMP_guides_enrichedtransactions_v1_a

Việc này được chia nhỏ thành các phần sau:

URL API https://maps.googleapis.com/maps/api/staticmap?
Kích thước hình ảnh Kích thước=640x480
Điểm đánh dấu vị trí người bán (Sử dụng mã hoá URL) đánh dấu=màu:đỏ%7C25.033976%2C121.5645389
Kiểu bản đồ trên đám mây map_id=b224095f76859890
Khoá API key=YOUR_API_KEY
Chữ ký số (Tìm hiểu cách ký yêu cầu bằng chữ ký số) chữ ký=BASE64_SIGNATURE
Tham số kênh giải pháp (Xem tài liệu về thông số) solution_channel=GMP_guides_enrichedtransactions_v1_a

Thao tác này sẽ có hình ảnh như sau:

Hình ảnh bản đồ tĩnh của Văn phòng Google Đài Bắc

Bạn cũng có thể sử dụng địa chỉ làm vị trí điểm đánh dấu:

https://maps.googleapis.com/maps/api/staticmap?size=640x480&markers=color:green%7CTaipei%20101%20Tower%2CNo.%207信義路五段信義區台北市%20Taiwan%20110&map_id=b224095f76859890&key=YOUR_API_KEY&signature=BASE64_SIGNATURE&solution_channel=GMP_guides_enrichedtransactions_v1_a

Để biết thêm các lựa chọn về tham số, hãy xem tài liệu về API tĩnh của Maps.

Thêm bản đồ trên ứng dụng dành cho thiết bị di động

Nếu bạn đang sử dụng SDK Bản đồ dành cho Android hoặc SDK Bản đồ dành cho iOS, bạn có thể đặt điểm đánh dấu bằng cách sử dụng các toạ độ từ thông tin trong Thông tin chi tiết về địa điểm.

Vì người dùng sẽ nhìn thấy bản đồ để xác nhận giao dịch thay vì duyệt xem hoặc điều hướng, hãy chọn bản đồ có khả năng tương tác bị hạn chế: